طرح توجیهی تولید متیل آمین ⭐️ برای دریافت وام بانکی و مجوز

طرح توجیهی تولید متیل آمین

طرح توجیهی تولید متیل آمین، یک برنامه کسب و کار جامع است که برای تولید و عرضه متیل آمین در نظر گرفته شده است.

هدف اصلی این طرح، تأمین نیاز بازار به متیل آمین است که به عنوان یک ماده شیمیایی مهم در صنایع مختلف استفاده می‌شود.

متیل آمین یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH3NH2 است که به عنوان محصول نهایی این طرح تولید می‌شود.

فهرست مطالب

✔️ موارد مصرف و کاربرد

متیل آمین در بسیاری از صنایع به عنوان یک ماده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برخی از کاربردهای اصلی آن عبارتند از:

 1. صنایع شیمیایی: متیل آمین به عنوان یک ماده شیمیایی اولیه در تولید سایر ترکیبات و محصولات شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله کاربردهای آن می‌توان به تولید امونیاک، رنگ‌ها، رزین‌ها، قطعات پلاستیکی و عوامل شیمیایی دیگر اشاره کرد.
 2. صنعت داروسازی: متیل آمین در تولید برخی از داروها و مواد اولیه داروها استفاده می‌شود. این ترکیب می‌تواند به عنوان یک ماده فعال در داروهای مختلف، از جمله ضد افسردگی و داروهای مرتبط با سیستم عصبی مرکزی، استفاده شود.
 3. صنعت کشاورزی: متیل آمین در تولید برخی از کودها و عوامل حفاظت گیاهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ترکیب می‌تواند در فرآیندهای ضدعفونی و کنترل آفات مورد استفاده قرار گیرد.

متیل آمین به عنوان یک ترکیب شیمیایی با کاربردهای متنوع، اهمیت بسیاری در صنایع مختلف دارد.

تولید متیل آمین با استفاده از طرح تولید مذکور، می‌تواند فرصت‌های کسب و کار قابل توجهی را فراهم کند و نیاز بازار را برآورده کند.

