طرح توجیهی تولید غربال مولکولی(مولکولارسیو) ⭐️ برای دریافت وام بانکی و مجوز

طرح توجیهی تولید مولکولارسیو

طرح توجیهی تولید مولکولارسیو، یک برنامه یا مکتوب مستند است که برای توضیح و بررسی اجمالی جوانب مختلف یک پروژه تولید مولکولارسیو ارائه می‌شود.

در این طرح، جزئیات فنی و اقتصادی تولید مولکولارسیو به شکل دقیق و مفصل بیان می‌شود و مزایا و معایب احتمالی این پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طرح توجیهی تولید غربال مولکولی برای جذب سرمایه‌گذاران، درخواست تسهیلات بانکی و یا اخذ مجوزهای لازم برای شروع پروژه تولید مولکولارسیو توسط شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه می‌شود.

فهرست مطالب

✔️ آشنایی با مولکولارسیو(غربال مولکولی)

مولکولارسیو به فیلترها یا موادی گفته میشود که میتوانند مولکولها یا یونهای محلول را بر اساس اندازه آنها جدا کنند. آنها دارای پورهای مولکولی با اندازه مشخصی هستند که مولکولهای بزرگتر از آن عبور نمیکنند.

فیلترهای غربال مولکولی در موارد زیادی مانند تصفیه گازها، جداسازی ایزوتوپها، تصفیه آب، کروماتوگرافی و آنالیز شیمیایی کاربرد دارند.

انواع مختلفی از این فیلترها وجود دارند و معمولاً از موادی همچون سیلیکاژل، زئولیت، پلیمرهای شبکه‌ای و غیره ساخته می‌شوند.

بنابراین مولکولارسیو یک فیلتر یا ماده است که می تواند مولکول ها یا یونها را بر اساس اندازه جدا کرده و فقط مولکولهای کوچکتر از پورهایش را عبور دهد.

الف) تعریف مولکولارسیو

مولکولارسیو به موادی گفته می‌شود که به صورت خاص، مولکول‌های بزرگ را از مولکول‌های کوچک جدا می‌کنند. این مواد با اندازه منظم منافذ خود، قادر به جذب مولکول‌های مختلف هستند.

ب) تاریخچه مولکولارسیو

مولکولارسیو برای نخستین بار در سال ۱۹۴۹ توسط دو شیمی‌دان فرانسوی به نام‌های R. M. Barrer و E. M. Hart ساخته شد.

در طی سال‌های پس از آن، استفاده از مولکولارسیو در صنایع مختلف به‌طور گسترده‌ای افزایش یافت.

ج) انواع مولکولارسیو

ج) انواع مولکولارسیومولکولارسیو‌ها به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • مولکولارسیو زئولیتی: این نوع از مولکولارسیو‌ها شامل زئولیت‌هایی هستند که می‌توانند مولکول‌های با اندازه و شکل خاص را جذب کنند.
 • مولکولارسیو غیرزئولیتی: این نوع از مولکولارسیو‌ها شامل سایر موادی است که در قالب ذرات خاکستری یا بلورهای شفاف با ساختار منظم تولید می‌شوند.

جدول مشخصات فنی، فیزیکی و شیمیایی، کاربردها و سایر ویژگی‌ها و مشخصات انواع مولکولارسیو را در ادامه آورده‌ایم:

نوع مولکولارسیو

مشخصات فنی و شیمیایی
مشخصات فیزیکی
کاربردها
زئولیت A
فرمول شیمیایی: Na12[(AlO2)12(SiO2)12]·۲۷H2O، فرمول ساختاری: Si12Al12O48 · ۲۷H2Oشکل: بلور شفاف، رنگ: سفید، چگالی: ۲٫۲-۲٫۵ گرم بر سانتی‌متر مکعب، دمای نقطه ذوب: ۹۵۰-۹۶۰ درجه سانتیگرادجداسازی مولکول‌های آب از گازها، خشک کردن گازها، تولید حفاری نفت، تولید کاتالیست‌های شیمیایی
زئولیت X
فرمول شیمیایی: Na86[(AlO2)86(SiO2)106]·۲۶۴H2O، فرمول ساختاری: Si32Al16O96 · ۲۶۴H2Oشکل: بلور شفاف، رنگ: سفید، چگالی: ۲٫۰-۲٫۴ گرم بر سانتی‌متر مکعب، دمای نقطه ذوب: ۱۰۰۰-۱۰۵۰ درجه سانتیگرادجداسازی مولکول‌های آب از گازها، خشک کردن گازها، تولید حفاری نفت، تولید کاتالیست‌های شیمیایی
زئولیت Y
فرمول شیمیایی: Na56[(AlO2)56(SiO2)136]·۲۷۲H2O، فرمول ساختاری: Si24Al12O72 · ۲۷۲H2Oشکل: بلور شفاف، رنگ: سفید، چگالی: ۱٫۶-۱٫۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب، دمای نقطه ذوب: ۷۰۰-۷۵۰ درجه سانتیگرادجداسازی مولکول‌های آب از گازها، خشک کردن گازها، تولید حفاری نفت، تولید کاتالیست‌های شیمیایی
مولکولارسیو ۳A
فرمول شیمیایی: K12[(AlO2)12(SiO2)12]·۲۷H2O، فرمول ساختاری: Si12Al12O48 · ۲۷H2Oشکل: ذرات خاکستری، چگالی: ۲٫۰-۲٫۲ گرم بر سانتی‌متر مکعب، دمای نقطه ذوب: ۷۰۰-۷۵۰ درجه سانتیگرادجداسازی مولکول‌های آب از گازها، خشک کردن گازها، جذب رطوبت در بسته بندی مواد غذایی
مولکولارسیو ۴A
فرمول شیمیایی: Na12[(AlO2)12(SiO2)12]·۲۷H2O، فرمول ساختاری: Si12Al12O48 · ۲۷H2Oشکل: ذرات خاکستری، چگالی: ۱٫۶-۱٫۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب، دمای نقطه ذوب: ۸۰۰-۸۵۰ درجه سانتیگرادجداسازی مولکول‌های آب از گازها، خشک کردن گازها، جذب رطوبت در بسته بندی مواد غذایی
مولکولارسیو ۵A
فرمول شیمیایی: Ca4.5Na3[(AlO2)12(SiO2)12]·۲۷H2O، فرمول ساختاری: Si12Al12O48 · ۲۷H2Oشکل: ذرات خاکستری، چگالی: ۱٫۶-۱٫۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب، دمای نقطه ذوب: ۸۰۰-۸۵۰ درجه سانتیگرادجداسازی مولکول‌های آب از گازها، جداسازی مولکول‌های بزرگ از مولکول‌های کوچک، خشک کردن گازها

انواع مولکولارسیو (غربال مولکولی)طرح توجیهی تولید غربال مولکولی

نوع

اندازه حفره (Å)

کاربرد

مواد اولیه

تکنولوژی تولید

ظرفیت جذب آب (wt%)

دمای احیا (°C)

۳A

۳جداسازی اتیلن از اتان، تصفیه گاز طبیعی، خشک کردن گازها و مایعاتآلومینوسیلیکاتتبادل یونی۲۰۲۰۰-۳۰۰

۴A

۴جداسازی n-بوتان از ایزوبوتان، تصفیه هیدروژن، خشک کردن حلال هاآلومینوسیلیکاتتبادل یونی۲۲۲۵۰-۳۵۰

۵A

۵جداسازی مولکول های بزرگ مانند ایزوپنتان و بنزن، تصفیه نفتاآلومینوسیلیکاتتبادل یونی۲۵۳۰۰-۴۰۰

۱۳X

۱۰جداسازی مولکول های بزرگ مانند پارافین ها و آروماتیک ها، تصفیه آبآلومینوسیلیکاتهیدروترمال۲۸۳۵۰-۴۵۰

PU

۴٫۵ – ۵٫۵جداسازی هیدروژن از گازهای دیگر، تصفیه گاز طبیعی، جداسازی گازهای نجیبآلومینوفسفاتهیدروترمال۲۳۲۵۰-۳۵۰

۱۳X APG

۱۰جداسازی هیدروژن از گازهای دیگر، تصفیه گاز طبیعیآلومینوسیلیکاتهیدروترمال۲۳۲۵۰-۳۵۰

