طرح توجیهی تولید کودهای سوپر فسفات DSP، SSP، TSP ⭐️ برای دریافت وام بانکی و مجوز

طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفات

طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفات (انواع کود های فسفاته مثل دی سوپر فسفات DSP و تک سوپر فسفات SSP و کود سوپر فسفات تریپل TSP و غیره) شامل بررسی جوانب تجاری، فنی، مالی و اقتصادی تولید این نوع کود فسفاته است.

هدف اصلی از طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفات، تعیین صلاحیت اقتصادی و تجاری تولید این نوع کود با توجه به نیاز بازار و قابلیت رقابت با سایر تولیدکنندگان است.

طرح توجیهی تولید کودهای سوپر فسفات DSP، SSP، TSP شامل بررسی موارد اجرایی مانند مواد اولیه استفاده شده، فرآیندهای تولید، نحوه بسته‌بندی و بازاریابی کود سوپر فسفات نیز می‌شود.

فهرست مطالب

✔️ موارد مصرف و کاربرد کود سوپر فسفات

کود سوپر فسفات به عنوان یک نوع کود فسفاته، دارای کاربردهای متنوع در صنعت کشاورزی است.

انواع کودهای فسفاته مثل دی سوپر فسفات (DSP)، تک سوپر فسفات (SSP) و کود سوپر فسفات تریپل (TSP)، با ارائه فسفر به خاک، میزان رشد و عملکرد گیاهان را افزایش داده و عملکرد محصولات کشاورزی را بهبود می‌بخشند.

فسفر به عنوان یکی از عناصر غذایی اصلی برای گیاهان، در فرآیندهای رشد، تقسیم سلولی، تشکیل میوه و بذر، و تنظیم فعالیت‌های متابولیکی ضروری است.

مصرف کود سوپر فسفات برای اصلاح خاک‌های فقیر به این عنوان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این کودها به دلیل قابلیت حل شدن در آب و ترکیب بودن با سایر عناصر مغذی، از جمله نیتروژن و پتاسیم، برای تأمین نیازهای غذایی گیاهان به صورت متوازن و مناسب استفاده می‌شوند.

همچنین، تولید کود سوپر فسفات به عنوان یک صنعت مستقل، می‌تواند اشتغالزایی و رونق اقتصادی را در مناطق مختلف فراهم کند.

✔️ مشخصات فنی انواع کود سوپر فسفاتطرح توجیهی تولید کودهای سوپر فسفات DSP، SSP، TSP

نوع کود سوپر فسفات

فرمول شیمیایی
درصد فسفر (P2O5)
درصد عناصر دیگر
حلالیت در آب
توضیحات
مزایا
معایب
کاربردها

کود سوپر فسفات ساده (SSP)

CaH2PO4.H2O۱۶ تا ۲۰۱۰ تا ۱۲ گوگرد، ۱۹ تا ۲۲ کلسیمبالاارزان قیمت، تامین فسفر، گوگرد و کلسیمارزان، قابل دسترس، مناسب خاک های قلیاییاسیدی کننده خاک، جذب کم فسفر توسط گیاه در خاک های اسیدیغلات، حبوبات، صیفی جات، درختان میوه

کود دی سوپر فسفات (DSP)

CaH2PO4۴۶ تا ۴۸۲ تا ۳ گوگرد، ۳۰ تا ۳۲ کلسیممتوسطفسفر بالا، قیمت مناسبفسفر بالا، قیمت مناسبغلات، حبوبات، صیفی جات، درختان میوه

کود سوپر فسفات تریپل (TSP)

Ca(H2PO4)2.H2O۴۶ تا ۵۲۱ تا ۲ گوگرد، ۱۸ تا ۲۱ کلسیمبالافسفر بسیار بالا، حلالیت بالافسفر بسیار بالا، حلالیت بالا، مناسب برای خاک های اسیدیگران قیمت تر از SSP و DSPگیاهان زراعی، صیفی جات، گل ها، درختان میوه