✔️ مشخصات فنی انواع متیل آمینبیزینس پلن تولید متیل آمین

مشخصه

متیل آمین اولیه
متیل آمین ثانویه
دی متیل آمین
تری متیل آمین
متیل دی اتیل آمین
متیل دی ایزوپروپیل آمین
متیل دی-n-پروپیل آمین
متیل پیپریدین
N-متیل پیریدین
۲-متیل پیریدین
۳-متیل پیریدین
۴-متیل پیریدین
نام IUPAC
متیل آمیندی متیل آمیندی متیل آمینتری متیل آمینمتیل دی اتیل آمینمتیل دی ایزوپروپیل آمینCH₃N(C₃H₇)₂C₅H₁₁NCH₃NC₅H₅CH₃NC₅H₄NCH₃NC₅H₄NCH₃NC₅H₄N
فرمول شیمیایی
CH₃NH₂(CH₃)₂NH(CH₃)₂NCH₃(CH₃)₃NCH₃N(C₂H₅)₂CH₃N(CH(CH₃)₂)₂CH₃N(C₃H₇)₂C₅H₁₁NCH₃NC₅H₅CH₃NC₅H₄NCH₃NC₅H₄NCH₃NC₅H₄N
جرم مولی
۳۱٫۰۷ g/mol۴۲٫۱۰ g/mol۵۹٫۱۷ g/mol۷۳٫۲۲ g/mol۸۷٫۱۹ g/mol۱۰۱٫۲۴ g/mol۱۳۱٫۲۶ g/mol۸۵٫۱۵ g/mol۹۳٫۱۳ g/mol۹۳٫۱۳ g/mol۹۳٫۱۳ g/mol۹۳٫۱۳ g/mol
نقطه ذوب
-۹۳ °C-۸۹ °C-۶ °C-۱۱ °C-۸۵ °C-۵۵ °C-۶۰ °C-۲۴ °C۶۶ °C۱۲ °C-۲۲ °C-۶ °C
نقطه جوش
-۶٫۳ °C۹٫۵ °C۵۶ °C۱۲۷ °C۵۶ °C۸۳ °C۱۱۰ °C۱۰۶ °C۱۶۶ °C۱۶۸-۱۷۰ °C۱۶۴-۱۶۶ °C۱۴۷-۱۴۹ °C
چگالی
۰٫۶۶۷ g/cm³۰٫۶۶۹ g/cm³۰٫۶۷۷ g/cm³۰٫۷۳۱ g/cm³۰٫۷۴۳ g/cm³۰٫۷۳۲ g/cm³۰٫۷۸۴ g/cm³۰٫۸۸۹ g/cm³۰٫۹۸۶ g/cm³۰٫۹۸۱ g/cm³۰٫۹۷۹ g/cm³۰٫۹۷۸ g/cm³
فشار بخار
۵۶۰ mmHg (25 °C)۴۰۰ mmHg (25 °C)۱۰۰ mmHg (25 °C)۲۰ mmHg (25 °C)۱۰۰ mmHg (25 °C)۵۰ mmHg (25 °C)۱۰ mmHg (25 °C)۱۵ mmHg (25 °C)۲ mmHg (25 °C)۲ mmHg (25 °C)۲ mmHg (25 °C)۲ mmHg (25 °C)
حلالیت
محلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اترمحلول در آب، اتانول، اتر
اسیدیته
بازی ضعیفبازی ضعیفبازی ضعیفبازی ضعیفبازی ضعیفبازی ضعیفبازی ضعیفبازی ضعیفبازی ضعیفبازی ضعیفبازی ضعیفبازی ضعیف
کاربردها
سنتز داروها، حشره کش ها، رزین هاسنتز داروها، حلال ها، کاتالیزورهاسنتز رنگ ها، لاستیک ها، مواد شویندهسنتز رزین ها، بازدارنده های خوردگی، مواد شیمیایی کشاورزیسنتز داروها، حلال ها، رزین هاسنتز داروها، حلال ها، رزین هاسنتز داروها، حلال ها، رزین هاسنتز داروها، حلال ها، افزودنی های مواد غذاییسنتز داروها، حشره کش ها، رزین هاسنتز داروها، حشره کش ها، رزین هاسنتز داروها، حشره کش ها، رزین هاسنتز داروها، حشره کش ها، رزین ها
مزایا
ارزان، به راحتی در دسترس استواکنش پذیری بالا، حلالیت خوبپایداری حرارتی بالا، باز قویباز قوی، حلالیت عالیحلالیت خوب، پایداری حرارتی بالاحلالیت خوب، پایداری حرارتی بالاحلالیت خوب، پایداری حرارتی بالاحلالیت خوب، بوی مطبوعحلالیت خوب، پایداری حرارتی بالاحلالیت خوب، پایداری حرارتی بالاحلالیت خوب، پایداری حرارتی بالاحلالیت خوب، پایداری حرارتی بالا
معایب
سمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعالسمی، قابل اشتعال
مواد اولیه
آمونیاک، متانولمتیل آمین اولیه، متانولمتیل آمین اولیه، اتانولمتیل آمین اولیه، فرمالدئیدمتیل آمین اولیه، اتانولمتیل آمین اولیه، ایزوپروپانولمتیل آمین اولیه، n-پروپانولمتیل آمین، سیکلوپنتانونمتیل آمین، پیریدینمتیل آمین، پیریدینمتیل آمین، پیریدینمتیل آمین، پیریدین
جدیدترین تکنولوژی های عملکردی
سنتز کاتالیزوری، جداسازی غشاییسنتز زیستی، تصفیه با حلالسنتز الکتروشیمیایی، پالایش با رزین تبادل یونیسنتز با مایکروویو، جداسازی با کریستالیزاسیونسنتز کاتالیزوری، جداسازی غشاییسنتز کاتالیزوری، جداسازی غشاییسنتز کاتالیزوری، جداسازی غشاییسنتز زیستی، تصفیه با حلالسنتز الکتروشیمیایی، پالایش با رزین تبادل یونیسنتز با مایکروویو، جداسازی با کریستالیزاسیونسنتز کاتالیزوری، جداسازی غشاییسنتز کاتالیزوری، جداسازی غشایی

