طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی ⭐️ برای دریافت وام بانکی و مجوز

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی شامل بررسی بازار و تقاضا برای این محصولات در صنایع نفت و پتروشیمی است.

این طرح به شناسایی انواع تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در این حوزه و تعیین مشخصات فنی آنها می‌پردازد. در واقع هدف آن بررسی امکان تولید داخلی این محصولات و سنجش توجیه اقتصادی آن است.

قطعاً طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی یک طرح جذاب و مهم است.

این صنایع نیاز مبرمی به انواع تجهیزات آزمایشگاهی به منظور اندازه‌گیری و سنجش خواص فیزیکی و شیمیایی محصولات خود دارند.

فهرست مطالب

✔️ موارد مصرف و کاربرد تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیدستگاه تست نقطه اشتعال بسته برای اندازه‌گیری نقطه اشتعال سوخت‌ها و روان‌کننده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این پارامتر حائز اهمیت بسیاری است چرا که میزان ایمنی و قابلیت اشتعال محصولات را مشخص می‌کند.

همچنین دستگاه کالریمتر اتوماتیک برای تعیین ارزش حرارتی نمونه‌های قابل احتراق نظیر سوخت‌ها و روغن‌ها بسیار کاربردی است.

این اطلاعات برای طراحی و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و مصرف انرژی ضروری است.

در مجموع، این تجهیزات منجر به افزایش کیفیت محصولات، بهبود مدیریت فرآیندها و ارتقای ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌شوند.

✔️ جدول مشخصات فنی انواع تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمیطرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

