12 میلیون تومان

توضیحات کامل و مندرجات فایل کامل قابل دانلود را در پایین صفحه مطالعه کنید. تهیه توسط تمامی کارت‌های عضو شتاب در بستر امن قابل انجام است و فایل‌ها پس از پرداخت برای شما ارسال می‌شود و می‌توانید فایلها را دریافت کنید. پشتیبانی "۳۰۰۰طرح توجیهی" در کنار شماست.

پرداخت امن

پشتیبانی

دسترسی دائمی

کیفیت بالا

قابل به‌روزرسانی

طرح توجیهی سوخت رسانی دریایی به کشتی های عبوری ⭐ دانلود PDF + Word

این گزارش برای بررسی هزینه ها و درآمدهای احداث واحد بانکرینگ(رساندن سوخت به شناور ها در دریا) و به صورت کامل می‌باشد. درآمدزایی طرح توجیهی سوخت رسانی کشتی از محل فروش سوخت و سوخت‌گیری کشتیها، خدمات اقامتی در هتل، آشپزخانه، رستوران، سردخانه، درمانگاه می‌باشد. سرفصلهای طرح به شرح زیر است:

 • خلاصۀ طرح ۱۰
 • مقدمه ۱۱
 • فصل اول(معرفی خدمات طرح) ۱۷
 • ۱-۱- معرفی طرح و هدف از اجرای آن ۱۸
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۲-۴- سوختگیری شناورها ۲۷
 • ۱-۳- تعریف بانکرینگ ۲۷

 • ۱-۳-۱- بانکر و موارد استفادۀ آن ۲۹
 • ۱-۳-۲- تاریخچۀ بانکرینگ ۲۹
 • ۱-۳-۳- انواع بانکرینگ ۳۰
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۴-۱- مزایای احداث واحد‌های سوخت‌رسانی در جزایر و بنادر کشور ۳۲
 • ۱-۴-۲- فرصت ایران برای کسب سهم از بازار بانکرینگ جهان ۳۲
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۶- اجرای عملیات بانکرینگ ۳۶
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۱۱- خلاصه بررسی فنی ۴۵
 • ۱-۱۱-۱- برنامه عملیاتی ۴۶
 • ۱-۱۱-۱-۱- تعیین ظرفیت، برنامه تولید و شرایط عملکرد واحد ۴۶
 • ۱-۱۲- فرآیند اجرائی ورود و خروج شناورها به اسکله سوختگیری ۴۷
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۱۲-۵- ارسال پیام زمان ورود تقریبی کشتی به اسکله(ETA) 48

 • ۱-۱۲-۶- لنگر اندازی ۴۸
 • ۱-۱۲-۷- ارائه گزارش مشخصات ورود کشتی(Report of Arrival and Ship’s Particulars) توسط فرمانده به مرکز کنترل ترافیک بندر ۴۹
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۱-۱۴- ماشین‎آلات و تجهیزات ۶۹
 • ۱-۱۴-۱- پمپ و نازل بنزین ۷۰
 • ۱-۱۴-۲- مخازن ذخیره سوخت ۷۱
 • ۱-۱۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی ۷۴
 • ۱-۱۵-۱- لحاظ کردن نقطه سربه سر تولید ۷۵
 • ۱-۱۵-۲- لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار ۷۵
 • ۱-۱۶- برآورد حجم سرمایه‌گذاری ثابت طرح ۷۶
 • ۱-۱۷- برنامه زمان‌بندی اجرای طرح ۷۷
 • ۱-۱۸- حمایت‌های مالی ۸۰
 • ۱-۱۹- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح توجیهی سوخت رسانی کشتی(مکان‌یابی) ۸۲

 • ۱-۱۹-۱- بازارهای فروش محصول(دریافت‌‌کنندگان خدمات) ۸۶
 • ۱-۱۹-۲- بازار تأمین مواد اولیه ۸۶
 • ۱-۱۹-۲-۱- بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده(نقاط ضعف و تهدیدها) ۸۷
 • ۱-۱۹-۳- احتیاجات و نیازمندی‌های دیگر طرح ۸۸
 • ۱-۱۹-۴- امکانات زیر بنایی مورد نیاز ۸۸
 • ۱-۱۹-۵- دربارۀ محل اجرای طرح(بندر……..) ۸۸
 • ۱-۱۹-۶- نمای کل محدودۀ تأثیرپذیری طرح ۹۳
 • ۱-۱۹-۷- نقشۀ هوایی منطقۀ محل اجرای طرح ۹۴
 • ۱-۲۰- جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد خدماتی مذکور ۹۵
 • فصل دوم(مطالعات بازار) ۹۶

 • ۲-۱- خلاصه بررسی بازار ۹۷
 • ۲-۲- وضعیت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها ۹۸
 • ۲-۳- شرح خدمات ۱۰۰
 • ۲-۴- بازار مصرف ۱۰۰
 • ۲-۴-۱- معرفی بازار هدف ۱۰۱

 • ۲-۵- بررسی عرضه و تقاضا ۱۰۱
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۲-۸- پیش‌بینی بازار و صنعت بانکرینگ ۱۰۳
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۲-۱۲- حجم بانکرینگ در سال نخست دولت یازدهم ۱۰۹
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۲-۱۶-۱- نقاط قوت ۱۱۵
 • ۲-۱۶-۲- نقاط ضعف ۱۱۵
 • ۲-۱۶-۳- فرصتهای پیش رو ۱۱۵
 • ۲-۱۶-۴- تهدیدهای پیش رو ۱۱۶
 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۲-۲۱- اجرای عملیات بانکرینگ ۱۱۹
 • ۲-۲۱-۱- نمودار مراحل و فرایند عملیات بانکرینگ ۱۲۰