کود سوپر فسفات مایع

H3PO4۳۰ تا ۵۰بالاجذب سریع فسفر توسط گیاه، مناسب برای سیستم های آبیاریجذب سریع فسفر، مناسب برای خاک های کم فسفر، قابل اختلاط با سایر کودهاگران قیمت تر از کودهای سوپر فسفات جامد، خطر اسیدی شدن خاکسبزیجات، صیفی جات، گیاهان زینتی، گلخانه ها
 • درصد عناصر در کودهای سوپر فسفات می تواند بسته به نوع و برند کود کمی متفاوت باشد.
 • حلالیت کود در آب به معنای سهولت جذب آن توسط گیاه است.
 • اسیدی شدن خاک می تواند منجر به کمبود برخی از عناصر غذایی ضروری برای گیاه شود.
 • انتخاب نوع کود سوپر فسفات مناسب به عواملی مانند نوع خاک، نوع گیاه، نیاز غذایی گیاه و شرایط آب و هوایی بستگی دارد.

✔️ تحلیل فنی و اقتصادی طرح تولید کود سوپر فسفات

طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفاتتولید کود سوپر فسفات، از جمله انواع کودهای فسفاته مانند دی سوپر فسفات (DSP)، تک سوپر فسفات (SSP) و کود سوپر فسفات تریپل (TSP)، نیازمند تحلیل فنی و اقتصادی جامع است.

در تحلیل فنی، مراحل تولید کود سوپر فسفات، از جمله استخراج مواد اولیه، آماده‌سازی و تهیه مخلوط، فرآیند تبدیل فسفر به فسفات محلول، خشک کردن و بسته‌بندی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین، نیازمند ارزیابی تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده در هر مرحله، تحلیل هزینه‌های تولید و مصرف انرژی، اندازه‌گیری و کنترل کیفیت محصول نهایی و مشخصات فنی مرتبط است.

از نظر اقتصادی، تحلیل هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با تولید کود سوپر فسفات انجام می‌شود.

در این تحلیل، هزینه‌های مرتبط با خرید و نگهداری مواد اولیه، هزینه‌های تولید شامل نیروی کار، انرژی، وسایل و تجهیزات، هزینه‌های مدیریتی و اداری، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، و هزینه‌های بازاریابی و توزیع در نظر گرفته می‌شوند.

همچنین، تحلیل قیمت‌گذاری و تقاضا برای کود سوپر فسفات، بازار هدف و رقابت‌های موجود نیز بررسی می‌شوند تا تصمیم‌گیری مبنی بر تولید و عملیات بهینه‌تر انجام شود.

✔️ دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت سرمایۀ طرح

برای تحلیل دوره بازگشت سرمایه (ROI) و نرخ بازگشت سرمایه (IRR) در طرح تولید کود سوپر فسفات، ابتدا باید هزینه‌های راه‌اندازی خط تولید را مشخص کرد.

این هزینه‌ها شامل سرمایه‌گذاری در تاسیسات و ساختمان، تهیه و نصب تجهیزات و ماشین‌آلات، هزینه‌های مربوط به زمین و خرید مواد اولیه، هزینه‌های مهندسی و طراحی، هزینه‌های مربوط به مطالعات پیش‌ساخت و مهندسی مالی، و هزینه‌های مربوط به مدیریت و نیروی کار است.

برای بررسی دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه طرح تولید کودهای سوپر فسفات، باید در نظر گرفت که این طرح نیاز به سرمایه گذاری اولیه قابل توجهی دارد. برخی مهم ترین ملاحظات در این زمینه عبارتند از:

 1. سرمایه گذاری اولیه:

  • هزینه احداث کارخانه و خرید تجهیزات
  • هزینه های پیش از بهره برداری (مطالعات، مجوزها، آموزش نیروی کار و…)
  • سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه، انرژی و هزینه های جاری
 2. هزینه های عملیاتی سالیانه:

  • هزینه مواد اولیه (سنگ فسفات)
  • هزینه انرژی و سوخت
  • هزینه نیروی کار و سربار
  • هزینه های بازاریابی و فروش
 3. درآمدهای سالیانه:

  • میزان فروش محصولات (DSP، SSP، TSP)
  • قیمت فروش با توجه به کیفیت و رقابت در بازار

با در نظر گرفتن این پارامترها، می توان دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه را به صورت زیر برآورد کرد:

 • دوره بازگشت سرمایه: با توجه به حجم سرمایه گذاری اولیه و جریان های نقدی سالیانه، دوره بازگشت سرمایه معمولاً ۵ تا ۸ سال خواهد بود.
 • نرخ بازگشت سرمایه (Internal Rate of Return – IRR): با توجه به سودآوری این صنعت و جریان های نقدی سالیانه، نرخ بازگشت سرمایه می تواند در محدوده ۱۵% تا ۲۰% باشد.

این برآوردها بسته به جزئیات طرح و مفروضات در محاسبات، می تواند متفاوت باشد و نیاز به مطالعات تفصیلی و تحلیل های اقتصادی دقیق تر دارد.

✔️ هزینه راه اندازی خط تولید کود سوپر فسفات

طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفاتسرمایه لازم برای راه‌اندازی واحد تولید کود سوپر فسفات به عواملی مانند ظرفیت تولید، فناوری و تجهیزات مورد استفاده، هزینه‌های نیروی کار، انرژی و مواد اولیه، قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات، هزینه‌های ساختمانی و زمین، هزینه‌های مربوط به مهندسی و طراحی، و هزینه‌های مدیریتی و اداری وابسته است.

این عوامل در تعیین سرمایه لازم برای راه‌اندازی واحد تولید کود سوپر فسفات تأثیرگذار هستند.

بنابراین، برای تخمین سرمایه لازم برای راه‌اندازی واحد تولید کود سوپر فسفات، باید این عوامل را به دقت بررسی کرده و هزینه‌های مربوطه را ارزیابی نمود.

این شامل مطالعه بازار و تحلیل تقاضا، انتخاب فناوری و تجهیزات مناسب، انجام محاسبات دقیق برای هزینه‌های نیروی کار، انرژی و مواد اولیه، مشاوره متخصصان در زمینه مهندسی و طراحی، و بررسی هزینه‌های مدیریتی و اداری است.

در نهایت، با توجه به این عوامل و تحلیل دقیق هزینه‌های مرتبط، می‌توان سرمایه لازم برای راه‌اندازی واحد تولید کود سوپر فسفات را تخمین زد و برنامه‌ریزی مالی مناسب را برای اجرای طرح تهیه کرد.

✔️ درآمد سالیانه و سود تولید کود سوپر فسفات

سودآوری سالیانه تولید کودهای فسفاته شامل عوامل اساسی نظیر هزینه‌های مواد اولیه (اسید فسفریک، سنگ فسفات، مواد افزودنی)، هزینه‌های انرژی (برق، آب، بخار)، هزینه‌های نیروی کار، هزینه‌های استهلاک تجهیزات و ساختمان، هزینه‌های توزیع و فروش و همچنین قیمت فروش محصولات نهایی می‌باشد.

این عوامل در محاسبه سود ناخالص و خالص نقش اساسی دارند.

✔️ کارکنان مورد نیاز کارخانه تولید کود سوپر فسفات

طرح توجیهی تولید کودهای سوپر فسفات DSP، SSP، TSPتعداد کارمندان مورد نیاز برای یک کارخانه تولید کودهای فسفاته به عواملی نظیر ظرفیت تولید، پیچیدگی فرآیند تولید، سطح خودکارسازی و میزان نیاز به نیروی انسانی در بخش‌های مختلف (تولید، انبارداری، فروش، تعمیر و نگهداری و…) بستگی دارد.

به طور معمول، یک کارخانه متوسط تولید کودهای فسفاته نیازمند ۴۰ تا ۶۰ نفر نیروی کار ماهر و غیرماهر است.

✔️ تحلیل مالی و بودجه‌بندی طرح تولید کود سوپر فسفات

تحلیل مالی و بودجه‌بندی طرح تولید کودهای فسفاته شامل برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه (زمین، ساختمان، تجهیزات)، هزینه‌های جاری (مواد اولیه، انرژی، نیروی کار)، تخمین درآمدها و محاسبه شاخص‌های مالی نظیر ارزش فعلی خالص، نرخ بازگشت سرمایه و دوره بازگشت سرمایه می‌باشد.