مشخصه

نوع دستگاه
تکنولوژی و استاندارد آزمایش
عملکرد
مواد اولیه مصرفی
کاربرد
مزایا
معایب
مشخصات تکمیلی
تست نقطه اشتعال بسته
فلاش کاپ پنسیASTM D93تعیین دمای اشتعال نمونه های نفتیبنزین، گازوئیل، نفت سفیدپالایشگاه ها، مخازن ذخیره سازی، صنایع شیمیاییدقت بالا، کاربری آسانقیمت بالا، نیاز به اپراتور ماهر
فلاش کاپ تبسترASTM D56تعیین دمای اشتعال نمونه های نفتی با نقطه اشتعال پایینالکل، حلال هاآزمایشگاه های تحقیقاتی، صنایع شیمیاییدقت بالا، مناسب برای نمونه های با نقطه اشتعال پایینقیمت بالا، نیاز به اپراتور ماهر
حمام ویسکوزیته دیجیتال
ویسکومتر روتاریASTM D4040تعیین ویسکوزیته نمونه های نفتی در دماهای مختلفروغن، قیر، مواد افزودنیپالایشگاه ها، مخازن ذخیره سازی، صنایع تولید روانکاردقت بالا، کاربری آسان، کنترل دقیق دماقیمت بالا
کالریمتر اتوماتیک
بمب کالریمتریASTM D1948تعیین میزان ارزش حرارتی نمونه های قابل احتراقزغال سنگ، نفت، گاز طبیعینیروگاه ها، صنایع فولاد، صنایع سیماندقت بالا، سرعت بالاقیمت بالا، نیاز به اپراتور ماهر
رنگ سنج رومیزی چشمی
روش ASTM D1500سنجش رنگ روغنها و مایعاتروغن، مواد شیمیایی، رنگآزمایشگاه های کنترل کیفیت، صنایع غذایی، صنایع داروییکاربری آسان، قیمت پاییندقت پایین تر از روش های اسپکتروفتومتری
سولفور آنالایزر
روش ASTM D5453تعیین میزان گوگرد در نمونه های نفتیبنزین، گازوئیل، نفت کورهپالایشگاه ها، صنایع شیمیایی، صنایع فولاددقت بالا، سرعت بالاقیمت بالا، نیاز به اپراتور ماهر
تقطیر مواد نفتی
ASTM D86جداسازی مخلوط های هیدروکربنی بر اساس نقطه جوشنفت خام، بنزین، گازوئیلپالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیاییدقت بالا، کاربری آسانزمان بر، نیاز به اپراتور ماهر
تست دانسیته API
هیدرومترASTM D1250تعیین دانسیته API نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیپالایشگاه ها، مخازن ذخیره سازی، صنایع حمل و نقلدقت بالا، کاربری آساننیاز به اپراتور ماهر
تست ویسکوزیته کینماتیکی
ویسکومتر کینماتیکیASTM D445تعیین ویسکوزیته کینماتیکی نمونه های نفتی در دمای استانداردروغن، قیر، مواد افزودنیپالایشگاه ها، مخازن ذخیره سازی، صنایع تولید روانکاردقت بالا، کاربری آسانزمان بر
تست پایداری اکسیداسیون
بمب پایداریASTM D5845سنجش پایداری اکسیداسیون روغن های نفتیروغن موتور، روغن هیدرولیک، روغن توربینصنایع تولید روغن، صنایع خودروسازی، صنایع هواییپیش بینی عمر مفید روغنزمان بر، نیاز به اپراتور ماهر
تست نقطه ریختگی
روش ASTM D938تعیین نقطه ریختگی روغن های نفتیروغن موتور، پارافین، مومصنایع تولید روغن، صنایع غذایی، صنایع داروییسنجش نقطه انجماد روغنکاربری آساندقت پایین تر از روش های ترمودینامیکی
تست عدد ساپونیفیکاسیون
ASTM D942تعیین عدد ساپونیفیکاسیون روغن های نفتی و چربی هاروغن، چربی، صابونصنایع تولید روغن، صنایع غذایی، صنایع شویندهسنجش میزان اسیدهای چرب آزاد در روغنزمان بر، نیاز به اپراتور ماهر
تست نقطه انجماد
روش ASTM D1015تعیین نقطه انجماد نمونه های نفتیبنزین، گازوئیل، نفت سفیدپالایشگاه ها، مخازن ذخیره سازی، صنایع حمل و نقلسنجش نقطه انجماد مواد نفتیکاربری آساندقت پایین تر از روش های ترمودینامیکی
تست خوردگی فلز
روش ASTM D1306سنجش میزان خوردگی فلزات در تماس با روغن های نفتیروغن موتور، روغن هیدرولیک، روغن توربینصنایع تولید روغن، صنایع خودروسازی، صنایع هواییپیش بینی عمر مفید قطعات فلزیزمان بر، نیاز به اپراتور ماهر
کروماتوگراف گازی
GCASTM D5186جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در نمونه های نفتیگاز طبیعی، نفت خام، فرآورده های نفتیپالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع شیمیاییدقت بالا، طیف وسیعی از کاربردهاقیمت بالا، نیاز به اپراتور ماهر
اسپکترومتر جرمی
MSASTM D5172تعیین ساختار مولکولی ترکیبات موجود در نمونه های نفتیگاز طبیعی، نفت خام، فرآورده های نفتیپالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع داروییدقت بالا، شناسایی دقیق ترکیباتقیمت بسیار بالا، نیاز به اپراتور متخصص
آنالیزور رطوبت
روش ASTM D1401تعیین میزان رطوبت موجود در نمونه های نفتیگاز طبیعی، نفت خام، فرآورده های نفتیپالایشگاه ها، مخازن ذخیره سازی، صنایع حمل و نقلپیشگیری از خوردگی، حفظ کیفیت محصولدقت بالا، کاربری آسان
تست فشار بخار
ASTM D5191تعیین فشار بخار نمونه های نفتی در دمای خاصبنزین، گازوئیل، LPGپالایشگاه ها، مخازن ذخیره سازی، صنایع حمل و نقلپیشگیری از انفجار، حفظ کیفیت محصولدقت بالا، کاربری آسان
تست خوردگی میکروبی
ASTM D5457سنجش میزان خوردگی میکروبی در نمونه های نفتیآب دریا، نفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز فراساحلی، صنایع پتروشیمی، صنایع تولید برقپیشگیری از خوردگی میکروبی، حفظ integrità خطوط لوله و تجهیزاتزمان بر، نیاز به اپراتور ماهر
آنالیزور فلزات
ICPASTM D5185تعیین میزان فلزات سنگین موجود در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیزورهاپالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع تصفیه آبپیشگیری از مسمومیت کاتالیزور، حفظ کیفیت محصولدقت بالا، طیف وسیعی از فلزات قابل اندازه گیری
دستگاه نفلومتر لیزری
لیزرASTM D4042اندازه گیری نرخ جریان سیالات نفتینفت خام، فرآورده های نفتی، آبپالایشگاه ها، خطوط لوله، صنایع حمل و نقلدقت بالا، کاربری آسانقیمت بالا
دستگاه رطوبت سنج Karl Fischer
روش Karl FischerASTM D1744تعیین دقیق میزان رطوبت موجود در نمونه های نفتیگاز طبیعی، نفت خام، فرآورده های نفتیپالایشگاه ها، مخازن ذخیره سازی، صنایع شیمیاییدقت بسیار بالا، سنجش رطوبت بسیار کمقیمت بسیار بالا، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه پنانسیومتر
ASTM D972سنجش رنگ و شفافیت فرآورده های نفتیبنزین، گازوئیل، روغنپالایشگاه ها، مخازن ذخیره سازی، صنایع حمل و نقلکنترل کیفیت رنگ و شفافیت فرآورده های نفتیکاربری آساندقت پایین تر از روش های اسپکتروفتومتری
دستگاه تست کشش و خم شدن
ASTM D6380سنجش خواص مکانیکی فیلم ها و ورق های پلیمریپلی اتیلن، پلی پروپیلن، PVCصنایع تولید لوله و اتصالات، صنایع بسته بندی، صنایع غذاییسنجش استحکام کششی، مدول الاستیسیته، درصد تغییر طول تا پارگیدقت بالا، طیف وسیعی از کاربردها
دستگاه تست ضربه
ASTM D256سنجش مقاومت ضربه ای پلاستیک هاپلی اتیلن، پلی پروپیلن، PVCصنایع تولید قطعات خودرو، صنایع لوازم خانگی، صنایع ورزشیسنجش مقاومت پلاستیک در برابر ضربهکاربری آساندقت پایین تر از روش های تست کشش و خم شدن
دستگاه تست اشتعال پذیری
ASTM D1929سنجش اشتعال پذیری پلاستیک هاپلی اتیلن، پلی پروپیلن، PVCصنایع تولید اسباب بازی، صنایع مبلمان، صنایع ساختمانیسنجش مقاومت پلاستیک در برابر شعلهکاربری آساندقت پایین تر از روش های تست گرماپذیری
دستگاه تست گرماپذیری
ASTM D5422سنجش پایداری حرارتی پلاستیک هاپلی اتیلن، پلی پروپیلن، PVCصنایع تولید لوله و اتصالات، صنایع بسته بندی، صنایع غذاییسنجش مقاومت پلاستیک در برابر حرارتدقت بالا، طیف وسیعی از کاربردها
دستگاه جذب اتمی
AASASTM D5185تعیین غلظت عناصر فلزی در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیزورهاپالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع تصفیه آبدقت بالا، طیف وسیعی از عناصر قابل اندازه گیریقیمت بالا، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه طیف سنج مادون قرمز
FTIRASTM D5438شناسایی ساختار مولکولی ترکیبات موجود در نمونه های نفتیگاز طبیعی، نفت خام، فرآورده های نفتیپالایشگاه ها، پتروشیمی ها، صنایع داروییدقت بالا، شناسایی دقیق ترکیباتقیمت بالا، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه دیفرانسیل اسکنینگ کالریمتری (DSC)
DSCASTM D3240سنجش گرمای نهان ذوب و انجماد پلیمرهاپلی اتیلن، پلی پروپیلن، PVCصنایع تولید لوله و اتصالات، صنایع بسته بندی، صنایع نساجیسنجش دمای ذوب و انجماد، کریستالیزاسیون و پلیمریزاسیوندقت بالا، طیف وسیعی از کاربردها
دستگاه ترموگرانومتری (TGA)
TGAASTM D3186سنجش تغییرات وزن پلیمرها در اثر دماپلی اتیلن، پلی پروپیلن، PVCصنایع تولید لوله و اتصالات، صنایع بسته بندی، صنایع غذاییسنجش پایداری حرارتی، تجزیه حرارتیدقت بالا، طیف وسیعی از کاربردها
دستگاه رئومتر
رئومترASTM D3835سنجش خواص رئولوژیکی پلیمرهاپلی اتیلن، پلی پروپیلن، PVCصنایع تولید لوله و اتصالات، صنایع بسته بندی، صنایع رنگ و رزینسنجش ویسکوزیته، تنش و کرنشدقت بالا، طیف وسیعی از کاربردها
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
SEMASTM D5709بررسی مورفولوژی سطح پلیمرهاپلی اتیلن، پلی پروپیلن، PVCصنایع تولید لوله و اتصالات، صنایع بسته بندی، صنایع پزشکیمشاهده ساختار میکروسکوپی سطحدقت بالا، قابلیت بزرگنمایی بالاقیمت بسیار بالا، نیاز به اپراتور متخصص
دستگاه آنالیزور ریسک انفجار
HAZOPشناسایی و ارزیابی خطرات بالقوه در فرآیندهای نفت و گاز و پتروشیمیصنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیاییپیشگیری از حوادث و سوانح، افزایش ایمنینیاز به متخصصان مجرب، زمان بر
دستگاه شبیه ساز فرآیند
شبیه سازشبیه سازی فرآیندهای نفت و گاز و پتروشیمی به منظور آموزش و بهینه سازیصنایع نفت و گاز، پتروشیمی، دانشگاه هاآموزش اپراتورها، بهینه سازی فرآیندها، کاهش هزینه هاهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه تست خوردگی تحت تنش
SSCASTM D1654سنجش مقاومت فلزات در برابر خوردگی تحت تنش در محیط های خورندهفولاد، آلیاژهای مس، آلومینیومصنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع دریاییپیشگیری از خوردگی تحت تنش، افزایش طول عمر تجهیزاتزمان بر، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه تست خستگی
FatigueASTM D5707سنجش مقاومت فلزات در برابر خستگی در اثر بارگذاری متناوبفولاد، آلیاژهای مس، آلومینیومصنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع هواپیماییپیشگیری از شکست خستگی، افزایش ایمنیزمان بر، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه تست فرسایش
ErosionASTM D6696سنجش مقاومت مصالح در برابر فرسایش ناشی از سیالاتفولاد، آلیاژهای مس، پلاستیکصنایع نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع برقپیشگیری از فرسایش، افزایش طول عمر تجهیزاتزمان بر، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه آنالیزور سیالات
Fluid AnalyzerASTM D5857آنالیز پارامترهای مختلف فیزیکی و شیمیایی سیالات نفتینفت خام، فرآورده های نفتی، آبپالایشگاه ها، مخازن ذخیره سازی، صنایع حمل و نقلکنترل کیفیت سیالات، پیشگیری از خوردگی، حفظ integrità خطوط لوله و تجهیزاتدقت بالا، طیف وسیعی از پارامترهای قابل اندازه گیریقیمت بالا
دستگاه جذب سطحی
BETASTM D6556اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل جاذب های پودریکربن فعال، سیلیکاژل، زئولیتصنایع تصفیه آب و فاضلاب، صنایع دارویی، صنایع شیمیاییسنجش سطح ویژه و تخلخل با دقت بالانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه پلارومتر
پلارومترASTM D1545اندازه گیری ضریب شکست و چرخش نوری نمونه های مایعنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، صنایع غذاییسنجش خلوص و کیفیت نمونه های مایعکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های اسپکتروسکوپی
دستگاه رفرکتومتر
رفرکتومترASTM D1218اندازه گیری ضریب شکست نمونه های مایع و جامدنفت خام، فرآورده های نفتی، پلیمرهاصنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، صنایع غذاییسنجش غلظت و خلوص نمونه های مایع و جامدکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های اسپکتروسکوپی
دستگاه ویسکومتر ارتعاشی
ویسکومتر ارتعاشیASTM D4458اندازه گیری ویسکوزیته دینامیکی نمونه های مایعنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد افزودنیصنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، صنایع داروییسنجش ویسکوزیته با دقت بالانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه دی viscometer
دی viscometerASTM D4458اندازه گیری ویسکوزیته کینماتیکی نمونه های مایعنفت خام، فرآورده های نفتی، روان کننده هاصنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازی، صنایع هواییسنجش ویسکوزیته با دقت بالاکاربری آسان تر از ویسکومترهای کینماتیکی سنتی
دستگاه سنجش تراکم
دانسیتمترASTM D1250اندازه گیری دانسیته نمونه های مایع و جامدنفت خام، فرآورده های نفتی، پلیمرهاصنایع نفت و گاز، صنایع شیمیایی، صنایع غذاییسنجش دانسیته با دقت بالاکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های پیکنومتری
دستگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس
XRDASTM D5308تعیین ساختار بلوری موادکاتالیزورها، پلیمرها، مواد معدنیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییشناسایی دقیق ساختار بلورینیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه طیف سنج NMR
NMRASTM D5309تعیین ساختار مولکولی موادنفت خام، فرآورده های نفتی، پلیمرهاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیاییشناسایی دقیق ساختار مولکولینیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه میکروسکوپ نوری
میکروسکوپ نوریASTM D5775بررسی مورفولوژی سطح موادکاتالیزورها، پلیمرها، مواد معدنیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع نساجیمشاهده ساختار میکروسکوپی سطحکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های میکروسکوپی الکترونی
دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
TEMASTM D6179بررسی ساختار میکروسکوپی نازک ترین بخش های موادکاتالیزورها، پلیمرها، مواد معدنیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع الکترونیکمشاهده ساختار میکروسکوپی با دقت بسیار بالانیاز به اپراتور بسیار ماهر، قیمت بسیار بالا
دستگاه آنالیزور سطحی XPS
XPSASTM D6781تعیین ترکیب سطحی موادکاتالیزورها، پلیمرها، مواد معدنیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضاتعیین عناصر موجود در سطح مواددقت بالا، قابلیت شناسایی عناصر با غلظت کمنیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه تست پایداری حرارتی رزین ها
TGAASTM D3835سنجش پایداری حرارتی رزین ها در اثر دمارزین اپوکسی، رزین فنولیک، رزین پلی اتیلنصنایع کامپوزیت، صنایع رنگ و رزین، صنایع ساختمانیسنجش دمای تجزیه حرارتی، بررسی رفتار رزین در دماهای بالادقت بالا، طیف وسیعی از کاربردها
دستگاه تست کشش و خم شدن کامپوزیت ها
ASTM D7264سنجش خواص مکانیکی کامپوزیت هاالیاف شیشه، الیاف کربن، رزین اپوکسیصنایع هوافضا، صنایع خودروسازی، صنایع ورزشیسنجش استحکام کششی، مدول الاستیسیته، درصد تغییر طول تا پارگیدقت بالا، طیف وسیعی از کاربردها
دستگاه تست ضربه کامپوزیت ها
ASTM D6272سنجش مقاومت ضربه ای کامپوزیت هاالیاف شیشه، الیاف کربن، رزین اپوکسیصنایع هوافضا، صنایع دفاعی، صنایع ساخت و سازسنجش مقاومت کامپوزیت در برابر ضربهکاربری آساندقت پایین تر از روش های تست کشش و خم شدن
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی (ESEM)
ESEMASTM D7565بررسی مورفولوژی سطح کامپوزیت ها در شرایط محیطی مختلفالیاف شیشه، الیاف کربن، رزین اپوکسیصنایع هوافضا، صنایع خودروسازی، صنایع پزشکیمشاهده ساختار میکروسکوپی سطح در شرایط واقعینیاز به اپراتور بسیار ماهر، قیمت بسیار بالا
دستگاه آنالیزور سطحی فوراً (XPS)
XPSASTM D7750تعیین ترکیب سطحی کامپوزیت هاالیاف شیشه، الیاف کربن، رزین اپوکسیصنایع هوافضا، صنایع دفاعی، صنایع الکترونیکتعیین عناصر موجود در سطح کامپوزیت هادقت بالا، قابلیت شناسایی عناصر با غلظت کمنیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه شبیه ساز مخزن
مخزن شبیه سازشبیه سازی فرآیندهای تولید نفت و گاز در مخازن زیرزمینینفت خام، گاز طبیعی، آبصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه رفتار مخازن، بهینه سازی فرآیند تولید، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع مخازنهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه تست نفوذپذیری
تست نفوذپذیریASTM D96اندازه گیری سرعت نفوذ سیالات در مصالح متخلخلسنگ مخزن، سیمان، رزینصنایع نفت و گاز، صنایع عمران، صنایع غذاییسنجش مقاومت مصالح در برابر نفوذ سیالاتکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های آزمایشگاهی
دستگاه جذب گاز
جذب گازASTM D3657اندازه گیری مقدار گاز جذب شده توسط جاذب هاکربن فعال، سیلیکاژل، زئولیتصنایع تصفیه گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییجداسازی گازها، تغلیظ گازها، تصفیه گازدقت بالا، طیف وسیعی از کاربردهانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه کروماتوگرافی گازی
GCASTM D5842جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در مخلوط های گازینفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیبات گازیدقت بالا، طیف وسیعی از کاربردهانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه کروماتوگرافی مایع
HPLCASTM D5185جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در مخلوط های مایعنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیبات مایعدقت بالا، طیف وسیعی از کاربردهانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه اسپکترومتر جرمی
MSASTM D5858تعیین ساختار مولکولی و وزن مولکولی ترکیباتنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییشناسایی دقیق ساختار مولکولی و وزن مولکولینیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه کالری سنج
کالری سنجASTM D5865اندازه گیری مقدار گرمای آزاد شده در احتراق سوخت هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع نیروگاهیسنجش دقیق قدرت گرمایشی سوخت هاکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های بمب کالری سنجی
دستگاه آنالیزور رطوبت
رطوبت سنجASTM D4911اندازه گیری مقدار رطوبت موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق میزان رطوبتکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های آزمایشگاهی
دستگاه تست نقطه اشتعال
تست نقطه اشتعالASTM D56اندازه گیری دمای اشتعال نمونه های مایع و جامدنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع ایمنیسنجش دمای اشتعال برای پیشگیری از آتش سوزیکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های آزمایشگاهی
دستگاه تست ویسکوزیته در دمای پایین
ویسکومتر دمای پایینASTM D2983اندازه گیری ویسکوزیته نمونه های مایع در دماهای پایینروغن های روان کننده، سوخت های جت، فرآورده های نفتیصنایع هوافضا، صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گازسنجش ویسکوزیته در دماهای پاییننیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه تست خوردگی
تست خوردگیASTM D1306بررسی مقاومت مواد در برابر خوردگیفلزات، آلیاژها، پوشش هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع دریاییپیشگیری از خوردگی و افزایش طول عمر تجهیزاتنیاز به اپراتور ماهر، زمان آزمایش طولانی
دستگاه شبیه ساز خط لوله
شبیه ساز خط لولهشبیه سازی فرآیندهای انتقال نفت و گاز در خطوط لولهنفت خام، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه رفتار خطوط لوله، بهینه سازی فرآیند انتقال، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع خطوط لولههزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه آنالیزور ذرات
آنالیزور ذراتASTM D5457اندازه گیری و شمارش ذرات موجود در سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش میزان آلودگی سیالاتکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های میکروسکوپی
دستگاه تست فیلتر