✔️ تحلیل فنی و اقتصادی طرح تولید متیل آمین

بیزینس پلن تولید متیل آمینتولید متیل آمین از نظر فنی مستلزم راه‌اندازی واحد تولید با فرآیند شیمیایی مناسب و تأمین تجهیزات پیشرفته است.

از نظر عملیاتی، نیازمند تأمین مواد اولیه با کیفیت، کنترل دقیق فرآیند تولید و رعایت استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی است.

همچنین، نیروی کار متخصص برای مدیریت واحد تولید و نگهداری تجهیزات مورد نیاز است.

✔️ دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت سرمایۀ طرح

از نظر اقتصادی، طرح تولید متیل آمین می‌تواند سودآور باشد، اما محاسبه دقیق ROI و IRR نیازمند بررسی عوامل متعددی از جمله هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری، قیمت فروش محصول، تقاضای بازار و حاشیه سود است.

این پارامترها باید در یک مطالعه جامع اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرند.

✔️ هزینه مورد نیاز برای راه اندازی خط تولید متیل آمین

سرمایه لازم برای راه‌اندازی واحد تولید متیل آمین به عواملی همچون ظرفیت تولید، فناوری مورد استفاده، مقیاس پروژه، موقعیت جغرافیایی، هزینه‌های ساخت و تجهیز سالن تولید، تأمین زیرساخت‌های لازم (آب، برق، گاز) و هزینه‌های سرمایه‌ای اولیه وابسته است.

برآورد دقیق سرمایه مورد نیاز نیازمند مطالعات امکان‌سنجی جامع است.

✔️ سوددهی و درآمد تولید متیل آمین

طرح توجیهی تولید متیل آمینسودآوری سالیانه و پتانسیل درآمدزایی تولید متیل آمین به عوامل اساسی مانند ظرفیت تولید واحد، قیمت فروش محصول، هزینه‌های مواد اولیه و انرژی، هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه‌های سربار و سرمایه‌گذاری اولیه بستگی دارد.

این موارد باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند تا سودآوری و بازگشت سرمایه در طرح تولید متیل آمین مشخص شود.

✔️ تعداد کارکنان مورد نیاز کارخانه تولید متیل آمین

کارخانه تولید متیل آمین به بسته به ظرفیت خط تولید و میزان اتوماسیون، حدود ۲۰ تا ۳۰ نفر کارمند مورد نیاز خواهد داشت.

این کارکنان شامل مدیریت، کارگران خط تولید، کارشناسان فنی، نگهداری و تعمیرات و پرسنل پشتیبانی خواهند بود.

✔️ تحلیل مالی و بودجه‌بندی طرح

تحلیل مالی و بودجه‌بندی طرح تولید متیل آمین باید شامل برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه‌های تولید و عملیاتی، میزان فروش و درآمد، جریان نقدی، نقطه سربه‌سر و نرخ بازده سرمایه‌گذاری باشد.

این تحلیل مالی به ارزیابی اقتصادی طرح و میزان سودآوری آن کمک می‌کند.

✔️ تحلیل SWOT

تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها) یک ابزار استراتژیک است که به کسب و کارها کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف داخلی خود را شناسایی کرده و فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی را بررسی کنند.