این تحلیل‌ها به ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی طرح کمک می‌کند.

برای تحلیل مالی و بودجه‌بندی طرح تولید کودهای سوپر فسفات (DSP)، سوپر فسفات تریپل (TSP) و سوپر فسفات سینگل (SSP)، نیازمند بررسی عوامل مالی و عملکرد مالی مرتبط با این طرح‌ها هستید. در ادامه، به برخی از اجزای تحلیل مالی و بودجه‌بندی این طرح‌ها اشاره می‌کنم:

 1. هزینه‌های تولید:
  • مواد اولیه: بررسی هزینه‌های مواد اولیه مورد نیاز برای تولید هر یک از کودهای سوپر فسفات، شامل سنگ‌های فسفاته و سایر مواد شیمیایی.
  • نیروی کار: بررسی هزینه‌های مربوط به نیروی کار در فرآیند تولید کودهای سوپر فسفات، شامل دستمزد و هزینه‌های مربوط به آموزش و ایمنی.
  • اجاره و سرمایه‌گذاری: بررسی هزینه‌های مربوط به اجاره ساختمان و تأسیسات تولیدی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در تجهیزات و دستگاه‌های مورد نیاز.
  • انرژی و سوخت: بررسی هزینه‌های مربوط به مصرف انرژی و سوخت در فرآیند تولید کودهای سوپر فسفات.
 2. قیمت فروش و بازار هدف:
  • بررسی بازار هدف و تقاضای محتمل برای کودهای سوپر فسفات در صنایع کشاورزی و باغبانی، و تحلیل قیمت فروش مبتنی بر رقابت با سایر تولیدکنندگان و تأمین درآمد مورد نیاز.
  • بررسی میزان تقاضا و توزیع مکانی کودهای سوپر فسفات در بازار، و تحلیل فروش و توزیع محصولات به منظور برآورد حجم فروش و درآمد.
 3. سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه:
  • بررسی سرمایه‌گذاری اولیه مورد نیاز برای راه‌اندازی طرح تولید کودهای سوپر فسفات، شامل سرمایه‌گذاری در تجهیزات، ساختمان و سرمایه‌های ثابت دیگر.
  • تحلیل بازگشت سرمایه و زمان بازگشت سرمایه بر اساس فروش و سودآوری مورد انتظار، به منظور ارزیابی پایداری مالی طرح.
 4. بودجه‌بندی

تحلیل مالی و بودجه‌بندی طرح تولید کودهای سوپر فسفات DSP، SSP و TSP بستگی به جزئیات و شرایط هر طرح و بازار مربوطه دارد.

بهتر است یک برنامه کسب و کار جامع تهیه کنید که همه این عوامل را در نظر بگیرد و به شما کمک کند تا تحلیل دقیق‌تری انجام دهید.

همچنین، بهتر است با متخصصان مالی و مشاوران صنعتی مرتبط در این زمینه مشورت کنید تا بهترین تصمیمات مالی را برای طرح تولید کودهای سوپر فسفات بگیرید.

✔️ تحلیل SWOT

طرح تولید کود سوپر فسفاتدر ادامه به تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) در طرح تولید کود سوپر فسفات، مشتریان بالقوه و مجوزهای مورد نیاز می‌پردازیم:

 • نقاط قوت: تولید کودهای فسفاته مانند دی سوپر فسفات (DSP)، تک سوپر فسفات (SSP) و سوپر فسفات تریپل (TSP) به عنوان محصولات با تقاضای بالا در بازار کشاورزی، استفاده از مواد اولیه محلی و در دسترس برای تولید کودها، امکان استفاده از فناوری‌های روز در تولید و بهینه‌سازی فرآیند تولید.
 • نقاط ضعف: نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بالا برای راه‌اندازی واحد تولیدی، نیاز به دانش فنی تخصصی برای بهره‌برداری مؤثر از واحد تولیدی، احتمال چالش‌های زیست‌محیطی در مدیریت پساب‌ها و گازهای تولیدی.