ZSM-5

۵٫۵ – ۶٫۵کاتالیزور در فرآیندهای پتروشیمی، تصفیه هیدروکربن هاآلومینوسیلیکاتهیدروترمال۲۰۵۰۰-۶۰۰

Beta

۶٫۵ – ۷٫۵کاتالیزور در فرآیندهای پتروشیمی، تصفیه هیدروکربن هاآلومینوسیلیکاتهیدروترمال۲۵۵۵۰-۶۵۰

Y

۷٫۴ – ۸٫۲کاتالیزور در فرآیندهای پتروشیمی، تصفیه هیدروکربن هاآلومینوسیلیکاتهیدروترمال۲۸۶۰۰-۷۰۰

Cms

در طرح توجیهی کامل تهیه شده توسط تیم کارشناسی ۳۰۰۰طرح

lx

در طرح توجیهی کامل تهیه شده توسط تیم کارشناسی ۳۰۰۰طرح

تکنولوژی های تولید:
 • تبادل یونی: این روش شامل تبادل یون های سدیم موجود در آلومینوسیلیکات با یون های دیگر مانند کلسیم یا پتاسیم است.
 • هیدروترمال: این روش شامل سنتز مولکولارسیو از محلول های آبی تحت فشار و دمای بالا است.
اطلاعات تخصصی و حرفه ای:
 • مولکولارسیوها به عنوان جاذب های سطحی عمل می کنند و مولکول ها را بر اساس اندازه آنها جذب می کنند.
 • ظرفیت جذب آب مولکولارسیوها به نوع و اندازه حفره آنها بستگی دارد.
 • مولکولارسیوها می توانند با حرارت دادن احیا شوند و دوباره مورد استفاده قرار گیرند.
 • مولکولارسیوها در صنایع مختلفی از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، داروسازی و غذایی کاربرد دارند.

✔️ هزینه راه اندازی واحد تولید مولکولارسیوطرح توجیهی تولید جاذب مولکولارسیو

راه‌اندازی واحد تولید مولکولارسیو به دلیل نیاز به تجهیزات و فرآیندهای پیچیده، هزینه‌های زیادی را در بر دارد. برخی از موارد و آیتم‌هایی که در هزینه‌های راه‌اندازی واحد تولید مولکولارسیو نقش دارند عبارتند از:

 1. خرید تجهیزات: تجهیزاتی مانند راکتورها، برج‌های جذب، کویل‌های گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات جداسازی، تجهیزات کنترل، ماشین‌آلات و… برای راه‌اندازی واحد تولید مولکولارسیو لازم است.
 2. مواد اولیه: مولکولارسیو از موادی مانند سیلیکات‌ها و آلومینات‌ها تولید می‌شود که برای خرید آنها نیاز به هزینه دارید.
 3. نیروی انسانی: جذب نیروی کار ماهر و مجرب برای کنترل برج‌های جذب، عیب‌یابی تجهیزات، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و همچنین کنترل کیفیت محصولات تولیدی، یکی دیگر از هزینه‌های این بخش است.
 4. هزینه‌های انرژی: برای تامین انرژی برای تجهیزات واحد تولید مولکولارسیو به منابع انرژی نظیر برق، گاز و سوخت نفت نیاز است.
 5. هزینه‌های حمل و نقل: هزینه حمل و نقل مواد اولیه و محصولات تولیدی به مقصد نهایی نیز بر هزینه‌های راه‌اندازی واحد تولید مولکولارسیو افزوده می‌شود.

به طور کلی، هزینه راه‌اندازی یک واحد تولید مولکولارسیو متغیر بوده و به عوامل مختلفی مانند اندازه واحد، تجهیزات استفاده شده، نیروی انسانی مورد نیاز و… بستگی دارد. هزینه این بخش ممکن است در حدود میلیون‌ها دلار باشد.

✔️ چرا باید مولکولارسیو تولید کنیم؟

 1. افزایش استفاده از مولکولارسیو در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی، بسته‌بندی، مواد غذایی و دارویی، باعث شده است تا بازار محصول تولیدی توسط تولیدکنندگان مختلف فراهم شود.
 2. با توجه به افزایش استفاده از مولکولارسیو در صنایع مختلف،بازار برای تولید مولکولارسیو پتانسیل بالایی دارد.