در مورد طرح تولید متیل آمین، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نقاط قوت:

 • تکنولوژی پیشرفته: اگر طرح تولید متیل آمین از تکنولوژی پیشرفته و نوآورانه استفاده کند، این می‌تواند یک نقطه قوت باشد. فرآیندهای بهینه شده و استفاده از تجهیزات پیشرفته می‌تواند به بهبود کیفیت محصول و افزایش بازده تولید کمک کند.
 • منابع مواد اولیه: در صورت دسترسی به منابع مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب برای تولید متیل آمین، شرکت می‌تواند نقطه قوتی داشته باشد. اطمینان از تأمین پایدار و قابلیت انعطاف پذیری در تامین مواد اولیه می‌تواند به عملکرد بهتر شرکت کمک کند.

فرصت‌ها:

 • رشد بازار: مصرف متیل آمین در صنایع مختلف مانند صنایع شیمیایی، دارویی و پلیمری در حال رشد است. افزایش تقاضا برای این ماده می‌تواند فرصتی برای طرح تولید متیل آمین باشد و به شرکت کمک کند تا به سهم بیشتری از بازار دست یابد.
 • رقابت کم: در صورتی که رقابت در صنعت تولید متیل آمین نسبتاً کم باشد، شرکت می‌تواند فرصتی را برای رشد و استحکام در بازار ببیند. رقابت کمتر به شرکت امکان می‌دهد تا با استفاده از استراتژی‌های مناسب، محصولات خود را بهتر معرفی کرده و بازار را به خوبی تسخیر کند.

ضعف‌ها و تهدیدها:

 • هزینه تولید بالا: اگر هزینه‌های تولید متیل آمین برای شرکت بالا باشد، این می‌تواند یک ضعف محسوب شود. هزینه‌های بالا می‌تواند توانایی رقابتی شرکت را کاهش داده و سودآوری را تحت تأثیر قرار دهد.
 • قوانین و مقررات: محدودیت‌ها و قوانین مربوط به تولید و استفاده از متیل آمین می‌تواند یک تهدید برای طرح تولید باشد. قوانین محیطی و ایمنی، محدودیت‌های فروش و صادرات، و مقررات مربوط به استفاده از این ماده می‌تواند به شرکت محدودیت‌هایی ایجاد کند و تأثیر بر فعالیت‌ها و سودآوری طرح داشته باشد.
 • رقابت فراوان: در صورتی که بازار تولید متیل آمین پر از رقبا و رقابت شدید باشد، این می‌تواند یک تهدید برای طرح تولید باشد. رقابت فراوان می‌تواند به کاهش قیمت‌ها، کاهش سهم بازار و کاهش سودآوری منجر شود.

با توجه به تحلیل SWOT برای طرح تولید متیل آمین، شرکت باید با استفاده از نقاط قوت خود مانند تکنولوژی پیشرفته و منابع مواد اولیه، فرصت‌های بازار را بهره‌برداری کند و در عین حال در مقابل ضعف‌ها مانند هزینه تولید بالا و تهدیدها مانند قوانین و رقابت فراوان، استراتژی‌های مناسب تعیین کند تا به عملکرد بهتری دست یابد و در بازار موفقیت بیشتری کسب کند.

✔️ مشتریان هدف و مصرف کنندگان متیل آمین

طرح توجیهی تولید متیل آمینمتیل آمین یک ماده شیمیایی است که در صنایع مختلف استفاده می‌شود، بنابراین مشتریان بالقوه برای طرح تولید متیل آمین می‌توانند از صنایع مختلفی باشند.

به عنوان مثال، صنایع شیمیایی از متیل آمین برای تولید رنگ‌ها، رزین‌ها و مواد شیمیایی دیگر استفاده می‌کنند.

همچنین، در صنایع دارویی متیل آمین برای تولید داروها و ترکیبات دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صنایع پلیمری نیز می‌توانند مشتریان بالقوه دیگری برای طرح تولید متیل آمین باشند، زیرا این ماده در تولید پلیمرها و مواد پلیمری استفاده می‌شود.

در نتیجه، با توجه به وسعت کاربردهای متیل آمین، مشتریان بالقوه از صنایع شیمیایی، دارویی و پلیمری می‌توانند شامل شرکت‌های تولید مواد شیمیایی، شرکت‌های داروسازی، واحدهای تولید پلیمر و شرکت‌های مرتبط با این صنایع باشند.