✔️ مشتریان و مصرف کنندگان کود سوپر فسفات

طرح کسب و کار تولید کود سوپر فسفاتمشتریان بالقوه برای طرح تولید انواع کودهای فسفاته مانند دی سوپر فسفات (DSP)، تک سوپر فسفات (SSP) و سوپر فسفات تریپل (TSP) می توانند شامل موارد زیر باشند:

 1. کشاورزان و باغداران: این افراد به عنوان مصرف کنندگان اصلی کودهای فسفاته برای محصولات کشاورزی و باغی خود نیاز دارند.
 2. شرکت های تولید کننده کود: این شرکت ها می توانند انواع کودهای فسفاته را به عنوان مواد اولیه برای تولید کودهای مرکب و ترکیبی خود استفاده کنند.
 3. شرکت های وارد کننده و توزیع کننده کود: این شرکت ها می توانند کودهای فسفاته را وارد کرده و در سطح گسترده به کشاورزان و باغداران عرضه کنند.
 4. سازمان های کشاورزی و ترویجی: این سازمان ها می توانند کودهای فسفاته را به عنوان بخشی از بسته های کمک به کشاورزان در نظر بگیرند.
 5. شرکت های صنعتی: برخی صنایع مانند صنایع شیمیایی و پتروشیمی ممکن است به کودهای فسفاته به عنوان مواد اولیه نیاز داشته باشند.

بنابراین با شناسایی و برنامه ریزی برای جذب این مشتریان بالقوه، می توان بازار مناسبی برای طرح تولید انواع کودهای فسفاته ایجاد نمود.

بنابراین مشتریان بالقوه این کودها شامل کشاورزان، تولیدکنندگان محصولات گلخانه‌ای و باغی، شرکت‌های وارد کننده و توزیع‌کنندگان کود در سطح کشور و منطقه می‌باشند.

بازاریابی موثر و ایجاد ارتباط با این مشتریان می‌تواند پایه‌های موفقیت این طرح را فراهم کند.

✔️ مجوزهای مورد نیاز

برای تولید این کودها، اخذ مجوزهایی همچون جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه بهره‌برداری از سازمان‌های ذی‌ربط و گواهینامه استاندارد ملی ضروری است که باید در مراحل اولیه به دریافت آن‌ها اقدام نمود.

✔️ تولید کننده کود سوپر فسفات

رعایت موارد در ورود به کسب و کار تولید کود سوپر فسفات:

 • اخذ مجوزهای قانونی مورد نیاز از سازمان های ذی ربط (مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و غیره)
 • تامین سرمایه و تجهیزات مورد نیاز برای احداث کارخانه تولید
 • تامین مواد خام با کیفیت مناسب (فسفات خام، اسید سولفوریک و غیره)
 • انجام تحقیقات و مطالعات بازار جامع برای ارزیابی تقاضا و رقبا

✔️ مطالعات بازار کود سوپر فسفات

مطالعات بازار به طراحان طرح توجیهی کمک می کند تا تقاضای بالقوه برای محصول، قیمت مناسب محصول، شناسایی مشتریان هدف و رقبای اصلی را ارزیابی کنند.

این اطلاعات بسیار حیاتی هستند زیرا بر میزان سرمایه گذاری، حجم تولید و استراتژی های بازاریابی موثر خواهند بود.

مطالعات بازار کودهای سوپر فسفات (DSP، SSP، TSP):طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفات تریپل