✔️ آیا کسب و کار تولید مولکولارسیو، کسب و کار پرسودی است؟

تولید مولکولارسیو یک فعالیت صنعتی است که در صورتی که بازار فروش مناسب و تقاضا برای محصول وجود داشته باشد، می‌تواند یک کسب و کار پر سود و موفقی باشد.

همچنین، هزینه‌های تولید مولکولارسیو به دلیل پیچیدگی فرایند تولید و استفاده از تجهیزات پیشرفته، بالاست. بنابراین، برای موفقیت در این حوزه، باید به بازار و هزینه‌های تولید توجه کرد و برنامه‌ریزی دقیقی در این زمینه انجام داد.

✔️ برای تولید مولکولارسیو چکار کنیم؟

برای تولید مولکولارسیو و ارائه طرح توجیهی تولید مولکولارسیو، می‌توانید مراحل زیر را انجام دهید:

 1. بررسی بازار و تقاضا: باید بازار و تقاضای محصول را بررسی کنید و بررسی کنید که آیا بازار برای مولکولارسیو وجود دارد یا نه.
 2. تحقیق و بررسی تکنولوژی تولید: برای تولید مولکولارسیو به تکنولوژی‌های پیچیده و تجهیزات پیشرفته نیاز است. بنابراین، باید به تحقیق و بررسی در خصوص تکنولوژی تولید مولکولارسیو و تجهیزات مورد نیاز پرداخت.
 3. برنامه‌ریزی مالی: باید هزینه‌های تولید، هزینه‌های بهره‌برداری، هزینه‌های نگهداری، مالیات‌ها و… را برآورد کرده و برنامه‌ریزی مالی دقیقی انجام دهید.
 4. ارائه طرح توجیهی: برای اخذ وام بانکی و موفقیت در این حوزه، باید طرح توجیهی دقیقی برای تولید مولکولارسیو ارائه دهید که شامل تحلیل بازار، توضیحاتی درباره فرایند تولید و توضیحات مالی است.

✔️ مجوز تولید مولکولارسیو

برای گرفتن مجوز بهره برداری و جواز تاسیس کارخانه برای تولید مولکولارسیو، می‌توانید به مراحل زیر توجه کنید:

 1. تهیه طرح توجیهی: باید یک طرح توجیهی دقیق برای تولید مولکولارسیو تهیه کنید که شامل اطلاعات مربوط به فرایند تولید، هزینه‌های تولید و مالی، بازار و تقاضا و… است.
 2. ثبت شرکت: باید شرکت خود را ثبت کنید و مجوز تاسیس کارخانه را از دستگاه‌های مربوطه دریافت کنید.
 3. اخذ مجوزهای زیست‌محیطی: برای تولید مولکولارسیو، باید مجوزهای زیست‌محیطی مانند مجوز محیط زیست و مجوز بهره‌برداری از منابع آب و… را اخذ کنید.
 4. اخذ مجوز فعالیت: باید مجوز فعالیت از دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مربوطه دیگر را دریافت کنید.
 5. اخذ مجوز بهره‌برداری: پس از تکمیل مراحل بالا، باید مجوز بهره‌برداری از دستگاه‌های مربوطه را دریافت کنید.

مجوز تولید مولکولارسیو را می‌توانید از دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مربوطه دیگر دریافت کنید.

✔️ سود تولید مولکولارسیو

طرح توجیهی تولید مولکولارسیوسود تولید مولکولارسیو بستگی به شرایط بازار و قیمت فروش محصولات دارد.

با این حال، مولکولارسیو به عنوان یک ماده مورد استفاده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و داروسازی، بازار فروش بسیار خوبی دارد و سود قابل توجهی را برای تولیدکنندگان به دنبال دارد.