برای جذب این مشتریان بالقوه، شرکت باید بهبود کیفیت محصول، ارائه قیمت رقابتی، و ایجاد روابط مستمر و قوی با مشتریان پیشنهاد دهد.

همچنین، شناخت نیازها و تقاضای هر صنعت و ارائه محصولاتی که به آنها مناسب باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است.

✔️ مجوزهای مورد نیاز

مجوزهای مورد نیاز برای تولید متیل آمین عبارتند از:

 1. جواز تأسیس: برای راه‌اندازی و تأسیس واحد تولید متیل آمین، نیاز به دریافت جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مربوطه در کشور می‌باشد. این جواز شامل بررسی و تأیید نحوه راه‌اندازی کارخانه، مکان‌یابی، ظرفیت تولید و امکانات فنی و مالی مربوطه است.
 2. پروانه بهره‌برداری: برای شروع فعالیت تولیدی متیل آمین، نیاز به دریافت پروانه بهره‌برداری از مراجع مربوطه همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد. این پروانه شامل تأیید اجرای صحیح و استانداردهای فنی، بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در فرآیند تولید متیل آمین است.
 3. گواهینامه استاندارد: در صورتی که تولید متیل آمین برای استفاده در صنایع خاصی مانند صنایع داروسازی یا شیمیایی است، احتمالاً نیاز به دریافت گواهینامه استاندارد از سازمان‌ها و موسسات مربوطه برای تضمین کیفیت و استانداردهای محصول وجود داشته باشد.

برای تولید متیل آمین، اهمیت دارد که کارآفرینان مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کنند.

جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان‌های مربوطه برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانه تولید متیل آمین الزامی است.

همچنین، در صورت لزوم استفاده از متیل آمین در صنایع خاص، دریافت گواهینامه استاندارد از سازمان‌ها و موسسات مربوطه نیز ضروری است.

این مجوزها و گواهینامه‌ها به کارآفرینان کمک می‌کنند تا تأییدیه‌های لازم برای شروع و ادامه فعالیت تولیدی خود را به دست آورند و مطمئن شوند که فعالیت آنها با استانداردهای لازم انجام می‌شود.

✔️ مطالعات بازار متیل آمین

طرح تولید متیل آمینمطالعات بازار در طرح توجیهی تولید متیل آمین اهمیت بسیاری دارد.

این مطالعات به کارآفرینان کمک می‌کنند تا قبل از ورود به عرصه تولید، نیازها و فرصت‌های بازار را به طور دقیق بررسی کنند و تصمیمات بهتری در خصوص راه‌اندازی و مدیریت کسب و کار خود بگیرند.

یکی از اهمیت‌های مطالعات بازار، شناخت نیازها و تقاضای بازار است.

با تحلیل بازار، کارآفرینان می‌توانند به شناخت دقیقتری از نیازها و خواسته‌های مشتریان برسند.

این اطلاعات به آنها کمک می‌کند تا محصول خود را بهینه‌سازی کنند و در تولید متیل آمین با ویژگی‌ها و خصوصیاتی که بازار درخواست دارد، تمرکز کنند.

همچنین، با شناخت تقاضای بازار، می‌توان استراتژی‌های بازاریابی موثری را طراحی و اجرا کرد تا به مشتریان هدف دسترسی بیشتری داشته باشیم.

علاوه بر این، مطالعات بازار به کارآفرینان کمک می‌کنند تا رقابت را بهتر درک کنند.

با تحلیل رقبا و موقعیت رقابتی بازار، می‌توان استراتژی‌های مناسبی را برای جذب مشتریان و دستیابی به مزیت رقابتی تعیین کرد.

این اطلاعات به کارآفرینان امکان می‌دهد تا در تولید متیل آمین، با توجه به نقاط قوت و ضعف رقبا، راهکارهایی را پیشنهاد دهند که بتوانند در مقابل رقابت قرار بگیرند و بازار را به خود اختصاص دهند.