تست فیلترASTM D7261بررسی عملکرد فیلترها در تصفیه سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع تصفیه آبسنجش راندمان فیلتراسیونکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های آزمایشگاهی
دستگاه تست مبدل حرارتی
تست مبدل حرارتیبررسی عملکرد مبدل های حرارتی در انتقال حرارتآب، روغن، بخارصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع نیروگاهیسنجش راندمان انتقال حرارتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه تست سمیت
تست سمیتASTM D5847بررسی سمیت مواد برای انسان و محیط زیستنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییسنجش میزان سمیت و پیشگیری از خطراتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه شبیه ساز چاه نفت
شبیه ساز چاه نفتشبیه سازی فرآیندهای تولید نفت و گاز در چاه های نفتنفت خام، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه رفتار چاه های نفت، بهینه سازی فرآیند تولید، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع چاه های نفتهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه آنالیزور میکروبیولوژیکی
آنالیزور میکروبیولوژیکیASTM D5764بررسی وجود میکروارگانیسم ها در سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییپیشگیری از رشد میکروارگانیسم ها و فسادکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های میکروسکوپی
دستگاه تست کاتالیست
تست کاتالیستASTM D5859بررسی فعالیت کاتالیست ها در واکنش های شیمیایینفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییسنجش فعالیت کاتالیست و بهینه سازی فرآیندهای شیمیایینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه تست سایش
تست سایشASTM D4042بررسی میزان سایش مواد در اثر اصطکاکفلزات، آلیاژها، مواد پلیمریصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازیسنجش مقاومت در برابر سایش و افزایش طول عمر قطعاتکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های آزمایشگاهی
دستگاه جذب سطحی
جذب سطحیASTM D6226بررسی فرآیندهای جذب سطحی در مواد متخلخلگازها، مایعات، جامداتصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع تصفیه آبجداسازی و تغلیظ مواد، تصفیه سیالاتدقت بالا، طیف وسیعی از کاربردهانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه استخراج سیال
استخراج سیالASTM D5236استخراج مواد ارزشمند از نمونه های جامدنفت خام، سنگ معدن، مواد گیاهیصنایع نفت و گاز، صنایع معدن، صنایع داروییاستخراج مواد با راندمان بالا، سازگار با محیط زیستنیاز به تجهیزات جانبی، زمان فرآیند طولانی
دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)
HPLCASTM D5980جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در مخلوط های مایع با دقت بالانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیبات مایع، حساسیت بالانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه طیف سنج مادون قرمز
FTIRASTM D5481شناسایی ساختار مولکولی ترکیباتنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییشناسایی سریع و دقیق ساختار مولکولیکاربری آسان، قیمت نسبتاً پاییندقت پایین تر از روش های طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)
دستگاه آنالیزور رئولوژیکی
رئومترASTM D3835بررسی خواص رئولوژیکی سیالات (粘度، کشش سطحی و …)نفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق خواص رئولوژیکی سیالاتنیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور لیزری
اسپکترومتر لیزریASTM D7507آنالیز عنصری نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد معدنیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییآنالیز سریع و دقیق عناصر نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
SEMASTM D5757بررسی مورفولوژی و ساختار میکروسکوپی نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییتصاویر با وضوح بالا از ساختار میکروسکوپی نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور حرارتی
DSC/TGAASTM D6100بررسی خواص حرارتی نمونه ها (نقطه ذوب، گرمای ذوب و …)نفت خام، فرآورده های نفتی، پلیمرهاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع نساجیسنجش دقیق خواص حرارتی نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه شبیه ساز مخزن تحت فشار
شبیه ساز مخزن تحت فشارشبیه سازی فرآیندهای تولید نفت و گاز در مخازن تحت فشارنفت خام، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه رفتار مخازن تحت فشار، بهینه سازی فرآیند تولید، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع مخازن تحت فشارهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه تست خوردگی تحت فشار
تست خوردگی تحت فشارASTM D5183بررسی مقاومت مواد در برابر خوردگی در شرایط تحت فشارفلزات، آلیاژها، پوشش هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع دریاییپیشگیری از خوردگی و افزایش طول عمر تجهیزات در شرایط تحت فشارنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه آنالیزور رطوبت پویا
DGAASTM D5808اندازه گیری رطوبت موجود در گاز طبیعیگاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق و آنلاین رطوبت گاز طبیعینیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور گوگرد
آنالیزور گوگردASTM D5856اندازه گیری مقدار گوگرد موجود در نفت و گازنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار گوگردنیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور نیتروژن
آنالیزور نیتروژنASTM D5750اندازه گیری مقدار نیتروژن موجود در نفت و گازنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار نیتروژننیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور اکسیژن
آنالیزور اکسیژنASTM D5621اندازه گیری مقدار اکسیژن موجود در نفت و گازنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار اکسیژننیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه جداسازگر گاز و مایع
جداسازگر گاز و مایعASTM D5231جداسازی گاز و مایع از مخلوط های گازی-مایعینفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیجداسازی دقیق گاز و مایعنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه تست پایداری رنگ
تست پایداری رنگASTM D6171بررسی پایداری رنگ فرآورده های نفتی در برابر نور و گرمافرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش پایداری رنگ فرآورده های نفتینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه تست رسوب گذاری
تست رسوب گذاریASTM D5307بررسی تمایل فرآورده های نفتی به رسوب گذاریفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش تمایل فرآورده های نفتی به رسوب گذارینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه شبیه ساز خط لوله
شبیه ساز خط لولهشبیه سازی فرآیند انتقال نفت و گاز در خطوط لولهنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه رفتار خطوط لوله، بهینه سازی فرآیند انتقال، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع خطوط لولههزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه آنالیزور سیالات حفاری
آنالیزور سیالات حفاریASTM D6178بررسی خواص سیالات حفاری (چگالی، ویسکوزیته، pH و …)سیالات حفاریصنایع نفت و گازسنجش دقیق خواص سیالات حفارینیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه تست کشش
تست کششASTM D6380بررسی خواص مکانیکی مواد (استحکام کششی، مدول یانگ و …)فلزات، پلیمرها، کامپوزیت هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضاسنجش دقیق خواص مکانیکی موادنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه تست ضربه
تست ضربهASTM D6109بررسی مقاومت مواد در برابر ضربهفلزات، پلیمرها، کامپوزیت هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع ساختمانسنجش مقاومت مواد در برابر ضربهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه تست خستگی
تست خستگیASTM D6750بررسی مقاومت مواد در برابر بارگذاری های متناوبفلزات، پلیمرها، کامپوزیت هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازیسنجش مقاومت مواد در برابر خستگینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه طیف سنج اتمی
AAS/ICPASTM D5185آنالیز عنصری نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد معدنیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییآنالیز دقیق عناصر نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه جذب سطحی
BETASTM D6556اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل نمونه هاکاتالیست ها، جاذب ها، مواد متخلخلصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییسنجش دقیق سطح ویژه و تخلخل نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه کروماتوگرافی گازی
GCASTM D5849جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در مخلوط های گازینفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیبات گازینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه کروماتوگرافی مایع
HPLCASTM D5187جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در مخلوط های مایعنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیبات مایعنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه طیف سنج جرمی
MSASTM D5173شناسایی ساختار مولکولی ترکیباتنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییشناسایی دقیق ساختار مولکولی ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه پلاریمتر
پلاریمترASTM D5301اندازه گیری ضریب شکست و چرخش نوری نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق ضریب شکست و چرخش نوری نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه شبیه ساز مخزن
شبیه ساز مخزنشبیه سازی فرآیندهای تولید نفت و گاز در مخازننفت خام، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه رفتار مخازن، بهینه سازی فرآیند تولید، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع مخازنهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه آنالیزور سیالات حفاری
آنالیزور سیالات حفاریASTM D6178بررسی خواص سیالات حفاری (چگالی، ویسکوزیته، pH و …)سیالات حفاریصنایع نفت و گازسنجش دقیق خواص سیالات حفارینیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه تست پایداری در برابر برش
تست پایداری در برابر برشASTM D6754بررسی پایداری فرآورده های نفتی در برابر برشفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش پایداری فرآورده های نفتی در برابر برشنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه تست نقطه ریزش
تست نقطه ریزشASTM D938بررسی نقطه ریزش فرآورده های نفتیفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش نقطه ریزش فرآورده های نفتینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه تست ویسکوزیته در دمای پایین
تست ویسکوزیته در دمای پایینASTM D2983بررسی ویسکوزیته فرآورده های نفتی در دماهای پایینفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش ویسکوزیته فرآورده های نفتی در دماهای پاییننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه آنالیزور رطوبت کاربنی
Karl FischerASTM D6304اندازه گیری مقدار رطوبت موجود در نمونه های جامد و مایعنمونه های جامد و مایعصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق مقدار رطوبت، کاربری آسانقیمت بالا
دستگاه کالری سنج بمب
کالری سنج بمبASTM D5805اندازه گیری گرمای احتراق نمونه های جامد و مایعنمونه های جامد و مایعصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق گرمای احتراقنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه دسی متر
دسی مترASTM D86اندازه گیری چگالی فرآورده های نفتیفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق چگالی فرآورده های نفتیکاربری آساندقت پایین تر از روش های دیگر
دستگاه ویسکومتر بروکفیلد
ویسکومتر بروکفیلدASTM D88اندازه گیری ویسکوزیته فرآورده های نفتیفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش ویسکوزیته فرآورده های نفتیکاربری آساندقت پایین تر از روش های دیگر
دستگاه پنتامتر
پنتامترASTM D5291اندازه گیری رنگ فرآورده های نفتیفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق رنگ فرآورده های نفتیکاربری آسان
دستگاه تست رسوب گذاری پارافینی
تست رسوب گذاری پارافینیASTM D6470بررسی تمایل فرآورده های نفتی به رسوب گذاری پارافین در دماهای پایینفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش تمایل فرآورده های نفتی به رسوب گذاری پارافیننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه تست خوردگی در خاک
تست خوردگی در خاکASTM G18بررسی مقاومت مواد در برابر خوردگی در خاکفلزات، پوشش هاصنایع نفت و گاز، صنایع عمرانسنجش مقاومت مواد در برابر خوردگی در خاکنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی، زمان تست طولانی
دستگاه شبیه ساز خط لوله چند فازی
شبیه ساز خط لوله چند فازیشبیه سازی فرآیند انتقال نفت، گاز و آب در خطوط لوله چند فازینفت خام، گاز طبیعی، آبصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه رفتار خطوط لوله چند فازی، بهینه سازی فرآیند انتقال، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع خطوط لوله چند فازیهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه آنالیزور سیالات تولیدی
آنالیزور سیالات تولیدیASTM D3505بررسی خواص سیالات تولیدی از چاه های نفت و گاز (چگالی، ویسکوزیته، pH و …)سیالات تولیدیصنایع نفت و گازسنجش دقیق خواص سیالات تولیدینیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه تست کشش در دمای بالا
تست کشش در دمای بالاASTM D6381بررسی خواص مکانیکی مواد در دماهای بالافلزات، پلیمرها، کامپوزیت هاصنایع نفت و گاز، صنایع هوافضا، صنایع خودروسنجش دقیق خواص مکانیکی مواد در دماهای بالانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه استخراج با حلال
استخراج با حلالجداسازی و تغلیظ ترکیبات موجود در مخلوط ها با استفاده از حلالنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییجداسازی و تغلیظ دقیق ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، حلال های خاص
دستگاه اسپکتروفتومتر فلورسانس
اسپکتروفتومتر فلورسانسASTM D5188اندازه گیری غلظت ترکیبات فلورسنت در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییاندازه گیری دقیق غلظت ترکیبات فلورسنتنیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه نفلومتر
نفلومترASTM D4176اندازه گیری ذرات معلق در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع آب و فاضلاباندازه گیری دقیق ذرات معلقنیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی
SEMبررسی ساختار میکروسکوپی نمونه ها با وضوح بالانفت خام، کاتالیست ها، مواد جاذبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییبررسی ساختار میکروسکوپی با وضوح بالانیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا، نیاز به خلاء
دستگاه آنالیزور سطحی
XPSبررسی ترکیبات سطحی نمونه هاکاتالیست ها، جاذب ها، مواد پوشش دهندهصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضابررسی دقیق ترکیبات سطحینیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا، نیاز به خلاء
دستگاه کروماتوگراف گازی جرمی (GC-MS)
GC-MSASTM D5185جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در نمونه ها با استفاده از کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمینفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور رطوبت پویا
Karl FischerASTM D6848اندازه گیری مقدار رطوبت موجود در نمونه ها به صورت پیوستهنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق و پیوسته مقدار رطوبتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه تست خوردگی در آب دریا
ASTM G58بررسی مقاومت مواد در برابر خوردگی در آب دریافلزات، پوشش هاصنایع نفت و گاز، صنایع دریاییسنجش مقاومت مواد در برابر خوردگی در آب دریانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی، زمان تست طولانی
دستگاه شبیه ساز مخزن تحت فشار
شبیه ساز مخزن تحت فشارشبیه سازی فرآیندهای تولید نفت و گاز در مخازن تحت فشارنفت خام، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه رفتار مخازن تحت فشار، بهینه سازی فرآیند تولید، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع مخازن تحت فشارهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه آنالیزور گوگرد کل
ASTM D5865اندازه گیری مقدار گوگرد کل موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق مقدار گوگرد کلنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه تست کشش در دمای پایین
تست کشش در دمای پایینASTM E485بررسی خواص مکانیکی مواد در دماهای پایینفلزات، پلیمرها، کامپوزیت هاصنایع نفت و گاز، صنایع هوافضا، صنایع خودروسنجش دقیق خواص مکانیکی مواد در دماهای پاییننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه آنالیزور رسوب
ASTM D5307بررسی مقدار و نوع رسوبات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع آب و فاضلابسنجش دقیق مقدار و نوع رسوباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه شبیه ساز خط لوله جریانی
شبیه ساز خط لوله جریانیشبیه سازی فرآیند انتقال نفت، گاز و آب در خطوط لوله جریانینفت خام، گاز طبیعی، آبصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه رفتار خطوط لوله جریانی، بهینه سازی فرآیند انتقال، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع خطوط لوله جریانیهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه آنالیزور هدایت الکتریکی
ASTM D1293اندازه گیری هدایت الکتریکی نمونه هاآب، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع آب و فاضلابسنجش دقیق هدایت الکتریکینیاز به اپراتور ماهر، کالیبراسیون منظم
دستگاه رئومتر
رئومترASTM D3835بررسی خواص رئولوژیکی نمونه ها (ویسکوزیته، کشش پذیری و …)نفت خام، فرآورده های نفتی، پلیمرهاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق خواص رئولوژیکینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه آنالیزور نقطه اشتعال
ASTM D93اندازه گیری دمای اشتعال نمونه هافرآورده های نفتی، حلال هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیاییسنجش دقیق نقطه اشتعالنیاز به اپراتور ماهر، رعایت دقیق نکات ایمنی
دستگاه پنانتیومتر
ASTM D5189اندازه گیری عدد پنانتیوم نفت خامنفت خامصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق عدد پنانتیومنیاز به اپراتور ماهر
دستگاه تست رسوب در مخزن
ASTM D1306بررسی تمایل فرآورده های نفتی به رسوب گذاری در مخازنفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش تمایل فرآورده های نفتی به رسوب گذارینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه آنالیزور لرزه‌ای
بررسی ساختار داخلی و عیوب مواد با استفاده از امواج صوتیفلزات، کامپوزیت ها، پلیمرهاصنایع نفت و گاز، صنایع هوافضا، صنایع خودروسازیبررسی دقیق ساختار داخلی و عیوب موادنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه شبیه ساز چاه نفت
شبیه ساز چاه نفتشبیه سازی فرآیند تولید نفت از چاه های نفتنفت خام، آبصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه رفتار چاه های نفت، بهینه سازی فرآیند تولید، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع چاه های نفتهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه آنالیزور رنگ
ASTM D1500اندازه گیری رنگ نمونه هافرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق رنگنیاز به اپراتور ماهر، کالیبراسیون منظم