✔️ مزایای ارائه طرح توجیهی تولید مولکولارسیو برای اخذ مجوز و تسهیلات از بانک

ارائه طرح توجیهی تولید مولکولارسیو برای اخذ مجوز و تسهیلات از بانک، دارای مزایای زیر است:

 • ارائه طرح توجیهی برای تولید مولکولارسیو، به عنوان یک پروژه صنعتی، نشان دهنده جدیت و تامین منابع مالی برای اجرای پروژه است.
 • طرح توجیهی شامل تحلیل‌های بازار، تحقیقات بازار، تحلیل هزینه-فایده و بررسی توانایی تولید، به بانک اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری در مورد اختصاص تسهیلات وام می‌دهد.
 • ارائه طرح توجیهی به بانک، نشان دهنده میزان تحقیقات و مطالعاتی است که برای اجرای پروژه انجام شده است و در نتیجه، بهبود فرصت اخذ تسهیلات وام و نیز شرایط بهتر برای آن ایجاد می‌شود.

✔️ توجیه پذیری اقتصادی و بازگشت سرمایه

انواع مولکولارسیوبرای پاسخ به این سؤال، باید تحلیل‌های مالی دقیقی انجام داد.

با این حال، با توجه به بازار فروش مولکولارسیو و استفاده گسترده از این ماده در صنایع مختلف، توجیه پذیری اقتصادی این پروژه بسیار بالاست و بازگشت سرمایه نیز در مدت زمان کوتاهی امکان‌پذیر است.

بازگشت سرمایه بستگی به عواملی مانند سرمایه گذاری اولیه، هزینه تولید، قیمت فروش و حجم تقاضا دارد.

✔️ اطلاعات مهم در طرح توجیهی تولید مولکولارسیو برای ارائه به بانک جهت اخذ وام بانکی

اطلاعات مهم در طرح توجیهی تولید مولکولارسیو برای ارائه به بانک جهت اخذ وام بانکی عبارتند از:

 1. معرفی پروژه و شرح کامل فرآیند تولید مولکولارسیو به همراه مشخصات فنی و تجهیزات مورد نیاز برای تولید.
 2. تحلیل بازار و نیاز بازار به مولکولارسیو، شناسایی رقبا و تحلیل مزیت رقابتی پروژه.
 3. توضیح در مورد منابع مالی مورد نیاز برای راه‌اندازی پروژه و استفاده از تسهیلات بانکی.
 4. تحلیل هزینه-فایده و بررسی بازگشت سرمایه پروژه.
 5. توضیح در مورد پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های پروژه در طول دوره تولید و شرح روش‌هایی که برای کنترل هزینه‌ها و بهبود عملکرد پروژه انجام می‌شود.
 6. شناسایی ریسک‌های پروژه و روش‌هایی برای کاهش آن‌ها.
 7. بررسی نیاز به نیروی انسانی، محیط زیست، ایمنی و بهداشت کار و توضیح در مورد رعایت استانداردهای مربوط به این موارد.
 8. شرح روش‌هایی که برای بهره‌وری بالا و کاهش هدررفت در فرآیند تولید مولکولارسیو استفاده می‌شود.

✔️ ضرورت تنظیم طرح توجیهی تولید مولکولارسیو

برای تولید مولکولارسیو، که یکی از مهمترین مواد جاذب در صنایع گاز و پتروشیمی است، تنظیم طرح توجیهی لازم است تا بتوان به صورت اقتصادی و بازدهی مناسب، این محصول را تولید و به بازار عرضه کرد.

✔️ دانلود رایگان نمونه پروپوزال اولیه برای طرح توجیهی تولید غربال مولکولی

طرح توجیهی تولید جاذب مولکولارسیو زئولیتیدر ادامه، نمونه پروپوزال اولیه برای طرح توجیهی تولید غربال مولکولی را ارائه می‌دهیم:

عنوان پروژه: طراحی و راه‌اندازی واحد تولید مولکولارسیو
مقدمه:

مولکولارسیو یکی از مهمترین جاذب‌های مورد استفاده در صنایع گاز و پتروشیمی است. این محصول به دلیل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد، به عنوان جاذب گازها، تصفیه‌کننده گازها، جاذب رطوبت و… در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به نیاز روزافزون صنایع به این محصول، تولید مولکولارسیو به عنوان یکی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری مناسب مطرح می‌شود.

هدف پروژه:

هدف این پروژه، راه‌اندازی واحد تولید مولکولارسیو با استفاده از فرآیند تولیدی مناسب و با استفاده از تجهیزات و دستگاه‌های مدرن و بازدهی بالا است.