 1. تعریف و ویژگی های کودهای سوپر فسفات:
  • DSP (Double Super Phosphate): کود دو سوپر فسفاته با ۴۶-۴۸% P2O5 قابل جذب
  • SSP (Single Super Phosphate): کود یک سوپر فسفاته با ۱۶-۱۸% P2O5 قابل جذب
  • TSP (Triple Super Phosphate): کود سه سوپر فسفاته با ۴۶-۴۸% P2O5 قابل جذب
  • این کودها منبع اصلی فسفر برای گیاهان و محصولات کشاورزی هستند
 2. بررسی تقاضا و بازار هدف:
  • نیاز فزاینده به تأمین فسفر در بخش کشاورزی و باغبانی
  • تقاضای اصلی از سوی کشاورزان، باغداران و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی
  • امکان صادرات به بازارهای منطقه ای و جهانی در صورت تولید با کیفیت مناسب
 3. تحلیل رقابت و چالش ها:
  • رقابت با سایر تولیدکنندگان داخلی و واردات
  • چالش های تأمین مواد اولیه (سنگ فسفات) و هزینه های تولید
  • لزوم رعایت استانداردها و مقررات زیست محیطی
 4. ملاحظات اقتصادی و مالی:
  • سرمایه گذاری اولیه برای احداث کارخانه تولید
  • هزینه های تولید شامل مواد اولیه، انرژی، نیروی کار و سربار
  • قیمت فروش متناسب با کیفیت و رقابت در بازار
  • امکان تحقق سودآوری مناسب در بلندمدت

در مجموع، با توجه به تقاضای مستمر و روند افزایشی آن، این طرح می تواند به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری جذاب در صنعت کودهای شیمیایی مورد توجه قرار گیرد.

✔️ سرفصلهای طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفات

طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفاتاطلاعات شامل در طرح توجیهی تولید کود سوپر فسفات:

  • مقدمه و معرفی پروژه
  • معرفی محصولات (انواع کودهای فسفاته)
  • بررسی بازار و تحلیل وضعیت رقابتی
  • برنامه تولید و ظرفیت کارخانه
  • برنامه مالی و اقتصادی طرح (سرمایه گذاری، هزینه ها، درآمدها و…)
  • برنامه مدیریتی و سازمانی
  • برنامه زمان بندی اجرای طرح

نتیجه گیری: با توجه به اهمیت کودهای فسفاته در بخش کشاورزی و تقاضای مناسب موجود در بازار، ورود به این صنعت می تواند فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری باشد.

اما موفقیت در این کسب و کار مستلزم انجام مطالعات جامع، تامین منابع مالی و مواد اولیه مناسب، دریافت مجوزهای قانونی و استفاده از مدیریت و فناوری روز است.

برای دانلود رایگان فایل Word طرح توجیهی تولید انواع کودهای سوپر فسفات DSP، SSP، TSP می‌توانید از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید.

سفارش طرح توجیهی تولید کودهای سوپر فسفات DSP، SSP، TSP

تیم کارشناسی ۳۰۰۰طرح در حال حاضر به عنوان یک مرجع قوی در زمینه نگارش طرح توجیهی کسب و کار با سابقۀ تهیۀ حدود ۱۰هزار طرح توجیهی فعالیت می‌کند. مجموعۀ ما از افرادی تشکیل شده است که دارای ۳۰ سال تجربه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت و امور بانکی کشور هستند.

اعضای تیم ما از کارشناسان ماهر و توانمندی تشکیل شده‌اند که به ارائه طرح‌های توجیهی مطابق با استانداردهای بانکی و اخذ مجوز و قابل قبول در بانک‌های کشور متعهد هستند. هدف ما در اینجا این است که طرح‌های توجیهی را با رعایت استانداردها و مقررات مربوطه ارائه داده و تمام تلاش خود را برای این منظور به کار بگیریم.

برای سفارش طرح توجیهی تولید کودهای سوپر فسفات DSP، SSP، TSP به صورت اختصاصی و با داده‌های آپدیت، می‌توانید با مشاوران و کارشناسان مجرب ۳۰۰۰طرح در این زمینه تماس بگیرید. همچنین، برای بررسی شرایط بازار و تقاضا، می‌توانید با تولیدکنندگان و بازاریابان مرتبط در این حوزه مشورت کنید.

میانگین امتیاز 5 از 5 - (91 رأی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

استعلام قیمت خرید و سفارش نوشتن طرح توجیهی تضمینی برای گرفتن مجوز و تسهیلات

کسب و کار پیشنهادی:

keyboard_arrow_up
error: Alert: Content selection is disabled!!