همچنین، مطالعات بازار به کارآفرینان کمک می‌کنند تا به تخمین صحیحی از حجم بازار، توان رشد و پتانسیل سودآوری برسند.

با تحلیل بازار و تقاضا، می‌توان به دقت بیشتری نسبت به تقاضای موجود و آینده پیش‌بینی کرد.

این اطلاعات به کارآفرینان کمک می‌کند تا تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری را بهتر برنامه‌ریزی کنند و با راه‌اندازی کسب و کار تولید متیل آمین، به سودآوری و رشد پایدار دست یابند.

به طور کلی، مطالعات بازار در طرح توجیهی تولید متیل آمین بسیار حیاتی است و به کارآفرینان کمک می‌کند تا نیازها و تقاضای بازار را درک کنند، رقابت را بهتر درک کنند و تخمین دقیقی از حجم بازار و پتانسیل سودآوری بدست آورند.

این اطلاعات می‌توانند به شرکت در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و موفقیت در راه‌اندازی و مدیریت کسب و کار تولید متیل آمین کمک کنند.

✔️ طرح توجیهی تولید متیل آمین

طرح توجیهی تولید متیل آمین MAطرح توجیهی تولید متیل آمین شامل موارد زیر است:

 1. معرفی محصول و کاربردهای آن
 2. تجزیه و تحلیل بازار و رقبا
 3. فرآیند تولید و تجهیزات مورد نیاز
 4. برآورد سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری
 5. برآورد تقاضا و ظرفیت تولید
 6. برنامه بازاریابی و فروش
 7. ارزیابی مالی و سوددهی طرح

با توجه به تقاضای رو به رشد برای متیل آمین در صنایع مختلف، طرح تولید این ماده شیمیایی می تواند یک فرصت مناسب برای ورود به بازار و کسب سود باشد.

با سرمایه گذاری اولیه مناسب و برنامه ریزی دقیق در زمینه تولید، بازاریابی و فروش، می توان به سوددهی مطلوب دست یافت.

توجه به تغییرات بازار و نیازهای مشتریان نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

برای دانلود رایگان فایل Word طرح توجیهی تولید متیل امین میتوانید از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید.

سفارش طرح توجیهی تولید متیل امین

تیم کارشناسی ۳۰۰۰طرح در حال حاضر به عنوان یک مرجع قوی در زمینه نگارش طرح توجیهی کسب و کار با سابقۀ تهیۀ حدود ۱۰هزار طرح توجیهی فعالیت می‌کند. مجموعۀ ما از افرادی تشکیل شده است که دارای ۳۰ سال تجربه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت و امور بانکی کشور هستند.

اعضای تیم ما از کارشناسان ماهر و توانمندی تشکیل شده‌اند که به ارائه طرح‌های توجیهی مطابق با استانداردهای بانکی و اخذ مجوز و قابل قبول در بانک‌های کشور متعهد هستند. هدف ما در اینجا این است که طرح‌های توجیهی را با رعایت استانداردها و مقررات مربوطه ارائه داده و تمام تلاش خود را برای این منظور به کار بگیریم.

برای سفارش طرح توجیهی تولید متیل امین به صورت اختصاصی و با داده‌های آپدیت، می‌توانید با مشاوران و کارشناسان مجرب ۳۰۰۰طرح در این زمینه تماس بگیرید. همچنین، برای بررسی شرایط بازار و تقاضا، می‌توانید با تولیدکنندگان و بازاریابان مرتبط در این حوزه مشورت کنید.

میانگین امتیاز 5 از 5 - (87 رأی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

استعلام قیمت خرید و سفارش نوشتن طرح توجیهی تضمینی برای گرفتن مجوز و تسهیلات

کسب و کار پیشنهادی:

keyboard_arrow_up
error: Alert: Content selection is disabled!!