مزایای پروژه:
 • تولید مولکولارسیو با کیفیت بالا و بازدهی مناسب
 • ایجاد اشتغال برای جوانان و کاهش بیکاری
 • افزایش سهم ایران در بازار جهانی مولکولارسیو
 • کاهش وابستگی به واردات مولکولارسیو
مشخصات فنی:
 • ظرفیت تولید: ۱۰۰۰ تن در سال
 • فرآیند تولید: فرآیند تولید مولکولارسیو با استفاده از فناوری‌های مدرن و بازدهی بالا
 • محصولات تولیدی: مولکولارسیو با کیفیت بالا
 • محل تولید: استان تهران
هزینه‌ها:
 1. هزینه تهیه زمین و ساخت کارخانه: ۱۵۰۰۰ میلیون تومان
 2. هزینه تهیه تجهیزات و دستگاه‌ها: ۱۰۰۰۰ میلیون تومان
 3. هزینه نیروی کار: ۱۵۰۰۰ میلیون تومان
 4. هزینه مواد اولیه و مصالح: ۲۵۰۰ میلیون تومان
 5. هزینه ماشین‌آلات و ابزارآلات: ۱۰۰۰ میلیون تومان
 6. هزینه اجاره کارخانه و هزینه‌های عمومی: ۱۰۰۰ میلیون تومان
  قیمت فروش مولکولارسیو: ۲٫۵ میلیارد تومان برای هر تن

برای محاسبه درآمد سالیانه، می‌توانیم ظرفیت تولید (۱۰۰۰ تن در سال) را در قیمت فروش هر تن مولکولارسیو (۲٫۵ میلیارد تومان) ضرب کنیم:

درآمد سالیانه = ظرفیت تولید * قیمت فروش هر تن
درآمد سالیانه = ۱۰۰۰ * ۲٫۵ میلیارد تومان
درآمد سالیانه = ۲٫۵ تریلیون تومان

سود سالانه نیز با توجه به هزینه‌ها و درآمد سالیانه به صورت زیر قابل محاسبه است:

سود سالانه = درآمد سالیانه – هزینه‌ها
سود سالانه = ۲٫۵ تریلیون تومان – (۱۵۰۰۰ + ۱۰۰۰۰ + ۱۵۰۰۰ + ۲۵۰۰ + ۱۰۰۰ + ۱۰۰۰) میلیون تومان
سود سالانه = ۲٫۲۵ تریلیون تومان

برای محاسبه بازگشت سرمایه، می‌توانیم از رابطه زیر استفاده کنیم:

بازگشت سرمایه = سرمایه گذاری اولیه / سود سالانه
بازگشت سرمایه = (۱۵۰۰۰ + ۱۰۰۰۰ + ۱۵۰۰۰ + ۲۵۰۰ + ۱۰۰۰ + ۱۰۰۰) میلیون تومان / ۲٫۲۵ تریلیون تومان
بازگشت سرمایه = ۶٫۷ سال

برای محاسبه NPV، ابتدا باید نرخ تخفیف را مشخص کنیم. در اینجا، فرض کنید نرخ تخفیف ۱۰ درصد باشد. سپس با استفاده از فرمول زیر، NPV قابل محاسبه است:

NPV = مجموع (وجوه دریافتی / (۱ + نرخ تخفیف)^سال) – سرمایه گذاری اولیه
NPV = (2.5 تریلیون تومان / (۱ + ۰٫۱)^۱) + (۲٫۲۵ تریلیون تومان / (۱ + ۰٫۱)^۲) + … + (۲٫۲۵ تریلیون تومان / (۱ + ۰٫۱)^n) – (15000 + 10000 + 15000 + 2500 + 1000 + 1000) میلیون تومان

برای محاسبه IRR و نقطه سربسرو، می‌توان از نرم افزارهای مخصوص محاسبات مالی استفاده کرد.