 • برخی از سرفصلها به دلیل جلوگیری از کپی برداری حذف شده‌اند!!!(در فایلی که دانلود می‌کنید مطالعات کامل موجود است).
 • ۲-۲۲-۵- ماتریس SWOT 126
 • ۲-۲۳- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ۱۲۹
 • فصل سوم(محاسبات مالی طرح توجیهی سوخت رسانی کشتی) ۱۳۰

 • ۳-۱- شرایط عملیاتی طرح ۱۳۱
 • ۳-۲- برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری ۱۳۲
 • ۳-۲-۱- زمین محل اجرای طرح ۱۳۲
 • ۳-۲-۲- محوطه‌سازی مورد نیاز و برآورد هزینه‌های آن ۱۳۳
 • ۳-۲-۳- جدول ساختمانهای مورد نیاز ۱۳۴
 • ۳-۲-۴- جدول ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز مجموعه ۱۳۵
 • ۳-۲-۴-۱- ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز عملیات سوخت‌رسانی در طرح توجیهی سوخت رسانی کشتی ۱۳۵

 • ۳-۲-۴-۲- ماشین‎آلات و تجهیزات مورد نیاز اتاقهای هتل ۱۳۷
 • ۳-۲-۴-۳- ماشین‎آلات و تجهیزات مورد نیاز آشپزخانه و رستوران ۱۳۸
 • ۳-۲-۴-۴- ماشین‎آلات و تجهیزات مورد نیاز سردخانه ۱۴۰
 • ۳-۲-۴-۵- ماشین‎آلات و تجهیزات مورد نیاز درمانگاه ۱۴۱
 • ۳-۲-۵- جدول تجهیزات و انشعابات مورد نیاز ۱۴۲
 • ۳-۲-۶- جدول وسایل نقلیه مورد نیاز ۱۴۳
 • ۳-۳- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری ۱۴۴
 • ۳-۳-۱- ملزومات اداری رفاهی ۱۴۴
 • ۳-۴- محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت ۱۴۵

 • ۳-۵- هزینه‌های جاری طرح ۱۴۷
 • ۳-۶- سرمایه در گردش مورد نیاز طرح ۱۴۸
 • ۳-۶-۱- هزینه‌های مواد اولیۀ طرح و برآورد مصرف هر یک ۱۵۰
 • ۳-۶-۲- پرسنل مورد نیاز و حقوق و دستمزد ۱۵۲
 • ۳-۶-۳- جدول استهلاک و تعمیرات و نگهداری ۱۵۵
 • ۳-۶-۴- هزینه سوخت و انرژی ۱۵۶
 • ۳-۷- درآمدزایی از محل فروش سوخت، خدمات اقامتی و درمانی، کترینگ ۱۵۷

 • ۳-۸- جدول پیش‌بینی صورت سود و زیان ۱۵۸
 • ۳-۹- جدول صورت گردش جریان وجوه نقد ۱۵۹
 • ۳-۱۰- محاسبه هزینه ثابت و متغیر طرح ۱۶۰
 • ۳-۱۱-درصد فروش در نقطه سر به سر ۱۶۱
 • ۳-۱۲- دوره برگشت سرمایه PP 161
 • ۳-۱۳- جدول پیش‌بینی ترازنامه ۱۶۲
 • ۳-۱۴- جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد ۱۶۳
 • ۳-۱۵- ارزش خالص فعلی NPV 163
 • ۳-۱۶- نرخ بازده داخلی IRR 164
 • ۳-۱۷- جدول سرمایه‌گذاری و منابع تأمین آن ۱۶۵
 • ۳-۱۸- نتیجه‌گیری ۱۶۶
 • ۳-۱۹- منابع تهیۀ گزارش ۱۶۹
مراحل تهیه و حداقل هزینه نوشتن گزارش توجیهی برای گرفتن مجوز راه اندازی و اخذ وام و تسهیلات جهت تأسیس بانکرینگ چگونه است؟

برای سفارش تهیه طرح توجیهی سوخت رسانی کشتی ها و شناورهای دریایی و برآورد هزینه‌های آن با مشخصات خودتان کافی است، اطلاعات خود را در فرم سفارش نوشتن طرح توجیهی وارد کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند. ۶ ماه پشتیبانی رایگان “۳۰۰۰طرح” با تبحر و دقت فراوان، سرمایه گذاری بدون ریسک و امنی را برای شما به ارمغان خواهد آورد.

میانگین امتیاز 5 از 5 - (24 رأی)
 • عنوان: طرح توجیهی سوخت رسانی به کشتی های عبوری(بانکرینگ، هتلینگ، کترینگ)

 • سال نگارش: ۹۵
 • تعداد صفحه: ۱۶۹
 • فرمت فایل: PDF و Word
 • نحوه دریافت: بعد از اتمام پرداخت، فایل قابل دانلود برای شما ارسال خواهد شد.
 • ضمانت محصول: کلیه محصولات ارائه شده قبل از ارسال چک می‌شود و در صورت بروز اشکال، لینک دانلود مجدداً ارسال و هزینه اضافی دریافت نخواهد شد.
 • توجه: این طرح، با آمار و ارقام و اطلاعات سال نگارش آن تهیه و تنظیم شده است. برای به روز رسانی با مشخصات شما و ظرفیت و داده‌های بروز آمادگی کامل داریم. برای سفارش طرح توجیهی به روز، مستند و قابل دفاع برای اخذ تسهیلات، اخذ مجوز، زمین و…، فرم سفارش نوشتن طرح توجیهی را تکمیل و ارسال کنید.

محصولات مرتبط

error: Alert: Content selection is disabled!!