دستگاه ویسکومتر ارتعاشی
اندازه گیری ویسکوزیته نمونه ها با استفاده از امواج صوتینفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق ویسکوزیته، بدون نیاز به نمونه زیادنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه تست پایداری اکسیداسیون
ASTM D874بررسی مقاومت فرآورده های نفتی در برابر اکسیداسیونفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش مقاومت فرآورده های نفتی در برابر اکسیداسیوننیاز به اپراتور ماهر، زمان تست طولانی
دستگاه آنالیزور رطوبت Karl Fischer
ASTM D6304اندازه گیری مقدار رطوبت موجود در گاز طبیعیگاز طبیعیصنایع نفت و گازسنجش دقیق مقدار رطوبت گاز طبیعینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی گران قیمت
دستگاه شبیه ساز فرآیندهای پالایشگاهی
شبیه ساز فرآیندهای پالایشگاهیشبیه سازی فرآیندهای مختلف پالایش نفت خامنفت خامصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه فرآیندهای پالایشگاهی، بهینه سازی فرآیندها، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع فرآیندهای پالایشگاهیهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه دسیتیمتری
ASTM D1217اندازه گیری چگالی و جرم حجمی نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق چگالی و جرم حجمینیاز به اپراتور ماهر، کالیبراسیون منظم
دستگاه آنالیزور TAN
ASTM D664اندازه گیری عدد اسیدی (TAN) روغن هاروغن های معدنی، روغن های مصنوعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازیسنجش دقیق عدد اسیدی (TAN)نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه تست خوردگی در خاک
ASTM G18بررسی مقاومت مواد در برابر خوردگی در خاکفلزات، پوشش هاصنایع نفت و گاز، صنایع عمرانی، صنایع کشاورزیسنجش مقاومت مواد در برابر خوردگی در خاکنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی، زمان تست طولانی
دستگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس
XRDبررسی ساختار بلوری موادکاتالیست ها، جاذب ها، مواد معدنیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییبررسی دقیق ساختار بلوری موادنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه طیف سنج مادون قرمز
FTIRبررسی ساختار مولکولی نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییبررسی دقیق ساختار مولکولی نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه آنالیزور گروه‌های عاملی
شناسایی و تعیین مقدار گروه‌های عاملی موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییشناسایی دقیق گروه‌های عاملینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه تست پایداری حرارتی
ASTM D6171بررسی پایداری حرارتی روغن ها در برابر اکسیداسیون در دمای بالاروغن های معدنی، روغن های مصنوعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازیسنجش دقیق پایداری حرارتی روغن هانیاز به اپراتور ماهر، زمان تست طولانی
دستگاه شبیه ساز مخزن ذخیره سازی
شبیه ساز مخزن ذخیره سازیشبیه سازی فرآیندهای ذخیره سازی نفت خام و فرآورده های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه فرآیندهای ذخیره سازی، بهینه سازی فرآیندها، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع مخازن ذخیره سازیهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه آنالیزور دینامیکی گاز (DMA)
بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی مواد در دماهای مختلفپلیمرها، کامپوزیت ها، مواد معدنیصنایع نفت و گاز، صنایع هوافضا، صنایع خودروسازیبررسی دقیق خواص مکانیکی و رئولوژیکی مواد در دماهای مختلفنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه تست نقطه انجماد
ASTM D938بررسی نقطه انجماد فرآورده های نفتیفرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه انجماد فرآورده های نفتینیاز به اپراتور ماهر
دستگاه شبیه ساز خط لوله انتقال
شبیه ساز خط لوله انتقالشبیه سازی فرآیند انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی در خطوط لولهنفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه فرآیند انتقال، بهینه سازی فرآیندها، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع خطوط لوله انتقالهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)
GCجداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه طیف سنج جرمی (MS)
MSشناسایی ساختار مولکولی نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییشناسایی دقیق ساختار مولکولینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه آنالیزور گوگرد (XRF)
XRFاندازه گیری مقدار گوگرد موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییسنجش دقیق مقدار گوگردنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه تست کشش
ASTM D638بررسی خواص مکانیکی مواد در کششپلیمرها، کامپوزیت ها، فلزاتصنایع نفت و گاز، صنایع هوافضا، صنایع خودروسازیبررسی دقیق خواص مکانیکی در کششنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه شبیه ساز چاه نفت
شبیه ساز چاه نفتشبیه سازی فرآیند تولید نفت خام از چاه های نفتنفت خامصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه فرآیند تولید، بهینه سازی فرآیندها، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع چاه های نفتهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه نفلومتر لیزری
اندازه گیری دقیق جریان سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع آب و فاضلابسنجش دقیق جریان سیالات، بدون نیاز به قطعات متحرکنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه آنالیزور رسوب
بررسی و آنالیز رسوبات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع آب و فاضلاببررسی دقیق نوع و مقدار رسوباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات جانبی
دستگاه آنالیزور نیتروژن (XRF)
XRFاندازه گیری مقدار نیتروژن موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییسنجش دقیق مقدار نیتروژننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه شبیه ساز فرآیندهای پالایشگاهی (شبیه ساز فرایند)
شبیه ساز فرایندشبیه سازی فرآیندهای مختلف پالایش نفت خامنفت خامصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه فرآیندهای پالایشگاهی، بهینه سازی فرآیندها، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع فرآیندهای پالایشگاهیهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه جذب اتمی (AA)
AAاندازه گیری غلظت عناصر فلزی موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق غلظت عناصر فلزینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه پلاریمتر
اندازه گیری زاویه چرخش نور عبوری از یک مادهنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییبررسی ساختار مولکولی و خلوص نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، دقت پایین در برخی موارد
دستگاه آنالیزور اکسیژن (XRF)
XRFاندازه گیری مقدار اکسیژن موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییسنجش دقیق مقدار اکسیژننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه تست سختی
ASTM E18بررسی سختی موادپلیمرها، کامپوزیت ها، فلزاتصنایع نفت و گاز، صنایع هوافضا، صنایع خودروسازیبررسی دقیق سختی موادتنوع روش های تست، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه شبیه ساز مخزن ذخیره سازی LPG
شبیه ساز مخزن ذخیره سازی LPGشبیه سازی فرآیند ذخیره سازی مایعات گازی نفتی (LPG)LPGصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه فرآیند ذخیره سازی LPG، بهینه سازی فرآیندها، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع مخازن ذخیره سازی LPGهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
HPLCجداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیبات با حداکثر کارایینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه ویسکومتر
اندازه گیری ویسکوزیته (گرانروی) سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، روان کننده هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق ویسکوزیته سیالاتتنوع روش های تست، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه آنالیزور فلورسانس اشعه ایکس (XRF)
XRFآنالیز عنصری نمونه ها با استفاده از فلورسانس اشعه ایکسطیف گسترده ای از عناصر، از جمله عناصر سبک و سنگیننفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست ها، سنگ معدن، خاکصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع دارویی، صنایع معدنی، صنایع غذاییآنالیز سریع و دقیق عناصر، قابلیت آنالیز نمونه های جامد و مایعنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمتمحدوده تشخیص عناصر سنگین تر
دستگاه طیف سنج مادون قرمز (FTIR)
FTIRشناسایی ساختار مولکولی نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییشناسایی دقیق ساختار مولکولینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه نفلومتر التراسونیک
اندازه گیری دقیق جریان سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع آب و فاضلابسنجش دقیق جریان سیالات، بدون نیاز به قطعات متحرکنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمتمحدوده اندازه گیری جریان
دستگاه اسپکترومتر جرمی (MS)
MSشناسایی و تعیین جرم مولکولی ترکیبات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییشناسایی و تعیین جرم دقیق ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمتمحدوده جرم قابل تشخیص
دستگاه شبیه ساز مخزن ذخیره سازی نفت خام
شبیه ساز مخزن ذخیره سازی نفت خامشبیه سازی فرآیند ذخیره سازی نفت خامنفت خامصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه فرآیند ذخیره سازی نفت خام، بهینه سازی فرآیندها، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع مخازن ذخیره سازی نفت خامهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه کالری سنج
اندازه گیری مقدار گرمای آزاد شده توسط یک نمونه در هنگام احتراقنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییاندازه گیری دقیق مقدار کالری نمونهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه دسی متر
اندازه گیری پتانسیل الکتریکینفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع آب و فاضلابسنجش دقیق پتانسیل الکتریکینیاز به اپراتور ماهر، دقت پایین در برخی موارد
دستگاه رطوبت سنج
اندازه گیری میزان رطوبت موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق میزان رطوبتنیاز به اپراتور ماهر، دقت پایین در برخی موارد
دستگاه دانسیتومتر
اندازه گیری چگالی (دانسیته) سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق چگالی سیالاتنیاز به اپراتور ماهر، تنوع روش های تست
دستگاه ویسکومتر ارتعاشی
اندازه گیری ویسکوزیته (گرانروی) سیالات با استفاده از امواج التراسونیکنفت خام، فرآورده های نفتی، روان کننده هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق ویسکوزیته سیالات، بدون نیاز به قطعات متحرکنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمتمحدوده اندازه گیری ویسکوزیته
دستگاه پلاریمتر دیجیتال
اندازه گیری زاویه چرخش نور عبوری از یک مادهنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییسنجش دقیق زاویه چرخش نورنیاز به اپراتور ماهر، دقت پایین در برخی موارد
دستگاه کریستالوگرافی اشعه ایکس
XRDتعیین ساختار بلوری موادکاتالیست ها، جاذب ها، مواد معدنیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع دارویی، صنایع معدنیتعیین دقیق ساختار بلوری موادنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه جذب اتمی شعله (FAAS)
FAASاندازه گیری غلظت عناصر فلزی موجود در نمونه ها با استفاده از جذب اتمی شعلهنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق غلظت عناصر فلزینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصیمحدوده عناصر قابل اندازه گیری
دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)
GCجداسازی و شناسایی ترکیبات فرار موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیبات فرارنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصیمحدوده ترکیبات قابل جداسازی و شناسایی
دستگاه اسپکترومتر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES)
ICP-OESاندازه گیری غلظت عناصر موجود در نمونه ها با استفاده از پلاسمای جفت شده القایینفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق غلظت عناصرنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمتمحدوده عناصر قابل اندازه گیری
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
SEMمطالعه مورفولوژی و ریزساختار نمونه ها با استفاده از پرتوهای الکترونیکاتالیست ها، جاذب ها، مواد معدنیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع دارویی، صنایع معدنیمطالعه دقیق مورفولوژی و ریزساختار نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمتوضوح تصویر
دستگاه آنالیزور حرارتی (DSC)
DSCمطالعه رفتار حرارتی نمونه ها با اندازه گیری تغییرات گرماییپلیمرها، کامپوزیت ها، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییمطالعه دقیق رفتار حرارتی نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصیمحدوده دمایی قابل مطالعه
دستگاه تست ریسک انفجار
بررسی ریسک انفجار مواد در شرایط مختلفنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع معدنیبررسی دقیق ریسک انفجارنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه شبیه ساز فرآیند پالایش نفت
شبیه ساز فرآیند پالایش نفتشبیه سازی فرآیند پالایش نفت خامنفت خامصنایع نفت و گاز، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتیمطالعه فرآیند پالایش نفت، بهینه سازی فرآیندها، آموزش اپراتورهادقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع فرآیندهای پالایش نفتهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه آنالیزور رطوبت گاز
اندازه گیری میزان رطوبت موجود در گاز طبیعیگاز طبیعیصنایع نفت و گازسنجش دقیق میزان رطوبت گازنیاز به اپراتور ماهر، دقت پایین در برخی موارد
دستگاه تست خوردگی
ASTM G5بررسی مقاومت مواد در برابر خوردگیفلزات، پوشش ها، مواد پلیمریصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع دریاییبررسی دقیق مقاومت در برابر خوردگیتنوع روش های تست، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه سانتریفیوژ دیسک
جداسازی ذرات جامد از مایعات با استفاده از نیروی گریز از مرکزنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییجداسازی سریع و دقیق ذرات جامدنیاز به اپراتور ماهر، محدودیت اندازه ذرات قابل جداسازی
دستگاه جذب سطحی
مطالعه فرآیندهای جذب سطحی بر روی مواد جاذبکاتالیست ها، جاذب ها، مواد متخلخلصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییمطالعه دقیق فرآیندهای جذب سطحینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
HPLCجداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در نمونه ها با استفاده از فاز مایعنفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمتمحدوده ترکیبات قابل جداسازی و شناسایی
دستگاه طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR)
NMRمطالعه ساختار مولکولی نمونه ها با استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته اینفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییمطالعه دقیق ساختار مولکولینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات گران قیمت
دستگاه آنالیزور دینامیکی حرارتی (DMA)
DMAمطالعه خواص مکانیکی و دینامیکی مواد در شرایط مختلف دما و تنشپلیمرها، کامپوزیت ها، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضامطالعه دقیق خواص مکانیکی و دینامیکی موادنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست کشش
ASTM E8بررسی خواص مکانیکی مواد در کششفلزات، پلیمرها، کامپوزیت هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضابررسی دقیق خواص مکانیکی در کششنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست خمشی
ASTM E290بررسی خواص مکانیکی مواد در خم شدنفلزات، پلیمرها، کامپوزیت هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضابررسی دقیق خواص مکانیکی در خم شدننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست خستگی دینامیکی
بررسی مقاومت مواد در برابر خستگی تحت بارگذاری دینامیکیفلزات، پلیمرها، کامپوزیت هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضابررسی دقیق مقاومت در برابر خستگی دینامیکینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست ضربه
ASTM E268بررسی مقاومت مواد در برابر ضربهفلزات، پلیمرها، کامپوزیت هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضابررسی دقیق مقاومت در برابر ضربهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست سختی
ASTM E18بررسی سختی مواد با استفاده از روش های مختلففلزات، پلیمرها، کامپوزیت هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضابررسی دقیق سختی موادتنوع روش های تست، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه تست نفوذپذیری گاز
ASTM D1434بررسی میزان نفوذپذیری گاز در موادپلیمرها، کامپوزیت ها، مواد بسته بندیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییبررسی دقیق میزان نفوذپذیری گازنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست اشتعال پذیری
ASTM D1929بررسی نقطه اشتعال و نقطه اشتعال خود به خود موادفرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیبررسی دقیق نقطه اشتعال و نقطه اشتعال خود به خودنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست رنگ
ASTM D1500بررسی رنگ و شفافیت مایعاتنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییبررسی دقیق رنگ و شفافیت مایعاتنیاز به اپراتور ماهر
دستگاه تست ویسکوزیته در دمای پایین
ASTM D2983بررسی ویسکوزیته مایعات در دماهای پایینروغن های روان کننده، گریس هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازیبررسی دقیق ویسکوزیته در دمای پاییننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه شبیه ساز مخزن
شبیه سازی رفتار مخازن نفت و گازنفت خام، گاز طبیعیصنایع نفت و گازمطالعه رفتار مخازن نفت و گاز، بهینه سازی تولیددقت بالا، قابلیت شبیه سازی انواع مخازنهزینه بالا، نیاز به دانش فنی تخصصی
دستگاه کالری سنج
اندازه گیری مقدار گرمای آزاد شده در اثر احتراق نمونه هامواد غذایی، سوخت ها، مواد شیمیاییصنایع مختلفسنجش دقیق مقدار گرمانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه گراندمتر
اندازه گیری اندازه ذرات موجود در نمونه هاخاک، مواد غذایی، مواد داروییصنایع مختلفسنجش دقیق اندازه ذراتتنوع روش های اندازه گیری، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه پلاریمتر
اندازه گیری زاویه چرخش نور پلاریزه شده توسط نمونه هاشکر، مواد شیمیایی، داروهاصنایع مختلفسنجش دقیق غلظت و خلوص نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه رفراکتومتر
اندازه گیری ضریب شکست نور در نمونه هاشکر، روغن، مواد شیمیاییصنایع مختلفسنجش دقیق غلظت و خلوص نمونه هانیاز به اپراتور ماهر
دستگاه آنالیزور گوگرد
ASTM D5453اندازه گیری مقدار گوگرد موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار گوگردنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور نیتروژن
ASTM D5762اندازه گیری مقدار نیتروژن موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار نیتروژننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور اکسیژن