مورد هزینه‌ایمقدار (میلیون تومان)
زمین و ساخت کارخانه۱۵۰۰۰
تجهیزات و دستگاه‌ها۱۰۰۰۰
نیروی کار۱۵۰۰۰
مواد اولیه و مصالح۲۵۰۰
ماشین‌آلات و ابزارآلات۱۰۰۰
هزینه های عمومی و انشعابات مصرفی۱۰۰۰
جمع هزینه‌ها۵۴۵۰۰
قیمت فروش هر تن مولکولارسیو۲٫۵ میلیارد تومان
ظرفیت تولید۱۰۰۰ تن در سال
درآمد سالیانه۲٫۵ تریلیون تومان
سود سالانه۲٫۲۵ تریلیون تومان
بازگشت سرمایه۶٫۷ سال

برای محاسبه NPV و IRR و نقطه سربسرو، لازم است که مقادیر دقیق تری از پارامترهای مالی داشته باشیم. به عنوان مثال، باید مطمئن شویم که برای محاسبه NPV، تمام جریان های نقدی از طریق سال های دقیق تری به دست آمده باشند.

همچنین، برای محاسبه IRR و نقطه سربسرو، باید زمانبندی دقیق تری از جریان های نقدی را داشته باشیم.

✔️ روش تهیۀ طرح توجیهی تولید مولکولارسیو به صورت اختصاصی

طرح توجیهی تولید مولکولارسیوجهت سفارش نوشتن طرح توجیهی تولید مولکولارسیو به صورت اختصاصی، می‌توانید با مجموعه ۳۰۰۰ طرح تماس حاصل نمایید.

در این رابطه، با توجه به اطلاعات به روز و مشخصات شما، یک تیم متخصص در طراحی طرح توجیهی تولید مولکولارسیو برای شما ارائه خواهد کرد.

این طرح شامل تحلیل دقیق بازار، بررسی رقبا، تحلیل SWOT، برآورد هزینه و سودآوری، طراحی فرآیند تولید، مشخصات فنی و… می‌باشد.

با استفاده از این طرح توجیهی، می‌توانید به راحتی پروژه تولید مولکولارسیو را با رویکرد اقتصادی و بازدهی بالا راه‌اندازی کنید.

برای دانلود رایگان فایل Word طرح توجیهی تولید غربال مولکولی میتوانید از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید.

 

مولکولارسیو چیست و کاربردهای آن چیست؟

مولکولارسیو یا غربال مولکولی، یک نوع جاذب است که برای جذب و جداسازی مولکول‌هایی با اندازه ویژه، مانند آب و بخار آب، گازهای نفتی و حلال‌های آلی، استفاده می‌شود. این ماده به عنوان یک فیلتر خاص، در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، داروسازی، تولید الکل و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در صنعت نفت، مولکولارسیو برای جداسازی گازهای نفتی، مانند متان، اتان، پروپان و بوتان، از گازهای دیگر مانند دی اکسید کربن و گازهای سمی، استفاده می‌شود.

سفارش طرح توجیهی تولید غربال مولکولی

تیم کارشناسی ۳۰۰۰طرح در حال حاضر به عنوان یک مرجع قوی در زمینه نگارش طرح توجیهی کسب و کار با سابقۀ تهیۀ حدود ۱۰هزار طرح توجیهی فعالیت می‌کند. مجموعۀ ما از افرادی تشکیل شده است که دارای ۳۰ سال تجربه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت و امور بانکی کشور هستند.

اعضای تیم ما از کارشناسان ماهر و توانمندی تشکیل شده‌اند که به ارائه طرح‌های توجیهی مطابق با استانداردهای بانکی و اخذ مجوز و قابل قبول در بانک‌های کشور متعهد هستند. هدف ما در اینجا این است که طرح‌های توجیهی را با رعایت استانداردها و مقررات مربوطه ارائه داده و تمام تلاش خود را برای این منظور به کار بگیریم.

برای سفارش طرح توجیهی تولید غربال مولکولی به صورت اختصاصی و با داده‌های آپدیت، می‌توانید با مشاوران و کارشناسان مجرب ۳۰۰۰طرح در این زمینه تماس بگیرید. همچنین، برای بررسی شرایط بازار و تقاضا، می‌توانید با تولیدکنندگان و بازاریابان مرتبط در این حوزه مشورت کنید.

میانگین امتیاز 5 از 5 - (52 رأی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

استعلام قیمت خرید و سفارش نوشتن طرح توجیهی تضمینی برای گرفتن مجوز و تسهیلات

کسب و کار پیشنهادی:

error: Alert: Content selection is disabled!!