12 میلیون تومان

خرید توسط تمامی کارت‌های عضو شتاب در بستر امن قابل انجام است و فایل‌های خریداری شده پس از پرداخت برای شما ارسال می‌شود و می‌توانید فایلهای خریداری شده را دانلود کنید. پشتیبانی "۳۰۰۰طرح توجیهی" در کنار شماست.

پرداخت امن

پشتیبانی

دسترسی دائمی

کیفیت بالا

قابل به‌روزرسانی

طرح توجیهی سوخت رسانی دریایی به کشتی های عبوری ⭐ دانلود PDF + Word

این گزارش برای بررسی هزینه ها و درآمدهای احداث واحد بانکرینگ(رساندن سوخت به شناور ها در دریا) و به صورت کامل می‌باشد. درآمدزایی طرح توجیهی سوخت رسانی کشتی از محل فروش سوخت و سوخت‌گیری کشتیها، خدمات اقامتی در هتل، آشپزخانه، رستوران، سردخانه، درمانگاه می‌باشد. سرفصلهای طرح به شرح زیر است:

 • خلاصۀ طرح ۱۰
 • مقدمه ۱۱
 • فصل اول(معرفی خدمات طرح) ۱۷
 • ۱-۱- معرفی طرح و هدف از اجرای آن ۱۸
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۲-۴- سوختگیری شناورها ۲۷
 • ۱-۳- تعریف بانکرینگ ۲۷

 • ۱-۳-۱- بانکر و موارد استفادۀ آن ۲۹
 • ۱-۳-۲- تاریخچۀ بانکرینگ ۲۹
 • ۱-۳-۳- انواع بانکرینگ ۳۰
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۴-۱- مزایای احداث واحد‌های سوخت‌رسانی در جزایر و بنادر کشور ۳۲
 • ۱-۴-۲- فرصت ایران برای کسب سهم از بازار بانکرینگ جهان ۳۲
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۶- اجرای عملیات بانکرینگ ۳۶
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۱۱- خلاصه بررسی فنی ۴۵
 • ۱-۱۱-۱- برنامه عملیاتی ۴۶
 • ۱-۱۱-۱-۱- تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد ۴۶
 • ۱-۱۲- فرآیند اجرائی ورود و خروج شناورها به اسکله سوختگیری ۴۷
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۱۲-۵- ارسال پیام زمان ورود تقریبی کشتی به اسکله(ETA) 48

 • ۱-۱۲-۶- لنگر اندازی ۴۸
 • ۱-۱۲-۷- ارائه گزارش مشخصات ورود کشتی(Report of Arrival and Ship’s Particulars) توسط فرمانده به مرکز کنترل ترافیک بندر ۴۹
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۱۴- ماشین‎آلات و تجهیزات ۶۹
 • ۱-۱۴-۱- پمپ و نازل بنزین ۷۰
 • ۱-۱۴-۲- مخازن ذخیره سوخت ۷۱
 • ۱-۱۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی ۷۴
 • ۱-۱۵-۱- لحاظ کردن نقطه سربه سر تولید ۷۵
 • ۱-۱۵-۲- لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار ۷۵
 • ۱-۱۶- برآورد حجم سرمایه‌گذاری ثابت طرح ۷۶
 • ۱-۱۷- برنامه زمان‌بندی اجرای طرح ۷۷
 • ۱-۱۸- حمایت‌های مالی ۸۰
 • ۱-۱۹- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح توجیهی سوخت رسانی کشتی(مکان‌یابی) ۸۲

 • ۱-۱۹-۱- بازارهای فروش محصول(دریافت‌‌کنندگان خدمات) ۸۶
 • ۱-۱۹-۲- بازار تأمین مواد اولیه ۸۶
 • ۱-۱۹-۲-۱- بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده(نقاط ضعف و تهدیدها) ۸۷
 • ۱-۱۹-۳- احتیاجات و نیازمندی‌های دیگر طرح ۸۸
 • ۱-۱۹-۴- امکانات زیر بنایی مورد نیاز ۸۸
 • ۱-۱۹-۵- دربارۀ محل اجرای طرح(بندر……..) ۸۸
 • ۱-۱۹-۶- نمای کل محدودۀ تأثیرپذیری طرح ۹۳
 • ۱-۱۹-۷- نقشۀ هوایی منطقۀ محل اجرای طرح ۹۴
 • ۱-۲۰- جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد خدماتی مذکور ۹۵
 • فصل دوم(مطالعات بازار) ۹۶

 • ۲-۱- خلاصه بررسی بازار ۹۷
 • ۲-۲- وضعیت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها ۹۸
 • ۲-۳- شرح خدمات ۱۰۰
 • ۲-۴- بازار مصرف ۱۰۰
 • ۲-۴-۱- معرفی بازار هدف ۱۰۱

 • ۲-۵- بررسی عرضه و تقاضا ۱۰۱
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۲-۸- پیش‌بینی بازار و صنعت بانکرینگ ۱۰۳
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۲-۱۲- حجم بانکرینگ در سال نخست دولت یازدهم ۱۰۹
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۲-۱۶-۱- نقاط قوت ۱۱۵
 • ۲-۱۶-۲- نقاط ضعف ۱۱۵
 • ۲-۱۶-۳- فرصتهای پیش رو ۱۱۵
 • ۲-۱۶-۴- تهدیدهای پیش رو ۱۱۶
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۲-۲۱- اجرای عملیات بانکرینگ ۱۱۹
 • ۲-۲۱-۱- نمودار مراحل و فرایند عملیات بانکرینگ ۱۲۰