ASTM D5622اندازه گیری مقدار اکسیژن موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار اکسیژننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور فلزات
ASTM D5185اندازه گیری مقدار فلزات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار فلزاتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور PCBs
ASTM D5602اندازه گیری مقدار PCBs موجود در نمونه هاروغن های ترانسفورماتور، روغن های توربین، خاکصنایع مختلفسنجش دقیق مقدار PCBsنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور هیدروژن
ASTM D5763اندازه گیری مقدار هیدروژن موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار هیدروژننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور نقطه اشتعال
ASTM D56اندازه گیری نقطه اشتعال نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه اشتعالنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور نقطه ریزش
ASTM D93اندازه گیری نقطه ریزش نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، روغن هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه ریزشنیاز به اپراتور ماهر
دستگاه آنالیزور ویسکوزیته
ASTM D445اندازه گیری ویسکوزیته نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، روغن هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ویسکوزیتهتنوع روش های اندازه گیری، نیاز به اپراتور ماهر
دستگاه آنالیزور رنگ
ASTM D1500اندازه گیری رنگ و شفافیت نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق رنگ و شفافیتنیاز به اپراتور ماهر
دستگاه تست خمش
ASTM D790اندازه گیری مقاومت خمشی نمونه هاپلاستیک، لاستیک، کامپوزیتصنایع مختلفسنجش دقیق مقاومت خمشینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست سایش
ASTM D4043اندازه گیری میزان سایش نمونه هاپلاستیک، لاستیک، فلزاتصنایع مختلفسنجش دقیق میزان سایشنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست دانسیته
ASTM D770اندازه گیری دانسیته نمونه هامایعات، جامداتصنایع مختلفسنجش دقیق دانسیتهتنوع روش های اندازه گیری
دستگاه کروماتوگراف گازی
GCجداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیقدرت تفکیک بالا، دقت بالانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه اسپکترومتر جرمی
MSشناسایی ساختار مولکولی ترکیبات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیقدرت تفکیک بالا، دقت بالانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه طیف سنج مادون قرمز
IRشناسایی گروه های عاملی موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسادگی کاربری، قیمت مناسبدقت پایین تر نسبت به سایر روش های طیف سنجی
دستگاه طیف سنج NMR
NMRتعیین ساختار مولکولی ترکیبات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیاطلاعات ساختاری دقیقنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه جذب اتمی
AAاندازه گیری مقدار عناصر فلزی موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیدقت بالا، سادگی کاربریمحدودیت در تعداد عناصر قابل اندازه گیری
دستگاه رئومتر
ASTM D3835اندازه گیری خواص رئولوژیکی نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، پلیمرهاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق خواص رئولوژیکینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه پلاریمتر
ASTM D1544اندازه گیری ضریب شکست و چرخش نوری نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، روغن هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسادگی کاربری، قیمت مناسبدقت پایین تر نسبت به سایر روش های اندازه گیری
دستگاه میکروسکوپ
ASTM D5775بررسی مورفولوژی نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیامکان مشاهده ساختار میکروسکوپی نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور سطح
ASTM D6130اندازه گیری سطح مایعاتنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسادگی کاربری، قیمت مناسبدقت پایین تر نسبت به سایر روش های اندازه گیری
دستگاه دسی متر
ASTM D4052اندازه گیری پتانسیل الکتریکی نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد خورندهصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسادگی کاربری، قیمت مناسبدقت پایین تر نسبت به سایر روش های اندازه گیری
دستگاه تست رسوب زدایی
ASTM D4536بررسی کارایی رسوب زداها در حذف رسوبات از سطوحآب، نفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع آب و فاضلابسنجش دقیق کارایی رسوب زداهانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست خوردگی تحت تنش
ASTM D1654بررسی مقاومت مواد در برابر خوردگی در شرایط تنش مکانیکینفت خام، فرآورده های نفتی، آب دریاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع دریاییسنجش دقیق مقاومت در برابر خوردگینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه شبیه ساز خط لوله
شبیه سازی رفتار خطوط لوله نفت و گازنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گازشبیه سازی دقیق شرایط واقعی خطوط لولهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور سیالات حفاری
ASTM D1309اندازه گیری خواص سیالات حفاریگل حفاری، افزودنی های حفاریصنایع نفت و گازسنجش دقیق خواص سیالات حفارینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور گازهای دودکش
ASTM D1946اندازه گیری میزان آلاینده های موجود در گازهای دودکشگاز طبیعی، گازوئیلصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق میزان آلاینده هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست پایداری حرارتی
ASTM D6138بررسی پایداری حرارتی نمونه ها در برابر دماهای بالانفت خام، فرآورده های نفتی، روغن هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق پایداری حرارتینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست فرسایش فلزات
ASTM G31بررسی میزان فرسایش فلزات در اثر عوامل مختلفآب، نفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع دریاییسنجش دقیق میزان فرسایش فلزاتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور رطوبت
ASTM D1744اندازه گیری میزان رطوبت موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق میزان رطوبتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست نقطه اشتعال
ASTM D93اندازه گیری دمای اشتعال نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه اشتعالنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست ویسکوزیته
ASTM D445اندازه گیری ویسکوزیته (گرانروی) نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، روغن هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ویسکوزیتهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست دانسیته
ASTM D4052اندازه گیری چگالی (دانسیته) نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق چگالینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست کشش سطحی
ASTM D943اندازه گیری کشش سطحی نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق کشش سطحینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست فشار بخار
ASTM D323اندازه گیری فشار بخار نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق فشار بخارنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه کروماتوگراف گازی
ASTM D5840جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیجداسازی و شناسایی دقیق ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه طیف سنج جرمی
ASTM D6377شناسایی ساختار مولکولی ترکیبات موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیشناسایی دقیق ساختار مولکولینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه میکروسکوپ الکترونی
ASTM D5775بررسی مورفولوژی نمونه ها در مقیاس نانونفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیمشاهده ساختار میکروسکوپی در مقیاس نانونیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور جذب اتمی
ASTM D5185اندازه گیری غلظت عناصر فلزی موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیاندازه گیری دقیق غلظت عناصر فلزینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه کالری سنج
ASTM D1217اندازه گیری مقدار گرمای آزاد شده در هنگام احتراق نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار گرمای آزاد شدهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه شبیه ساز خوردگی میکروبیولوژیکی
ASTM D5277بررسی مقاومت مواد در برابر خوردگی ناشی از میکروارگانیسم هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیشبیه سازی دقیق شرایط خوردگی میکروبیولوژیکینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور رئولوژیکی
ASTM D3835بررسی رفتار سیالات در تنش های مختلفنفت خام، فرآورده های نفتی، روغن هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق رفتار سیالاتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست سمیت
ASTM D5847بررسی سمیت نمونه ها برای موجودات زندهنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق سمیتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، رعایت دقیق مسائل ایمنی
دستگاه آنالیزور لومینسانس
ASTM D5188بررسی خواص لومینسانسی نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق خواص لومینسانسینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور پراش اشعه ایکس
ASTM D5706بررسی ساختار بلوری نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ساختار بلورینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه جذب سطحی
ASTM D6522بررسی میزان جذب مولکول ها بر روی سطح موادنفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق میزان جذب سطحینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه طیف سنج مادون قرمز
ASTM D5271بررسی ساختار مولکولی نمونه ها با استفاده از امواج مادون قرمزنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیشناسایی دقیق ساختار مولکولینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه نفلومتر
ASTM D4458اندازه گیری سرعت جریان سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق سرعت جریاننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه دسی متر
ASTM D4051اندازه گیری ضریب شکست نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ضریب شکستنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه پلاریمتر
ASTM D4157اندازه گیری زاویه چرخش نور عبوری از نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد شیمیاییصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق زاویه چرخش نورنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور حرارتی
ASTM D6186بررسی رفتار نمونه ها در برابر تغییرات دمانفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق رفتار حرارتینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست رسوب گذاری
ASTM D6078بررسی میزان رسوب گذاری در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق میزان رسوب گذارینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه شبیه ساز مخزن تحت فشار
ASTM D5178شبیه سازی شرایط مخازن تحت فشارنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گازشبیه سازی دقیق شرایط مخازن تحت فشارنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور رطوبت گاز
ASTM D1104اندازه گیری میزان رطوبت موجود در گازگاز طبیعی، گازهای صنعتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق میزان رطوبت گازنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست کشش و فشردگی
ASTM D1621بررسی خواص مکانیکی نمونه ها در برابر کشش و فشردگینفت خام، فرآورده های نفتی، پلیمرهاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع لاستیکسنجش دقیق خواص مکانیکینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست ضربه
ASTM D256بررسی مقاومت نمونه ها در برابر ضربهنفت خام، فرآورده های نفتی، پلاستیک هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازیسنجش دقیق مقاومت در برابر ضربهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست ویسکوزیته
ASTM D445اندازه گیری ویسکوزیته (گرانروی) سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، روغن هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق ویسکوزیتهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزور دی الکتریک
ASTM D6128اندازه گیری خواص دی الکتریک نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، مواد عایقصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع برقسنجش دقیق خواص دی الکتریکنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست اشتعال پذیری
ASTM D56بررسی نقطه اشتعال و نقطه احتراق نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه اشتعال و نقطه احتراقنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، رعایت دقیق مسائل ایمنی
دستگاه تست خوردگی
ASTM D1372بررسی مقاومت نمونه ها در برابر خوردگینفت خام، فرآورده های نفتی، فلزاتصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقاومت در برابر خوردگینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، زمان تست طولانی
دستگاه آنالیزور گاز
ASTM D1946اندازه گیری غلظت گازهای موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع زیست محیطیسنجش دقیق غلظت گازهانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه شبیه ساز فرآیند
ASTM D6178شبیه سازی فرآیندهای مختلف در صنعت نفت و گاز و پتروشیمینفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیشبیه سازی دقیق فرآیندهانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور سطح
ASTM D5457اندازه گیری سطح مایعات در مخازننفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق سطح مایعاتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست فیلتراسیون
ASTM D5704بررسی عملکرد فیلترها در تصفیه سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق عملکرد فیلترهانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست پمپ
ASTM D5183بررسی عملکرد پمپ ها در انتقال سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع کشاورزیسنجش دقیق عملکرد پمپ هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست شیر
ASTM D5182بررسی عملکرد شیرها در کنترل جریان سیالاتنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع تاسیساتسنجش دقیق عملکرد شیرهانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست مبدل حرارتی
ASTM D5181بررسی عملکرد مبدل های حرارتی در انتقال حرارتنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع شیمیاییسنجش دقیق عملکرد مبدل های حرارتینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه کروماتوگراف گازی
ASTM D5840جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در نمونه ها بر اساس فاز گازینفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه کروماتوگراف مایع
ASTM D5705جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در نمونه ها بر اساس فاز مایعنفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه طیف سنج جرمی
ASTM D5173شناسایی ساختار مولکولی نمونه ها بر اساس نسبت جرم به بارنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییشناسایی دقیق ساختار مولکولینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه میکروسکوپ الکترونی
ASTM D5777بررسی ساختار میکروسکوپی نمونه ها در مقیاس بسیار ریزنفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع نانوتکنولوژیمشاهده ساختار میکروسکوپی در مقیاس بسیار ریزنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور عنصری
ASTM D5751تعیین مقدار عناصر موجود در نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، کاتالیست هاصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع فولادتعیین دقیق مقدار عناصرنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه شبیه ساز مخزن
ASTM D6179شبیه سازی شرایط مخازن زیرزمینی نفت و گازنفت خام، گاز طبیعی، آبصنایع نفت و گازشبیه سازی دقیق شرایط مخازن زیرزمینینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه تست خوردگی تحت فشار
ASTM D6751بررسی مقاومت نمونه ها در برابر خوردگی در شرایط فشار بالانفت خام، فرآورده های نفتی، فلزاتصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقاومت در برابر خوردگی در شرایط فشار بالانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه آنالیزور ریسک
ارزیابی خطرات و مخاطرات در صنعت نفت و گاز و پتروشیمیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیافزایش ایمنی و کاهش خطراتنیاز به دانش تخصصی در زمینه مهندسی نفت و پتروشیمی
سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی
مدیریت و سازماندهی اطلاعات آزمایشگاهیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیافزایش کارایی و دقت آزمایشاتنیاز به دانش تخصصی در زمینه IT
سانتریفیوژ نفتی (تعیین میزان رسوبات و آب بصورت اتوماتیک)
ASTM D96جداسازی ذرات معلق و آب موجود در نفت خامنفت خامصنایع نفت و گازسنجش دقیق و اتوماتیک میزان رسوبات و آبنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه تقطیر آزمایشگاهی
ASTM D86جداسازی ترکیبات مختلف موجود در نفت خام بر اساس نقطه جوش آنهانفت خامصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیجداسازی دقیق ترکیبات مختلفنیاز به اپراتور ماهر، زمان آزمایش طولانی
دستگاه برش مستقیم
ASTM D86جداسازی ترکیبات مختلف موجود در نفت خام بر اساس نقطه جوش آنها به صورت مستقیمنفت خامصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیجداسازی سریعتر ترکیباتدقت پایین تر نسبت به تقطیر آزمایشگاهی
دستگاه تعیین میزان سولفور گاز مایع
ASTM D5847اندازه گیری مقدار سولفور موجود در گاز مایعگاز مایع (LPG)صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار سولفورنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تعیین نقطه اشتعال
ASTM D56بررسی نقطه اشتعال و نقطه احتراق نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه اشتعال و نقطه احتراقنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، رعایت دقیق مسائل ایمنی
دستگاه نقطه ابری و ریزش
ASTM D97بررسی نقطه ابری و نقطه ریزش نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه ابری و نقطه ریزشنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تقطیر (تقطیر نفتی، تقطیر در اتمسفر، Distillation، ASTM D86)
ASTM D86جداسازی ترکیبات مختلف موجود در نفت خام بر اساس نقطه جوش آنهانفت خامصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیجداسازی دقیق ترکیبات مختلفنیاز به اپراتور ماهر، زمان آزمایش طولانی
دستگاه نقطه ریزش (دستگاه نقطه ابری، دستگاه پورپوینت کلود پوینت ASTM D97)
ASTM D97بررسی نقطه ابری و نقطه ریزش نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه ابری و نقطه ریزشنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه جذب اتمی (آنالیز عنصری، اتمیک ابزربشن، Atomic Absorption)
ASTM D5185تعیین مقدار عناصر موجود در نمونه ها بر اساس جذب نور توسط اتم هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق مقدار عناصرنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه سولفور آنالایزر (اندازه گیری گوگرد، تست سولفور، Xray، ASTM D4294، XRF)
ASTM D4294اندازه گیری مقدار سولفور موجود در نمونه ها با استفاده از پرتوهای Xنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش سریع و دقیق مقدار سولفورنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه فلش پوینت (دستگاه تعیین نقطه اشتعال، فلش پوینت، Flash Point Tester)
ASTM D93بررسی نقطه اشتعال و نقطه احتراق نمونه هانفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه اشتعال و نقطه احتراقنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، رعایت دقیق مسائل ایمنی
دستگاه اکتان سنج (اکتان متر، اکتان آنالیز، اکتان سنج بنزین، دستگاه اکتان، موتور اکتان)
ASTM D4814اندازه گیری عدد اکتان بنزینبنزینصنایع نفت و گازسنجش سریع و دقیق عدد اکتاننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه رنگ سنج (رنگ سنج نفتی، کالریمتر، رنگ سنج روغن ASTM D1500)
ASTM D1500اندازه گیری رنگ نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق رنگنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه TBN (دستگاه مرکاپتان سولفور، دستگاه TAN، آنالایزر TAN، آنالایزر TBN)
ASTM D664اندازه گیری عدد پایه کل (TBN) روغن های موتورروغن موتورصنایع نفت و گاز، صنایع خودروسازیسنجش دقیق عدد پایه کلنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
گام تستر (تست گام سوخت، Gum Tester، دستگاه تست گام نفتی، ASTM D381)
ASTM D381اندازه گیری مقدار گام موجود در بنزینبنزینصنایع نفت و گازسنجش دقیق مقدار گامنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
کارل فیشر (تعیین آب در روغن و تعیین آب در مواد نفتی، Karh Fischer)
ASTM D1744اندازه گیری مقدار آب موجود در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار آبنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دانسیتومتر (دانسیتومتر نفتی، چگالی سنج، ASTM D1298، Density Meter)
ASTM D1298اندازه گیری چگالی نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق چگالینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
ویسکومتر (ویسکومتر نفتی، ویسکوزیمتر، ASTM D445، Viscometer)
ASTM D445اندازه گیری ویسکوزیته (گرانروی) نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ویسکوزیتهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه آنالیزر فشار بخار
ASTM D323اندازه گیری فشار بخار نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق فشار بخارنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه آنالیزر پایداری اکسیداسیون
ASTM D5852بررسی پایداری اکسیداسیون نمونه های نفتی در برابر هوانفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق پایداری اکسیداسیوننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، زمان آزمایش طولانی
دستگاه آنالیزر ذرات فلزی
ASTM D5457اندازه گیری مقدار ذرات فلزی موجود در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار ذرات فلزینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
تیتراتور اتوماتیک عدد اسیدی و بازی
ASTM D664اندازه گیری عدد اسیدی و عدد بازی نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق و سریع عدد اسیدی و عدد بازینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
بن ماریسیرکولاتور (حمام سیرکولاسیون)
گرم کردن و حفظ دمای ثابت نمونه هاآبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییگرم کردن و حفظ دمای ثابت نمونه ها با دقت بالانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه سانتریفیوژ مواد نفتی
ASTM D96جداسازی ذرات معلق و ناخالصی های موجود در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیجداسازی سریع و دقیق ذرات معلق و ناخالصی هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
اسپکتروفتومترUV VIS
ASTM D5840شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات موجود در نمونه ها بر اساس طیف جذب نور در محدوده UV و VISنفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیشناسایی و تعیین دقیق مقدار ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
مادون قرمز FITR
ASTM D5840شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات موجود در نمونه ها بر اساس طیف جذب نور در محدوده مادون قرمزنفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیشناسایی و تعیین دقیق ساختار مولکولی ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه تست نقطه انجماد و نطقه ذوب
ASTM D938بررسی نقطه انجماد و نقطه ذوب نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه انجماد و نقطه ذوبنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست نقطه اشتعال به روش باز (ASTM D92) و بسته (ASTM D93)
ASTM D92, ASTM D93بررسی نقطه اشتعال و نقطه احتراق نمونه ها به روش های باز و بستهنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه اشتعال و نقطه احتراقنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، رعایت دقیق مسائل ایمنی
رنگ سنج؛ رنگ سنج مواد نفتی پتروشیمی
ASTM D1500اندازه گیری رنگ نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق رنگنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
کمپراتور رنگ سنج
ASTM D1500مقایسه رنگ نمونه ها با استانداردهای رنگینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیمقایسه سریع و آسان رنگدقت پایین تر نسبت به رنگ سنج های دیجیتال
دستگاه تقطیر؛ دستگاه تقطیر اتوماتیک نفتی ASTM D86، دستگاه تقطیر در سرما، دستگاه تقطیر نیمه اتوماتیک)
ASTM D86جداسازی ترکیبات مختلف موجود در نفت خام بر اساس نقطه جوش آنهانفت خامصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیجداسازی دقیق و اتوماتیک ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه نقطه ابری شدن
ASTM D97بررسی نقطه ابری نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه ابرینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه نقطه ریزش
ASTM D97بررسی نقطه ریزش نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه ریزشنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
کروماتوگراف گاز GC، کروماتوگراف مایع HPLC
ASTM D5840جداسازی و شناسایی ترکیبات موجود در نمونه ها بر اساس فاز گازی یا مایعنفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییجداسازی و شناسایی دقیق ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
پتانسیومتر
ASTM D664اندازه گیری pH نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق pHنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
اسپکتروفتومتر UV VIS
ASTM D5840شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات موجود در نمونه ها بر اساس طیف جذب نور در محدوده UV و VISنفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیشناسایی و تعیین دقیق مقدار ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
اتمیک ابزرشن (جذب اتمی شعله و کوره)
ASTM D5185تعیین مقدار عناصر موجود در نمونه ها بر اساس جذب نور توسط اتم هانفت خام، فرآورده های نفتی، آبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع غذاییسنجش دقیق مقدار عناصرنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
مادون قرمز FITR
ASTM D5840شناسایی و تعیین مقدار ترکیبات موجود در نمونه ها بر اساس طیف جذب نور در محدوده مادون قرمزنفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیشناسایی و تعیین دقیق ساختار مولکولی ترکیباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه دانسیتومتر
ASTM D1298اندازه گیری چگالی نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق چگالینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست ناخالصی (برای مشتقات نفتی و نفت خام)
ASTM D86جداسازی و اندازه گیری مقدار ناخالصی های موجود در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار ناخالصی هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه مرکاپتن آنالایزر
ASTM D3344اندازه گیری مقدار مرکاپتان های موجود در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار مرکاپتان هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه سانتریفیوژ مواد نفتی
ASTM D96جداسازی ذرات معلق و ناخالصی های موجود در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیجداسازی سریع و دقیق ذرات معلق و ناخالصی هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته سرما
ASTM D445اندازه گیری ویسکوزیته (گرانروی) نمونه های نفتی در دمای پاییننفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ویسکوزیته در دمای پاییننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تعیین نقطه آنیلین
ASTM D6293اندازه گیری نقطه آنیلین نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه آنیلیننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
حمام سیرکلاسیون (بن ماری سیرکلاتور)
گرم کردن و حفظ دمای ثابت نمونه هاآبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع داروییگرم کردن و حفظ دمای ثابت نمونه ها با دقت بالانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
حمام ویسکوزیمتر (بن ماری ویسکوزیته)
گرم کردن و حفظ دمای ثابت نمونه ها در هنگام اندازه گیری ویسکوزیتهآبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ویسکوزیته در دمای ثابتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
تانسیومتر کشش سطحی و بین سطحی مایعات نفتی
ASTM D943اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی مایعات نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق کشش سطحی و بین سطحینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست دودزدایی برای نفت
ASTM D1306بررسی تمایل دودزایی نفت کورهنفت کورهصنایع نفت و گازسنجش دقیق تمایل دودزایینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه فشار بخار برای محصولات نفتیASTM D323اندازه گیری فشار بخار محصولات نفتیبنزین، گازوئیل، نفت کورهصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق فشار بخارنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه تعیین میزان خاکستر در مواد و محصولات نفتی ( مطابق با استاندارد ASTM D482)
ASTM D482اندازه گیری مقدار خاکستر موجود در مواد و محصولات نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار خاکسترنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
حمام ویسکوزیته
گرم کردن و حفظ دمای ثابت نمونه ها در هنگام اندازه گیری ویسکوزیتهآبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ویسکوزیته در دمای ثابتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
حمام هیدرومتر
ASTM D1298گرم کردن و حفظ دمای ثابت نمونه ها در هنگام اندازه گیری چگالی با هیدرومترآبصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق چگالی با هیدرومترنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
فوتومتر
ASTM D5840اندازه گیری غلظت مواد حل شده در نمونه ها بر اساس شدت نور عبورینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش سریع و آسان غلظت مواد حل شدهدقت پایین تر نسبت به روش های اسپکتروفتومتری
اکسیژن متر
ASTM D5605اندازه گیری مقدار اکسیژن موجود در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار اکسیژننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه سختی سنج
ASTM D2240اندازه گیری سختی مواد نفتیفلزات، پلاستیکصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق سختینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست ویسکوزیته
ASTM D445اندازه گیری ویسکوزیته (گرانروی) نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ویسکوزیتهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دانسیته متر
ASTM D1298اندازه گیری چگالی نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق چگالینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه پرس مانت متالوگرافی
آماده سازی نمونه های متالوگرافی برای مشاهده میکروسکوپیفلزاتصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضاآماده سازی سریع و دقیق نمونه هانیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه پویش و سایش متالوگرافی
بررسی سایش و خوردگی سطوح فلزیفلزاتصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع هوافضابررسی دقیق سایش و خوردگینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست نقطه اشتعال
ASTM D93بررسی نقطه اشتعال و نقطه احتراق نمونه ها به روش بستهنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه اشتعال و نقطه احتراقنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، رعایت دقیق مسائل ایمنی
تجهیزات تقطیر
ASTM D86جداسازی ترکیبات مختلف موجود در نفت خام بر اساس نقطه جوش آنهانفت خامصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیجداسازی دقیق ترکیبات مختلفنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، زمان آزمایش طولانی
آنالایزر فشار بخار
ASTM D323اندازه گیری فشار بخار نمونه های نفتیبنزین، گازوئیل، نفت کورهصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق فشار بخارنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
آنالایزر پایداری اکسیداسیون
ASTM D5852بررسی پایداری اکسیداسیون نمونه های نفتی در برابر هوانفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق پایداری اکسیداسیوننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، زمان آزمایش طولانی
آنالایزر عدد اکتان
ASTM D4814اندازه گیری عدد اکتان بنزینبنزینصنایع نفت و گازسنجش سریع و دقیق عدد اکتاننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
چگالی سنج
ASTM D1298اندازه گیری چگالی نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق چگالینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
محتوا آب
ASTM D4927اندازه گیری مقدار آب موجود در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار آبنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
ویسکومتر
ASTM D445اندازه گیری ویسکوزیته (گرانروی) نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ویسکوزیتهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
آنالایزر فلزهای ناچیز
ASTM D5457اندازه گیری مقدار فلزات ناچیز موجود در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار فلزات ناچیزنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
دستگاه اندازه گیری سولفور ASTM D4294
ASTM D4294اندازه گیری مقدار سولفور موجود در نمونه های نفتی با استفاده از پرتوهای Xنفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش سریع و دقیق مقدار سولفورنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، قیمت بالا
ویسکوزیمتر کینماتیک ASTM D445
ASTM D445اندازه گیری ویسکوزیته (گرانروی) کینماتیک نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق ویسکوزیته کینماتیکنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
اکتان سنج بنزین ASTM D2699 , D2700
ASTM D2699, ASTM D2700اندازه گیری عدد اکتان بنزینبنزینصنایع نفت و گازسنجش سریع و دقیق عدد اکتاننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تقطیر مواد و فراورده های نفتی ASTM D86
ASTM D86جداسازی ترکیبات مختلف موجود در نفت خام بر اساس نقطه جوش آنهانفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیجداسازی دقیق ترکیبات مختلفنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، زمان آزمایش طولانی
دستگاه تست نقطه اشتعال باز ASTM D92 (فلش پوینت)
ASTM D92بررسی نقطه اشتعال و نقطه احتراق نمونه ها به روش بازنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه اشتعال و نقطه احتراقنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، رعایت دقیق مسائل ایمنی
دستگاه تست نقطه اشتعال بسته ASTM D93(فلش پوینت)
ASTM D93بررسی نقطه اشتعال و نقطه احتراق نمونه ها به روش بستهنفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه اشتعال و نقطه احتراقنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، رعایت دقیق مسائل ایمنی
رنگ سنج Saybolt استاندارد ASTM D156
ASTM D156اندازه گیری رنگ نمونه های نفتی بر اساس سیستم Sayboltنفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق رنگ با استفاده از سیستم Sayboltنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
کمپراتور رنگ سنجی PFXI195 & EC
مقایسه رنگ نمونه ها با استانداردهای رنگینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیمقایسه سریع و آسان رنگدقت پایین تر نسبت به رنگ سنج های دیجیتال
دستگاه تست نقطه انجماد ASTM D1177
ASTM D1177بررسی نقطه انجماد نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه انجمادنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست خوردگی نوار مس ASTM D130
ASTM D130بررسی تمایل خوردگی نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش تمایل خوردگینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
گام تستر – تست گام بنزین ASTM D381
ASTM D381اندازه گیری مقدار گام موجود در بنزینبنزینصنایع نفت و گازسنجش دقیق مقدار گامنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تعیین میزان نمک در نفت خام ASTM D3230
ASTM D3230اندازه گیری مقدار نمک موجود در نفت خامنفت خامصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار نمکنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تعیین آب و رسوبات مواد نفتی ASTM D4007
ASTM D4007اندازه گیری مقدار آب و رسوبات موجود در مواد نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار آب و رسوباتنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه پایداری اکسیداسیون بنزین ASTM D525
ASTM D525بررسی پایداری اکسیداسیون بنزین در برابر هوابنزینصنایع نفت و گازسنجش دقیق پایداری اکسیداسیوننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی، زمان آزمایش طولانی
دستگاه تعیین نقطه آنیلین ASTM D611
ASTM D611اندازه گیری نقطه آنیلین نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق نقطه آنیلیننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست فشار بخار RVP مطابق با استاندارد ASMT D323
ASTM D323اندازه گیری فشار بخار بنزینبنزینصنایع نفت و گازسنجش دقیق فشار بخار بنزیننیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه تست کربن باقیمانده ASTM D189
ASTM D189اندازه گیری مقدار کربن باقیمانده در نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق مقدار کربن باقیماندهنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه رفراکتومتر مواد نفتی
اندازه گیری ضریب شکست نور نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش سریع و آسان ضریب شکست نوردقت پایین تر نسبت به روش های اسپکترومتری
ترمومتر های ASTM و هیدرومتر های نفتی در رنجهای مختلف
ASTM D1298اندازه گیری دما و چگالی نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق دما و چگالینیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی
دستگاه بمب کالریمتر -Bomb Calorimeter ASTM D240
ASTM D240اندازه گیری گرمای احتراق نمونه های نفتینفت خام، فرآورده های نفتیصنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمیسنجش دقیق گرمای احتراقنیاز به اپراتور ماهر، تجهیزات تخصصی