 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۲-۲۲-۵- ماتریس SWOT 126
 • ۲-۲۳- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۲۹
 • فصل سوم(محاسبات مالی طرح توجیهی سوخت رسانی کشتی) ۱۳۰

 • ۳-۱- شرایط عملیاتی طرح ۱۳۱
 • ۳-۲- برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری ۱۳۲
 • ۳-۲-۱- زمین محل اجرای طرح ۱۳۲
 • ۳-۲-۲- محوطه‌سازی مورد نیاز و برآورد هزینه‌های آن ۱۳۳
 • ۳-۲-۳- جدول ساختمانهای مورد نیاز ۱۳۴
 • ۳-۲-۴- جدول ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز مجموعه ۱۳۵
 • ۳-۲-۴-۱- ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز عملیات سوخت‌رسانی در طرح توجیهی سوخت رسانی کشتی ۱۳۵

 • ۳-۲-۴-۲- ماشین‎آلات و تجهیزات مورد نیاز اتاقهای هتل ۱۳۷
 • ۳-۲-۴-۳- ماشین‎آلات و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه و رستوران ۱۳۸
 • ۳-۲-۴-۴- ماشین‎آلات و تجهیزات مورد نیاز سردخانه ۱۴۰
 • ۳-۲-۴-۵- ماشین‎آلات و تجهیزات مورد نیاز درمانگاه ۱۴۱
 • ۳-۲-۵- جدول تجهیزات و انشعابات مورد نیاز ۱۴۲
 • ۳-۲-۶- جدول وسایل نقلیه مورد نیاز ۱۴۳
 • ۳-۳- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری ۱۴۴
 • ۳-۳-۱- ملزومات اداری رفاهی ۱۴۴
 • ۳-۴- محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت ۱۴۵

 • ۳-۵- هزینه‌های جاری طرح ۱۴۷
 • ۳-۶- سرمایه در گردش مورد نیاز طرح ۱۴۸
 • ۳-۶-۱- هزینه‌های مواد اولیۀ طرح و برآورد مصرف هر یک ۱۵۰
 • ۳-۶-۲- پرسنل مورد نیاز و حقوق و دستمزد ۱۵۲
 • ۳-۶-۳- جدول استهلاک و تعمیرات و نگهداری ۱۵۵
 • ۳-۶-۴- هزینه سوخت و انرژی ۱۵۶
 • ۳-۷- درآمدزایی از محل فروش سوخت، خدمات اقامتی و درمانی، کترینگ ۱۵۷

 • ۳-۸- جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان ۱۵۸
 • ۳-۹- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد ۱۵۹
 • ۳-۱۰- محاسبه هزینه ثابت و متغیر طرح ۱۶۰
 • ۳-۱۱-درصد فروش در نقطه سر به سر ۱۶۱
 • ۳-۱۲- دوره برگشت سرمایه PP 161
 • ۳-۱۳- جدول پیش‌بینی ترازنامه ۱۶۲
 • ۳-۱۴- جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد ۱۶۳
 • ۳-۱۵- ارزش خالص فعلی NPV 163
 • ۳-۱۶- نرخ بازده داخلی IRR 164
 • ۳-۱۷- جدول سرمایه‌گذاری و منابع تأمین آن ۱۶۵
 • ۳-۱۸- نتیجه‌گیری ۱۶۶
 • ۳-۱۹- منابع تهیۀ گزارش ۱۶۹
مراحل تهیه و حداقل هزینه نوشتن گزارش توجیهی برای گرفتن مجوز راه اندازی و اخذ وام و تسهیلات جهت تأسیس بانکرینگ چگونه است؟

برای سفارش تهیه طرح توجیهی سوخت رسانی کشتی ها و شناورهای دریایی و برآورد هزینه‌های آن با مشخصات خودتان کافی است، اطلاعات خود را در فرم سفارش نوشتن طرح توجیهی وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند. ۶ ماه پشتیبانی رایگان “۳۰۰۰طرح” با تبحر و دقت فراوان، سرمایه گذاری بدون ریسک و امنی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

میانگین امتیاز 5 از 5 - (23 رأی)
 • عنوان: طرح توجیهی سوخت رسانی به کشتی های عبوری(بانکرینگ، هتلینگ، کترینگ)

 • سال نگارش: ۹۵
 • تعداد صفحه: ۱۶۹
 • فرمت فایل: PDF و Word
 • نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود برای شما ارسال خواهد شد.
 • ضمانت محصول: کلیه محصولات ارائه شده قبل از ارسال چک می‌شود و در صورت بروز اشکال، لینک دانلود مجدداً ارسال و هزینه اضافی دریافت نخواهد شد.
 • توجه: این طرح، با آمار و ارقام و اطلاعات سال نگارش آن تهیه و تنظیم شده است. برای به روز رسانی با مشخصات شما و ظرفیت و داده‌های بروز آمادگی کامل داریم. برای سفارش طرح توجیهی به روز، مستند و قابل دفاع برای اخذ تسهیلات، اخذ مجوز، زمین و…، فرم سفارش نوشتن طرح توجیهی را تکمیل و ارسال کنید.

محصولات مرتبط