✔️ برخی دیگر از لوازم آزمایشگاه نفتطرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

نام

توضیحاتجدیدترین تکنولوژیانواعمواد اولیه مصرفیکاربردمزایامعایبمشخصات عددی و رقمی
ویسکومتر انگلر (Engler Viscometer)
برای اندازه گیری ویسکوزیته سیالات نفتی در دمای مختلف استفاده می شود.ویسکومترهای دیجیتال با قابلیت کنترل دقیق دما و زمانروتاری، کپیلاریآب مقطر، روغن استاندارداندازه گیری ویسکوزیته روغن ها و سوخت هادقت بالا، کاربری آسانقیمت بالامحدوده اندازه گیری ویسکوزیته
دستگاه نقطه اشتعال فنجانی بسته (Closed cup flash point Tester)
برای تعیین دمای اشتعال فرآورده های نفتی استفاده می شود.دستگاه های فلش پوینت اتوماتیک با قابلیت ثبت و ذخیره اطلاعاتپنسکی-مارتنس، تبخیر سریع Setaflash، Cleveland Open Cupاتانول، ایزوپروپانولتعیین دمای اشتعال فرآورده های نفتی برای ایمنیدقت بالا، سرعت بالانیاز به نمونه های کوچکمحدوده اندازه گیری نقطه اشتعال
نقطه ابر و نقطه انجماد (Cloud and pour point)
برای تعیین دمای ابر و نقطه انجماد فرآورده های نفتی استفاده می شود.دستگاه های اتوماتیک با سیستم خنک کننده و گرمایش دقیقASTM D 94، ASTM D 165تعیین دمای ابر و نقطه انجماد فرآورده های نفتی برای کیفیتدقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری دمای ابر و نقطه انجماد
دستگاه تقطیر (Distillation Tester)
برای جداسازی و شناسایی ترکیبات فرآورده های نفتی بر اساس نقطه جوش آنها استفاده می شود.دستگاه های تقطیر اتوماتیک با کنترل دقیق دما و فشارASTM D 86، ASTM D 2887جداسازی و شناسایی ترکیبات فرآورده های نفتیدقت بالا، قابلیت جداسازی ترکیبات مختلفپیچیدگی دستگاه، نیاز به مهارت فنیمحدوده اندازه گیری نقطه جوش ترکیبات
دستگاه نقطه اشتعال (Flash point Apparatus)
برای تعیین دمای اشتعال فرآورده های نفتی استفاده می شود.دستگاه های فلش پوینت اتوماتیک با قابلیت ثبت و ذخیره اطلاعاتپنسکی-مارتنس، تبخیر سریع Setaflash، Cleveland Open Cupاتانول، ایزوپروپانولتعیین دمای اشتعال فرآورده های نفتی برای ایمنیدقت بالا، سرعت بالانیاز به نمونه های کوچکمحدوده اندازه گیری نقطه اشتعال
دستگاه پنسکی-مارتنس (Pensky Martens Apparatus)
برای تعیین نقطه اشتعال فرآورده های نفتی با روش فنجانی بسته استفاده می شود.دستگاه های پنسکی-مارتنس اتوماتیک با قابلیت کنترل دقیق دما و زماناتانولتعیین نقطه اشتعال فرآورده های نفتی با روش فنجانی بستهدقت بالا، کاربری آساننیاز به نمونه های کوچکمحدوده اندازه گیری نقطه اشتعال
فشار بخار (Vapor pressure)
برای اندازه گیری فشار بخار فرآورده های نفتی در دمای خاص استفاده می شود.دستگاه های فشار بخار اتوماتیک با سیستم کنترل دما و فشار دقیقASTM D 5191، ASTM D 4347تعیین فشار بخار فرآورده های نفتی برای ایمنی و ذخیره سازیدقت بالا، سرعت بالانیاز به نمونه های کوچکمحدوده اندازه گیری فشار بخار
دستگاه فلش پوینت پمک اتوماتیک (Automated Pmcc Flash Tester)
برای تعیین نقطه اشتعال فرآورده های نفتی با روش فنجانی بسته پمک استفاده می شود.دستگاه های فلش پوینت پمک اتوماتیک با قابلیت ثبت و ذخیره اطلاعاتاتانولتعیین نقطه اشتعال فرآورده های نفتی با روش فنجانی بسته پمکدقت بالا، کاربری آساننیاز به نمونه های کوچکمحدوده اندازه گیری نقطه اشتعال
نقطه انجماد (Freezing point)
برای تعیین دمای انجماد فرآورده های نفتی استفاده می شود.دستگاه های نقطه انجماد اتوماتیک با سیستم خنک کننده دقیقASTM D 938تعیین دمای انجماد فرآورده های نفتی برای کیفیت و حمل و نقلدقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری نقطه انجماد
ویسکوزیته سینماتیکی (Kinematic viscosity)
برای اندازه گیری ویسکوزیته فرآورده های نفتی در دمای خاص استفاده می شود.ویسکومترهای سینماتیکی اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دماASTM D 445تعیین ویسکوزیته فرآورده های نفتی برای کیفیت و روانکاریدقت بالا، کاربری آساننیاز به نمونه های دقیقمحدوده اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیکی
عدد ستان (Cetane number)
برای تعیین عدد ستان فرآورده های دیزلی استفاده می شود.دستگاه های عدد ستان اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دما و زمانASTM D 613تعیین عدد ستان فرآورده های دیزلی برای کیفیت احتراقدقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری عدد ستان
نقطه اشتعال باز (Open cup flash point)
برای تعیین دمای اشتعال فرآورده های نفتی با روش فنجانی باز استفاده می شود.دستگاه های فلش پوینت باز اتوماتیک با قابلیت ثبت و ذخیره اطلاعاتCleveland Open Cup, Tag Open Cupاتانول، ایزوپروپان
باقی مانده کربن (Carbon residue)
برای اندازه گیری میزان باقی مانده کربن در فرآورده های نفتی بعد از احتراق استفاده می شود.دستگاه های باقی مانده کربن اتوماتیک با سیستم کنترل دما و زمان دقیقASTM D 524تعیین میزان باقی مانده کربن در فرآورده های نفتی برای کیفیتدقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری باقی مانده کربن
عدد ستان (Setan number)
برای تعیین عدد ستان فرآورده های دیزلی استفاده می شود.دستگاه های عدد ستان اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دما و زمانASTM D 1655تعیین عدد ستان فرآورده های دیزلی برای کیفیت احتراقدقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری عدد ستان
شاخص آنیلین (Aniline point)
برای تعیین شاخص آنیلین فرآورده های نفتی استفاده می شود.دستگاه های شاخص آنیلین اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دماASTM D 629تعیین شاخص آنیلین فرآورده های نفتی برای کیفیت و پالایشدقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری شاخص آنیلین
چگالی (Density)
برای اندازه گیری چگالی فرآورده های نفتی استفاده می شود.دانسیتمترهای اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دماASTM D 1298تعیین چگالی فرآورده های نفتی برای کیفیت و اختلاطدقت بالا، کاربری آساننیاز به نمونه های دقیقمحدوده اندازه گیری چگالی
نقطه ریزش (Dropping point)
برای تعیین نقطه ریزش گریس ها و صابون ها استفاده می شود.دستگاه های نقطه ریزش اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دماASTM D 938تعیین نقطه ریزش گریس ها و صابون ها برای کیفیت و کاربرددقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری نقطه ریزش
نفوذپذیری (Penetration)
برای اندازه گیری نفوذپذیری گریس ها و صابون ها استفاده می شود.دستگاه های نفوذپذیری اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق بارASTM D 217تعیین نفوذپذیری گریس ها و صابون ها برای کیفیت و کاربرددقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری نفوذپذیری
Cold Filter Blocking Tendency (CFBT)
برای تعیین دمای فیلتراسیون سرد سوخت های دیزلی با در نظر گرفتن مسدود شدن فیلتر استفاده می شود.دستگاه های CFBT اتوماتیک با سیستم خنک کننده دقیقASTM D 6371تعیین دمای فیلتراسیون سرد سوخت های دیزلی برای عملکرد در هوای سرددقت بالا، شبیه سازی فیلتراسیون واقعیهزینه بالا، پیچیدگی دستگاهمحدوده اندازه گیری دمای فیلتراسیون سرد
Kinematic viscosity Tester (ویسکومتر سینماتیکی)
برای اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیکی فرآورده های نفتی در دمای خاص استفاده می شود.ویسکومترهای سینماتیکی اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دماASTM D 445تعیین ویسکوزیته سینماتیکی فرآورده های نفتی برای کیفیت و روانکاریدقت بالا، کاربری آساننیاز به نمونه های دقیقمحدوده اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیکی
Air Release Value Determination تعیین مقدار هوای جدا شده
برای تعیین مقدار هوای جدا شده از روغن های توربین در شرایط خاص استفاده می شود.دستگاه های تعیین مقدار هوای جدا شده از روغن توربین با سیستم کنترل دقیق دما و فشارASTM D 4425تعیین مقدار هوای جدا شده از روغن های توربین برای عملکرد روان سیستمدقت بالا، شبیه سازی شرایط کاریپیچیدگی دستگاه، نیاز به مهارت فنیمحدوده اندازه گیری مقدار هوای جدا شده
Softening Point Apparatus دستگاه نقطه نرم شدن
برای تعیین نقطه نرم شدن آسفالت و قیر استفاده می شود.دستگاه های نقطه نرم شوندگی اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دماASTM D 36تعیین نقطه نرم شدن آسفالت و قیر برای کیفیت و کاربرد در روسازیدقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری نقطه نرم شوندگی
Toughness Tester دستگاه تست چقرمگی
برای تعیین تنسایل استحکام (مقاومت کششی) آسفالت و قیر استفاده می du شود.دستگاه های تنسایل استحکام اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دما و کششASTM D 113تعیین تنسایل استحکام آسفالت و قیر برای کیفیت و عملکرد در روسازیدقت بالا، شبیه سازی شرایط واقعیپیچیدگی دستگاه، هزینه بالامحدوده اندازه گیری تنسایل استحکام
Afida Generic Cetane Number Analysis آنالیز عدد ستان
برای آنالیز سریع عدد ستان (Cetane Number) فرآورده های دیزلی با استفاده از مادون قرمز (FTIR) استفاده می شود.دستگاه های Afida با قابلیت آنالیز سریع و غیر مخربASTM D 6433آنالیز سریع عدد ستان فرآورده های دیزلی برای کنترل کیفیتسرعت بالا، غیر مخربدقت پایین تر نسبت به روش استانداردمحدوده اندازه گیری عدد ستان
Aniline point Apparatus دستگاه نقطه آنیلین
برای تعیین شاخص آنیلین فرآورده های نفتی استفاده می شود.دستگاه های شاخص آنیلین اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دماASTM D 629تعیین شاخص آنیلین فرآورده های نفتی برای کیفیت و پالایشدقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری شاخص آنیلین
Copper Strip Corrosion Tester دستگاه تست خوردگی نوار مسی
برای تعیین میزان خوردگی مس توسط فرآورده های نفتی استفاده می شود.دستگاه های خوردگی مس اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دما و زمانASTM D 130نوار مستعیین میزان خوردگی مس توسط فرآورده های نفتی برای کیفیت و سازگاری با تجهیزاتدقت بالا، کاربری نسبتاً آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانی
Demulsibility Bath حمام جداسازی
برای تعیین زمان جدایش آب از فرآورده های نفتی امولسیون شده استفاده می شود.حمام جدایش با کنترل دقیق دماASTM D 1007تعیین زمان جدایش آب از فرآورده های نفتی امولسیون شده برای کیفیت و سهولت جداسازیدقت متوسط، کاربری آساننیاز به زمان زیاد برای آزمایشمحدوده اندازه گیری زمان جدایش آب
Existent Gum Tester دستگاه تست لجن موجود
برای تعیین مقدار لجن (گام) موجود در فرآورده های نفتی سبک استفاده می میشود.دستگاه تست لجن اتوماتیک با سیستم کنترل دقیق دما و زمانASTM D 381تolueneتعیین مقدار لجن موجود در فرآورده های نفتی سبک برای کیفیت و پایداریدقت بالا، کاربری آسانزمان آزمایش نسبتاً طولانیمحدوده اندازه گیری مقدار لجن
Foam Bath حمام کف
برای تعیین پایداری کف فرآورده های نفتی استفاده می شود.حمام کف با کنترل دقیق دما و همزنASTM D 892تعیین پایداری کف فرآورده های نفتی برای کیفیت و جلوگیری از مشکلات عملیاتیدقت متوسط، کاربری آساننیاز به زمان زیاد برای آزمایش
Oxidation characteristics مشخصات اکسیداسیون
به مجموعه تست هایی گفته می شود که برای تعیین مقاومت فرآورده های نفتی در برابر اکسیداسیون (واکنش با اکسیژن) استفاده می شود.روش های تست با پایش ویسکوزیته، رسوب و شاخص خنثی سازیASTM D 2272, ASTM D 5855تعیین مقاومت فرآورده های نفتی در برابر اکسیداسیون برای کیفیت و طول عمراطلاعات جامع، شبیه سازی شرایط عملیاتیپیچیدگی انجام تست، نیاز به زمان زیاد
Saybolt Viscometer ویسکومتر سیبلت
ویسکومتری قدیمی برای اندازه گیری ویسکوزیته گرانروی فرآورده های نفتی است.مدل های دستی و اتوماتیکاندازه گیری ویسکوزیته گرانروی فرآورده های نفتیروشی سنتی و شناخته شدهدقت پایین تر نسبت به روش های جدید، کند بودنمحدوده اندازه گیری ویسکوزیته گرانروی

✔️ تحلیل فنی و اقتصادی طرح تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیتولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی مستلزم بهره‌گیری از دانش تخصصی و فناوری‌های پیشرفته در حوزه‌هایی مانند الکترونیک، مکانیک و شیمی است.

از جمله تجهیزات کلیدی می‌توان به دستگاه تست نقطه اشتعال بسته، حمام ویسکوزیته دیجیتال، کالریمتر اتوماتیک، رنگ سنج رومیزی چشمی، سولفور آنالایزر، و دستگاه تقطیر مواد نفتی اشاره کرد.

این تجهیزات با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و فرآیندهای تولید دقیق و استاندارد، می‌توانند دقت و قابلیت اطمینان بالایی را در تحلیل‌های آزمایشگاهی ارائه دهند.

از نظر اقتصادی، تولید این تجهیزات به دلیل نیاز مداوم صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به دستگاه‌های آزمایشگاهی پیشرفته، دارای بازار پایداری است که می‌تواند سودآوری مناسبی داشته باشد.

✔️ دورۀ بازگشت سرمایۀ طرح تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

طرح تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیدوره بازگشت سرمایه (ROI) و نرخ بازگشت سرمایه (IRR) در طرح تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی به دلیل تقاضای بالا و نیاز دائمی به این تجهیزات در صنایع مختلف، معمولاً در محدوده کوتاه‌مدت قرار دارد.

با توجه به هزینه‌های اولیه بالا برای راه‌اندازی خط تولید و خرید مواد اولیه، پیش‌بینی می‌شود که دوره بازگشت سرمایه بین ۳ تا ۵ سال باشد.

نرخ بازگشت سرمایه نیز به دلیل حاشیه سود بالا و بازار پایداری که این تجهیزات دارند، معمولاً بالاتر از میانگین صنعتی است و می‌تواند بین ۱۵% تا ۲۵% متغیر باشد.

این امر نشان‌دهنده جذابیت بالای سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

✔️ هزینه راه‌اندازی خط تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیسرمایه لازم برای راه‌اندازی خط تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی به چندین عامل کلیدی وابسته است.

این عوامل شامل هزینه‌های خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، هزینه‌های مواد اولیه با کیفیت، هزینه‌های تحقیق و توسعه برای طراحی و بهبود محصولات، و هزینه‌های نیروی انسانی متخصص است.

همچنین، هزینه‌های مربوط به اخذ مجوزها و استانداردهای لازم برای تولید محصولات نیز باید در نظر گرفته شود.

علاوه بر این، هزینه‌های مربوط به تأسیس و تجهیز کارخانه، از جمله ساخت و ساز و یا اجاره فضای تولیدی، و همچنین هزینه‌های بازاریابی و فروش برای معرفی محصولات به بازار نیز بخش دیگری از سرمایه‌گذاری اولیه را تشکیل می‌دهد.

به طور کلی، برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی کامل و کارآمد، سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجهی نیاز است که با توجه به مقیاس تولید و سطح فناوری مورد استفاده، می‌تواند متفاوت باشد.

✔️ سود تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیسودآوری سالیانه تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی به ترکیبی از عوامل کلیدی مانند هزینه‌های تولید، تقاضای بازار، و قیمت‌گذاری محصولات وابسته است.

با توجه به اهمیت بالای دقت و کیفیت در این تجهیزات، تولیدکنندگان می‌توانند با ارائه محصولات پیشرفته و قابل اطمینان، سهم قابل توجهی از بازار را به دست آورند.

علاوه بر این، بازار جهانی برای این تجهیزات به دلیل نیاز مداوم به تحلیل و کنترل کیفیت در صنایع نفت و گاز، پتانسیل درآمدزایی بالایی دارد.

پتانسیل درآمدزایی این تجهیزات با توجه به نیاز روزافزون به فناوری‌های پیشرفته و تجهیزات دقیق در آزمایشگاه‌های صنعتی، بسیار زیاد است.

با تمرکز بر تحقیق و توسعه و نوآوری‌های فنی، تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را به عنوان راه‌حل‌های کارآمد و اقتصادی به مشتریان عرضه کنند.

این امر نه تنها به افزایش فروش و سودآوری کمک می‌کند، بلکه جایگاه شرکت را به عنوان یک رهبر در بازار تثبیت می‌نماید.

✔️ کارکنان مورد نیاز کارخانه تولید دستگاه های آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی ۱۴۰۳تعداد کارمندان مورد نیاز برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از یک کارخانه تولید دستگاه های آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی به مقیاس تولید و پیچیدگی تجهیزات بستگی دارد.

به طور کلی، یک کارخانه متوسط به تیمی از مهندسان مکانیک، الکترونیک، و شیمی، تکنسین‌های تولید و نگهداری، و کارشناسان کیفیت نیاز دارد.

همچنین، تیم‌های مدیریتی، مالی، و بازاریابی برای پشتیبانی از عملیات تولید و فروش نیز ضروری هستند.

به طور میانگین، یک کارخانه با ظرفیت متوسط ممکن است به حدود ۵۰ تا ۷۰ نفر پرسنل نیاز داشته باشد.

این تیم باید ترکیبی از تخصص‌های فنی و مدیریتی را شامل شود تا بتواند فرآیندهای تولید را بهینه کند و کیفیت محصولات را تضمین نماید.

با داشتن نیروی انسانی ماهر و کارآمد، می‌توان به تولید محصولات با کیفیت بالا و جلب رضایت مشتریان پرداخت، که این امر در نهایت به رشد و توسعه پایدار کسب‌وکار منجر می‌شود.

✔️ تحلیل مالی و بودجه‌بندی طرح

طرح توجیهی تولید دستگاه های آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمیتحلیل مالی و بودجه‌بندی طرح تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی شامل ارزیابی دقیق هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های عملیاتی است.

هزینه‌های سرمایه‌گذاری شامل خرید زمین، ساخت و تجهیز کارخانه، تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، و هزینه‌های تحقیق و توسعه می‌شود.

همچنین، هزینه‌های عملیاتی شامل نیروی انسانی، مواد اولیه، انرژی، و نگهداری تجهیزات باید به دقت محاسبه شود.

با تهیه یک بودجه‌بندی دقیق، می‌توان به تحلیل نقطه سر به سر و دوره بازگشت سرمایه پرداخت.

برای موفقیت مالی این طرح، باید به مدیریت موثر هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری توجه ویژه داشت.

استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و حاشیه سود را افزایش دهد.

علاوه بر این، با تدوین استراتژی‌های بازاریابی مناسب و ایجاد شبکه‌های توزیع قوی، می‌توان درآمدهای بیشتری از فروش محصولات به دست آورد و به یک کسب‌وکار پایدار و سودآور دست یافت.

✔️ تحلیل SWOT طرح

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمینقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) در طرح تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی:

نقاط قوت:

 • تخصص و دانش فنی بالای تیم طراحی و مهندسی در تولید تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی
 • توانایی تولید تجهیزات با کیفیت بالا و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی
 • قیمت رقابتی محصولات به دلیل هزینه‌های پایین نیروی کار و تولید در داخل کشور

نقاط ضعف:

 • عدم تجربه کافی در بازاریابی و فروش محصولات در سطح بین‌المللی
 • وابستگی به برخی واردات برای تامین قطعات و مواد اولیه با کیفیت

فرصت‌ها:

 • افزایش تقاضا برای تجهیزات آزمایشگاهی با کیفیت بالا در بازار داخلی و منطقه‌ای
 • توسعه نفوذ در بازارهای صادراتی از طریق ارائه محصولات با قیمت و کیفیت رقابتی
 • امکان بومی‌سازی و طراحی داخلی بیشتر قطعات و مواد اولیه

تهدیدها:

 • ورود رقبای خارجی با محصولات متنوع و قوی به بازار داخلی
 • نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر هزینه‌های تولید و واردات

✔️ مشتریان و مصرف کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیاصلی‌ترین مشتریان هدف این محصولات شامل شرکت‌های بزرگ نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و آزمایشگاه‌های مرجع در این حوزه هستند.

همچنین، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و آموزشی نیز از مشتریان بالقوه محسوب می‌شوند.

این تجهیزات برای آزمایش‌های کیفی، کنترل فرآیندها و تضمین کیفیت محصولات نفتی، پتروشیمی و مواد حرارتی مورد نیاز هستند.

با توجه به استانداردهای خاص این صنعت و نیاز به ابزارهای دقیق، بازار داخلی و منطقه‌ای مناسبی برای این محصولات وجود دارد.

✔️ استانداردهای تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیتولید این تجهیزات آزمایشگاهی نیازمند رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی متعددی است.

برخی از این استانداردها عبارتند از: استاندارد ملی ایران (ISIRI)، استانداردهای اتحادیه اروپا (EN)، استانداردهای آمریکایی (ASTM)، استاندارد کدهای API و NFPA برای صنعت نفت و گاز.

همچنین، مطابقت با استانداردهای ایمنی، زیست‌محیطی و الزامات متناسب با کاربرد هر دستگاه نیز ضروری است.

توجه به این استانداردها از جمله الزامات مهم برای تولید محصولات با کیفیت قابل رقابت در این صنعت است.

✔️ مجوزهای مورد نیاز برای تولید تجهیزات آزمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیبرای راه‌اندازی واحد تولید تجهیزات آزمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی، مجوزهای متعددی مورد نیاز است:

 1. جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت: این جواز تأییدیه رسمی برای راه‌اندازی واحد تولیدی است و باید قبل از هر اقدام دیگری اخذ شود.
 2. پروانه بهره‌برداری: پس از احداث واحد تولیدی و نصب تجهیزات، باید پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت شود که نشان‌دهنده تأیید فعالیت تولیدی است.
 3. گواهینامه استاندارد: تمامی تجهیزات تولیدی باید استانداردهای ملی و بین‌المللی را رعایت کنند و گواهینامه‌های مربوطه را دریافت نمایند. این گواهینامه‌ها از سوی سازمان ملی استاندارد ایران صادر می‌شوند.

علاوه بر این مجوزهای اصلی، تولیدکنندگان باید سایر الزامات قانونی مانند پروانه کسب، مجوز زیست‌محیطی، مجوز آتش‌نشانی و موارد دیگر را نیز رعایت کنند تا بتوانند به طور قانونی و با رعایت استانداردها به تولید و ارائه محصولات خود بپردازند.

✔️ تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیبرای ورود به این کسب و کار، تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 1. استاندارداسازی محصولات: محصولات باید براساس استانداردهای ملی و بین المللی مربوط به این صنایع طراحی و تولید شوند. در ایران استاندارداسازی براساس استانداردهای ملی و همچنین استانداردهای مرجع مثل ASTM و ISO است.
 2. دریافت مجوزها و تاییدیه های لازم: تولیدکننده باید مجوزهای تولید، نصب و سرویس تجهیزات از نهادهای ذیربط مانند وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد و… را اخذ کند. توجه به الزامات ایمنی و محیط زیست: محصولات باید از نظر ایمنی کاربر و محیط زیست مطابق با قوانین و مقررات مربوطه باشند.
 3. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه: تولیدکننده باید در بخش R&D سرمایه گذاری کند تا محصولات خود را با نیازهای روز و آخرین تکنولوژی های روز دنیا تطبیق دهد. بازاریابی هدفمند: شناخت بازارهای هدف، رقبا و نیازهای مشتریان در این صنایع جهت معرفی و فروش موفق محصولات ضروری است.
 4. ارائه خدمات پس از فروش: ارائه خدمات نصب، راه‌اندازی، آموزش و تعمیر و نگهداری محصولات برای مشتریان نقش مهمی در جلب اعتماد و وفاداری آنها دارد.

✔️ مطالعات بازار تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیمطالعات بازار در طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی اهمیت ویژه‌ای دارد.

این مطالعات به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا نیازها و تقاضای بازار را به ‌درستی شناسایی کنند و محصولات خود را مطابق با استانداردها و انتظارات مشتریان تولید کنند.

با تحلیل بازار، می‌توان روندهای فعلی و آینده‌ی صنعت را پیش‌بینی کرد و استراتژی‌های مناسبی برای ورود به بازار و رقابت با دیگر تولیدکنندگان تدوین کرد.

علاوه بر این، مطالعات بازار اطلاعات ارزشمندی درباره رقبا، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع و تبلیغات مؤثر به دست می‌دهد که در نهایت منجر به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تر و کاهش ریسک‌های تجاری می‌شود.

✔️ سرفصلهای طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیطرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی شامل سرفصل‌ها و اطلاعات زیر است:

 • چکیده‌ی اجرایی
 • مقدمه و تعریف طرح
 • مطالعات بازار و تحلیل رقابتی
 • توجیه اقتصادی و مالی
 • برنامه تولید و فرآیندهای تولید
 • نیازمندی‌های فنی و مهندسی
 • نیروی انسانی و ساختار سازمانی
 • تحلیل ریسک‌ها و برنامه مدیریت ریسک
 • برنامه بازاریابی و فروش
 • برنامه زمان‌بندی و اجرای پروژه
 • نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

ورود به کسب و کار تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و گاز و پتروشیمی نیازمند دقت و برنامه‌ریزی دقیق است.

با انجام مطالعات بازار کامل و تدوین طرح توجیهی جامع، می‌توان به درک بهتری از نیازها و فرصت‌های بازار دست یافت و ریسک‌های موجود را به حداقل رساند.

این فرآیند نه تنها موجب تولید محصولات با کیفیت و مطابق با نیازهای صنعت می‌شود، بلکه به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا با استراتژی‌های مناسب، سهم بازار خود را افزایش دهند و در این حوزه رقابتی موفق باشند.

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمیمقدمه و بیان مسئله:

 • صنایع نفت و پتروشیمی نیاز مبرم به انجام آزمایش های مختلف بر روی مواد و فرآورده های خود دارند.
 • تجهیزات آزمایشگاهی خاصی مورد نیاز این صنایع است که در داخل کشور تولید نمی شود و باید وارد شود.
 • با توجه به تحریم های موجود، تولید داخلی این تجهیزات می تواند منجر به صرفه جویی در هزینه ها و افزایش دسترسی شود.

اهداف طرح:

 • طراحی و تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی متناسب با نیازهای صنایع نفت و پتروشیمی
 • کاهش وابستگی به واردات و صرفه جویی ارزی
 • ایجاد اشتغال مولد و توسعه صنعتی

محصولات و خدمات:

 • دستگاه های اندازه گیری خواص فیزیکی و شیمیایی نفت خام و فرآورده های پتروشیمی
 • تجهیزات تست خوردگی و خستگی مواد
 • دستگاه های آنالیز کروماتوگرافی و طیف سنجی
 • خدمات طراحی، تولید، نصب و خدمات پس از فروش

بررسی بازار و برآورد تقاضا:

 • بازار هدف: شرکت های بزرگ نفت و پتروشیمی داخلی و منطقه ای
 • با توجه به رشد صنایع مرتبط، تقاضا برای این تجهیزات رو به افزایش است.
 • برآورد اولیه نشان می دهد ظرفیت تولید سالانه حدود ۵۰ میلیارد ریال قابل توجیه است.

فرایند تولید و طرح فنی:

 • فرآیند تولید شامل طراحی، ساخت قطعات، مونتاژ و تست نهایی
 • نیاز به واحدهای تولیدی مجهز به ماشین آلات تخصصی و نیروی کار ماهر
 • برآورد سرمایه اولیه مورد نیاز حدود ۱۰۰ میلیارد ریال

جمع بندی و نتیجه گیری:

با توجه به شرایط موجود و نیاز بازار، احداث واحد تولیدی تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی می تواند طرح توجیه پذیر و سودآوری باشد. البته نیاز به مطالعات تکمیلی در زمینه های بازاریابی، مالی و فنی است.

برای دانلود رایگان فایل Word طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی می‌توانید از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید.

سفارش طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاهی نفت و پتروشیمی

تیم کارشناسی ۳۰۰۰طرح در حال حاضر به عنوان یک مرجع قوی در زمینه نگارش طرح توجیهی، نوشتن طرحهای کسب و کار و تهیه بیزینس پلن با سابقۀ تهیۀ حدود ۱۰هزار طرح توجیهی فعالیت می‌کند. مجموعۀ ما از افرادی تشکیل شده است که دارای ۳۰ سال تجربه در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت و امور بانکی کشور هستند.

اعضای تیم ما از کارشناسان ماهر و توانمندی تشکیل شده‌اند که به ارائه طرح‌های توجیهی مطابق با استانداردهای بانکی و اخذ مجوز و قابل قبول در بانک‌های کشور متعهد هستند. هدف ما در اینجا این است که طرح‌های توجیهی را با رعایت استانداردها و مقررات مربوطه ارائه داده و تمام تلاش خود را برای این منظور به کار بگیریم.

برای سفارش طرح توجیهی تولید تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی به صورت اختصاصی و با داده‌های آپدیت، می‌توانید با مشاوران و کارشناسان مجرب ۳۰۰۰طرح در این زمینه تماس بگیرید. همچنین، برای بررسی شرایط بازار و تقاضا، می‌توانید با تولیدکنندگان و بازاریابان مرتبط در این حوزه مشورت کنید.

میانگین امتیاز 5 از 5 - (92 رأی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

استعلام قیمت خرید و سفارش نوشتن طرح توجیهی تضمینی برای گرفتن مجوز و تسهیلات

کسب و کار پیشنهادی:

keyboard_arrow_up
error: Alert: Content selection is disabled!!